1 / 20

Obesitas & Schouderdystocie

Obesitas & Schouderdystocie. Kennispoort, 10 december 2009 I. van Veldhoven. Inleiding. Obesitas; een wereldwijd probleem Literatuurstudie naar de relatie tussen obesitas & schouderdystocie. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?. Inleiding.

arva
Download Presentation

Obesitas & Schouderdystocie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Obesitas & Schouderdystocie Kennispoort, 10 december 2009 I. van Veldhoven

 2. Inleiding Obesitas; een wereldwijd probleem Literatuurstudie naar de relatie tussen obesitas & schouderdystocie Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 3. Inleiding OnderzoeksvraagHeeft een ‘low risk’ obese zwangere meer kans op schouderdystocie bij haar à terme partus dan een ‘low risk’ zwangere zonder obesitas? Deelvragen • Wat is de definitie en incidentie van obesitas onder zwangere vrouwen in Nederland? • Wat is de definitie van schouderdystocie? • Wat is de incidentie van schouderdystocie onder obese en niet- obese zwangeren? • Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? • Welk effect heeft obesitas bij een ‘low risk’ zwangere op het voorkomen van schouderdystocie? Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 4. Opbouw • Inleiding • Opbouw • Literatuuranalyse • Beschouwing • Eindconclusie • Vragen? Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 5. Primaire onderzoeken

 6. 1. Wat is de definitie en incidentie van obesitas onder zwangere vrouwen in Nederland? Literatuuranalyse • Definitie volgens WHO • Definitie aangehouden in dit literatuuronderzoek: “Obesitas: BMI > 30”. • Incidentie obese zwangere vrouwen in Nederland: 9.6%. (van der Bos et al. 2003) Kritische noot: • van der Bos et al. hebben gebruik gemaakt van primaire artikelen gebaseerd op de Engelse populatie. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 7. Literatuuranalyse 2. Wat is de definitie van schouderdystocie? • In 2 reviews geoperationaliseerd. (Gottlieb et al. 2007, Jevitt 2005) • Definitie gebruikt in dit literatuuronderzoek: “Wanneer bij de baring een verlengde geboortetijd ontstaat tussen hoofd en schouder (langer dan 60 seconde) en/ of noodzakelijk gebruik van obstetrische manoeuvres wordt gesproken van schouderdystocie.” Kritische noot: • In de geanalyseerde primaire onderzoeken zijn verschillende definities voor schouderdystocie gebruikt. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 8. Literatuuranalyse 3. Wat is de incidentie van schouderdystocie onder obese en niet-obese zwangeren? • In 2 retrospectieve observationele onderzoeken geanalyseerd. • (Usha Kiran et al. 2005, Cedergren et al. 2004) • Kritische noten: • In het onderzoek van Usha Kiran et al. is geen verschil gemaakt tussen verschillende klassen obesitas. • In het onderzoek van Cedergren et al. is een andere definitie gebruikt voor obesitas (BMI >29.1). Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 9. Literatuuranalyse 4. Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? • De meest genoemde predisponerende factoren in hedendaagse literatuur: • Schouderdystocie i.a. • Macrosomie i.a. • Macrosomie in huidige zwangerschap • Diabetes • Obesitas • Serotiniteit • Kunstverlossing • Multipariteit • Inleiding • Excessieve gewichtstoename in de zwangerschap (>20 kg) • Niet vorderende ontsluiting • Niet vorderende uitdrijving Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 10. Literatuuranalyse 4. Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? • In 3 retrospectieve case-controle onderzoeken onderzocht. • (Mazouni et al. 2006, Moore et al. 2008, Robinson et al. 2003) Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 11. Literatuuranalyse 4. Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? • Kritische noten: • In de onderzoeken worden niet dezelfde predisponerende factoren onderzocht. • Mazouni et al. - onderzoekspopulatie • - definities • Moore et al. - multiparae • Robinson et al. - definitie obesitas een gewicht > 91 kg. • - confounders (bij serotiniteit en kunstverlossing) • Definitie schouderdystocie. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 12. Literatuuranalyse 4. Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? • Schouderdystocie i.a. • Macrosomie i.a. Predisponerend • Macrosomie in huidige zwangerschap • Diabetes • Obesitas Niet • Serotiniteit predisponerend • Kunstverlossing • Multipariteit • Inleiding Geen • Excessieve gewichtstoename consensus • in de zwangerschap (>20 kg) • Niet vorderende ontsluiting Onvoldoende • Niet vorderende uitdrijving onderzocht Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 13. Literatuuranalyse 5. Welk effect heeft obesitas bij een ‘low risk’ zwangere op het voorkomen van schouderdystocie? • In 3 retrospectieve observationele onderzoeken onderzocht. • (Usha Kiran et al. 2005, Cedergren et al. 2004, Abenhaim et al. 2006) Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 14. Literatuuranalyse 5. Welk effect heeft obesitas bij een ‘low risk’ zwangere op het voorkomen van schouderdystocie? • Kritische noten • Niet gecorrigeerd voor confounders als macrosomie en diabetes. • Geen ‘low risk’ populatie. • In het artikel van Cedergren et al. is de definitie van obesitas gesteld op BMI > 29.1 • Conclusie • Obese zwangeren hebben a priori een verhoogd risico op schouderdystocie. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 15. Literatuuranalyse Samenvatting • Incidentie obesitas stijgt -> In Nederland 9,6% obese zwangeren. • A Priori heeft een obese zwangere een verhoogd risico op schouderdystocie. • ‘Low risk’ obese zwangere heeft á terme geen verhoogd risico op schouderdystocie. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 16. Beschouwing Kritische beschouwing op de literatuur • Wisselende definities voor obesitas. • Geen onderscheid tussen ‘low risk’ en ‘high risk’ zwangere. • Vertekening door confounders. • Buitenlandse studies. • Retrospectief onderzoeksdesign. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 17. Eigen visie De praktijk/ Aanbevelingen • Preconceptiespreekuur • Echoscopische groeivervolging rond 32 en 36 weken. • (van der Bos et al.) • Glucosecontrole aan het begin van de zwangerschap en >24 weken amenorroeduur. • (Gottlieb et al., Jevitt) Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 18. Eindconclusie Onderzoeksvraag Heeft een ‘low risk’ obese zwangere meer kans op schouderdystocie bij haar à terme partus dan een ‘low risk’ zwangere zonder obesitas? ‘NEE’ • Obese zwangeren hebben een verhoogd risico op schouderdystocie, dit verhoogd risico hangt hoogstwaarschijnlijk samen met macrosomie en diabetes. • Er kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld worden dat ‘low risk’ obese zwangeren á terme géén verhoogd risico hebben op schouderdystocie. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 19. Bedankt voor uw aandacht. Vragen? Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

 20. Obesitas en Schouderdystocie

More Related