Download
op de informatieavond van groep 6 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Op de informatieavond van groep 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Op de informatieavond van groep 6

Op de informatieavond van groep 6

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Op de informatieavond van groep 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Op de informatieavond van groep 6

 2. Om mee te starten

 3. Inhoud • Mijn eerste indruk • Weekplan • Informatie over de vakken • Huiswerk • Website • Gymtijden • Pauze en lunch • Atelier • Schooltuinen • Klassenouders • Belangrijke punten • Vragen?

 4. Mijn eerste indruk

 5. Weekplan

 6. De dag beginnen: Trefwoord Samen zingen Verhalen uit de Bijbel Thematische verhalen

 7. Lezen • Elke dag 30 minuten lezen • Kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het lezen, lezen 15 min. met de leerkracht en 15 min. zelfstandig.

 8. Rekenen • Cijferend optellen en aftrekken • Cijferend vermenigvuldigen • Cijferend delen • Schatten • Breuken • Grafieken • Geld, meten en tijd • Dr Digi

 9. Spelling/ taal • Spreken en luisteren • Woordenschat • Taalbeschouwing • Stellen • Dr Digi • Aanleren spellingscategorieën • Dr Digi

 10. Begrijpend lezen • 1 keer per week • 1 keer per week

 11. Topografie • Iedere week een nieuwe provincie (uitzonderingen daar gelaten) en een toets. • Op school krijgen de kinderen extra info. Over de betreffende provincie. • De kinderen vullen de kaart in aan de hand van een atlas. • De kinderen oefenen thuis een kaart met de antwoorden.

 12. Overige vakken • Verkeer: 1x in de 2 weken • Engels: 1x in de 2 weken • Schrijven: 2x in de week • Godsdienst: Iedere dag (methode Trefwoord) • Ateliers

 13. In groep 6 gaat leren schrijven vooral over de leesbaarheid en het tempo van langere geschreven teksten. Er is ruimte voor blokschrift bij verbonden schrift of andersom. Schrijven blijft ook in de bovenbouw functioneel, want de schrijflessen sluiten aan bij spelling, zaakvakken en taal, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een samenvatting. Schrijven

 14. Verkeer binnen en buiten • verkeersborden, • voorrang en veilig fietsen., • het omgaan met zwaar verkeer (bussen, vrachtwagens) • theorielessen • herhaling • verdieping • toetsen

 15. Huiswerk: Dictee en Topo verkeer, topondernemers en extra werk

 16. Website • www.pcboleiderdorp.nl • Klassenouders • Foto’s en verslagen van uitjes/bijzonderheden op school • Huiswerk • Gymtijden (dinsdag ochtend en donderdag middag) Op de donderdag later op school of bij de gymzaal ophalen. • Handig om te oefenen • Werkstukken

 17. Gymtijden • Dinsdag van 09:30 uur tot 10:15 uur • Donderdag van 14:00 uur tot 14:40 uur. Dit houdt in dat de leerlingen op donderdag later uit school komen. Ouders mogen de kinderen op school ophalen maar ook bij de gymzaal.

 18. Pauze en lunch • Van 10:00 uur tot 10:15 uur hapje en drankje. • Van 10:15 uur tot 10:30 uur buiten spelen. • Van 12:30 uur tot 12:50 uur eten. • Van 12:50 uur tot 13:10 uur buiten spelen.

 19. Ateliers

 20. Ateliers

 21. Schooltuinen

 22. Klassenouders • Wie o wie? • Uitstapjes • Schooltuinen • Feesten

 23. Belangrijke punten… • Oordopjes • Vulpen • Ouderportaal • 3 oktober • Dinsdag zending ( Edukans: Kansarme kinderen in Ethiopie) • Luizenpluizers gezocht!!!

 24. Dank u wel !