Welkom op de informatieavond van groep 8
Download
1 / 32

Welkom op de informatieavond van groep 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Welkom op de informatieavond van groep 8. Missie van de school. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen cognitief iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Samengevat:   Met elkaar op weg door :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom op de informatieavond van groep 8' - oakes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Missie van de school
Missie van de school

Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen cognitief iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Samengevat:  Met elkaar op weg door :

Samen leven, Samen vieren, Samen spelen, Samen Leren      


Groep vormen
Groep vormen

Structuur

Aandacht

Investeren

Duidelijkheid

Veiligheid


Groepsplannen
Groepsplannen

 • We werken tijdens de lessen in 3 niveaugroepen. De kinderen worden in deze groepen verdeeld op basis van resultaten en onderwijsbehoeften. Met de leerkrachten uit de vorige groepen wordt deze verdeling gemaakt.

 • Dit jaar werken we bij spelling, rekenen, begrijpend lezen en lezen met een groepsplan.

 • Naast de drie niveaugroepen werken we ook in subgroepen.


Lovs en toetsen
LOVS en toetsen

 • Het leerlingvolgsysteem

 • De toetsen moeten worden gezien als systeembewaking en niet als een doel op zich.

 • Wij geven daarom een uitslag hiervan op het rapport.

 • Ouders mogen er altijd naar vragen.

 • In groep 8 worden de kinderen in januari voor het laatst getoetst m.b.v. het LOVS.


Rekenen
Rekenen

 • Methode nieuwe Pluspunt

 • Lessen die leerkrachtgebonden zijn.

 • Lessen die zelfstandig gemaakt moeten worden.

 • Toetsmomenten.

 • Pluspunters met verrijkingsstof.

 • Extra boeken voor vraagstukken buiten de methode om.


Welkom op de informatieavond van groep 8
Taal:

 • Methode Taal Actief

 • 15 oefeningen per thema.

 • Afsluiten thema met een toets

 • Buiten de methode besteden we extra aandacht aan ontleden (huiswerk).


Spelling
Spelling

 • Methode Taal Actief

 • Instapdictee aan het begin van het jaar

 • 4 lessen per thema

 • Signaal- en controledictee

 • Differentiëren met bakkaarten en werkbladen


Welkom op de informatieavond van groep 8

Begrijpend lezen:We werken met de methode Nieuwsbegrip. Actuele teksten waar met verschillende werkvormen en strategieën in verschillende niveaus wordt gewerkt.


Lezen
Lezen

 • Methode Estafette

 • DMT en AVI

 • Eigen leesboek

 • Klassikaal lezen


Aardrijkskunde
Aardrijkskunde:

 • Leerkrachtgebonden lessen.

 • Zelfstandig werk met vragen.

 • Topografiebladen / toetsbladen.

 • Overgang nieuwe methode.


Geschiedenis
Geschiedenis:

 • Leerkrachtgebonden lessen.

 • Zelfstandig werk met vragen.

 • Maken van samenvattingen. (opbouwend)

 • Toetsbladen.


Natuur

Natuur:

Leerkrachtgebonden lessen.

Zelfstandig werk met vragen en opdrachten op

antwoordbladen.

Maken van samenvatting.

Toetsbladen.


Spreekbeurten werkstukken groep 8
Spreekbeurten, WerkstukkenGroep 8

 • De kinderen gaan dit jaar twee spreekbeurten voorbereiden. Eén spreekbeurt bereiden ze helemaal alleen voor en de tweede mag samen met één of twee klasgenootjes. Het onderwerp mogen ze zelf kiezen.

 • De kinderen houden een boekbespreking

 • De kinderen maken dit jaar drie werkstukken:

 • Werkstuk 1: Prinsjesdag (schrijven)

 • Werkstuk 2: Sport /Land buiten Europa (computer)

 • Werkstuk 3: De Tweede Wereldoorlog. (computer)


Welkom op de informatieavond van groep 8

Zelfstandig werken

 • Het maken van extra oefenstof.

 • Zelfstandig werken.

 • Werken achter de computer.

 • Werken met zelfcorrigerend materiaal.

 • Ontvangen van extra hulp door de leerkracht.


Welkom op de informatieavond van groep 8

Huiswerk Groep 8:Er wordt gewerkt met weekopdrachten.Deze weekopdrachten worden op vrijdag besproken en opgegeven.Huiswerkdagen zijn de dinsdag t/m de vrijdag.Maandag is huiswerkvrij.


Welkom op de informatieavond van groep 8

 • Het huiswerk bestaat uit: - Rekenhuiswerk, - Taalwerk (ontleden, begrijpend lezen, werkwoordoefeningen), leervakken (wisselend: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, Engels) - Per week een tijdsinvestering van 2 à 4 uur; dit zal per kind verschillen.

 • De opdrachten bestaan uit:- Leerwerk volgens de methodes.- Oefening van minder goed gemaakt klassikaal werk.- Extra oefening van nieuwe stof.- Een paar keer per jaar (4x) wordt er een project gemaakt.- Daarnaast 1x spreekbeurt (solo); 1x in groepje (solo mag) en een boekbespreking. Op school wordt in een groepje een PowerPoint presentatie gemaakt.


Welkom op de informatieavond van groep 8

Naast de hoofdvakken zijn voor ons de inzet bij het maken/leren van het huiswerk en het maken van projecten een belangrijke indicatie m.b.t. het advies voor het voortgezet onderwijs.


Groep 8 activiteiten
Groep 8 activiteiten maken/leren van het huiswerk en het maken van projecten een belangrijke indicatie m.b.t. het advies voor het voortgezet onderwijs.

 • NIO (25 september)

 • Adviesgesprekken (voorlopig en definitief)

 • Drempelonderzoek (aanmelding oktober)

 • CITO Eindtoets (21,22,23 april)


Contacten met u
Contacten met u maken/leren van het huiswerk en het maken van projecten een belangrijke indicatie m.b.t. het advies voor het voortgezet onderwijs.

 • Juli : gesprek Entreetoets

  mogelijk aanmelding drempelonderzoek

 • Oktober : indien indicatie drempelonderzoek, oudergesprek

 • Oktober : definitieve aanmelden drempelonderzoek

 • November : oudergesprek voorlopig schooladvies (incl. NIO)

 • Februari/begin

  maart : definitief schooladvies

 • Na eindtoets : mogelijke oudergesprek indien uitslag hiertoe

  aanleiding geeft

  Natuurlijk zijn er ook tussendoor contactmogelijkheden


Afspraken voorlopig advies
Afspraken voorlopig advies maken/leren van het huiswerk en het maken van projecten een belangrijke indicatie m.b.t. het advies voor het voortgezet onderwijs.


Definitief adviesformulier
Definitief adviesformulier maken/leren van het huiswerk en het maken van projecten een belangrijke indicatie m.b.t. het advies voor het voortgezet onderwijs.


Welkom op de informatieavond van groep 8

Er zijn scholen die een minimumscore hanteren om een leerling toe te laten. Indien de score lager uitvalt dan volgt er op de ontvangende school een hertest.

 • In april / mei is er contact met het voortgezet onderwijs.

 • In mei volgt dan de aanname op het voortgezet onderwijs.

  In juni volgt er dan vaak een kennismaking met de nieuwe klas.


Welkom op de informatieavond van groep 8

Gedurende het schooljaar ontvangt u via ons voldoende informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.

Wij geven u een schooladvies voor uw zoon of dochter, maar geen advies m.b.t. de school waar uw kind naar toe gaat. Dit is een beslissing die u zelf met uw zoon of dochter neemt. Ga daarom in februari ook op verschillende scholen een kijkje nemen.


Welkom op de informatieavond van groep 8

VWO (GYMNASIUM / ATHENEUM) informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.

HAVO

VMBO TL (mavo) (THEORETISCHE LEERWEG)

VMBO KBL (KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG)

VMBO BBL (BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG)

PRO (PRAKTIJK ONDERWIJS)


Welkom op de informatieavond van groep 8

LWOO informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.(LEERWEG ONDERSTEUNEND ONDERWIJS)Mogelijk bij alle vormen van voortgezet onderwijs. Komt echter het meest voor bij de lagere vormen. Het betekent kleinere klassen en extra begeleiding. Hiervoor is een test nodig. Vóór 1 oktober aanmelden. (leerachterstand / sociaal emotionele achterstand)Ouders moeten toestemming geven.


Oosterhout musical en schoolverlatersdagen
Oosterhout, Musical en Schoolverlatersdagen informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.

We gaan met groep 8 een weekje naar Oosterhout en op het einde van het schooljaar hebben we de musical en de schoolverlatersdagen.


Welkom op de informatieavond van groep 8

Bereikbaarheid informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.

 • Per telefoon: 0104717036

 • Vanaf 15.15uur:

 • Voor het maken van een afspraak.

 • Of om zaken betreffende uw kind te bespreken.

 • Vóór 8.15uur om ziekmeldingen door te geven.

 • Per mail

 • Alleen om aan te geven dat u een afspraak wilt maken.

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw mail.

 • Als er twee leerkrachten voor de klas staan, beide adressen mailen.

R.viperenburg@devlinder-schiedam.nl

R.vis@devlinder-schiedam.nl, S.zandbergen@devlinder-schiedam.nl


Welkom op de informatieavond van groep 8

Medezeggenschapsraad informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.

Deelnemende ouders:

Dennis Jong – voorzitter

Eric Verweij– secretaris & GMR

Nathalie van Deventer

Eduard Peeters

Deelnemende leerkrachten:

Sylvia Zandbergen- GMR

Louise Pieterman

StefanieMarrevee

Judith Verduijn

*Pauline van der Zant

 • Wat doet de MR?

 • Meepraten en -denken over schoolbeleid.

 • Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR.

 • Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht.

 • Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten).

Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar.

Hoe kunt u de MR bereiken? mr@devlinder-schiedam.nl

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN,

daarom kunt u de MR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over

het beleid of om gewoon mee te denken.


Welkom op de informatieavond van groep 8

SIKO 125 jaar!!!! informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.

Sponsoractie: ‘recordfestijn!’

Voor ‘Make-a-wish.’

De kinderen werven alleen sponsoren in de vrienden- en kennissenkring.


Welkom op de informatieavond van groep 8

Ouderraad (O.R.) informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.

 • De Ouderraad (O.R.):

 • bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie.

 • Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders.

 • heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie.

Deelnemende ouders:

Belinda Eversen– voorzitter

Marco Wagenaar– secretaris

Corine Hendriks

Bianca Boender

Carola van Bennekom

Desiree Sneeks

Alain Meijer

Marc Monster

SaschaKoudijzer

Deelnemende leerkrachten:

Hélène van Broekhoven

Carla Lansbergen

Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar.

Hoe kunt u de OR bereiken? or@devlinder-schiedam.nl

DE OUDERRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN,

daarom kunt u de OR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over

activiteiten of om gewoon mee te denken.


Bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs.