Download
welkom op de informatieavond van groep 8a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op de informatieavond van groep 8a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op de informatieavond van groep 8a

Welkom op de informatieavond van groep 8a

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom op de informatieavond van groep 8a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom op de informatieavond van groep 8a

 2. Het werken in groep 8 Vakken Huiswerk Werkstukken & opstel Excursies & gastlessen Verkeersbrigadiers Continurooster & de kooi Schoolkamp Voortgezet Onderwijs Ouderhulp Toetsen & zo… Vragenronde Inhoud van deze avond:

 3. Regels Zelfstandigheid Nakijken Eigen verantwoordelijkheid Buffermateriaal Extra hulp Het werken in groep 8:

 4. Vakken: Rekenen Crea Aardrijkskunde Muziek Taal Geschiedenis Schrijven Studerend lezen Topo Gym Spelling Engels Docu Godsdienstige vorming Verkeer Natuur

 5. Huiswerk • Vooral voor geschiedenis, aardrijkskunde en (werkwoord) spelling. • Soms krijgen de kinderen huiswerk voor een ander vak. • Hulp

 6. Geschiedenis of aardrijkskunde Docu Opstel (taalvorming) Verder houden de kinderen dit jaar een spreekbeurt en een boekbespreking. Werkstukken & het opstel

 7. Excursies & Gastlessen • Bezoek Grote Kerk • Concert symfonieorkest Immanuelkerk • Kunstgebouw (fotografie workshop) • Politieles i.s.m. Bureau Halt • Scholen bezoeken voor V.O. • Pretpark (verkeersbrigadiers) • N.M.E.

 8. Verkeersbrigadiers • Ongeveer 2 weken per jaar. • ’s Morgens om 8.00 uur op school. • ’s Middags tot 15.00 uur.

 9. Continurooster en de kooi • Rooster van de kooi • Toezicht

 10. Schoolkamp22 t/m 24 maart

 11. Oktober / november: drempelonderzoek > Intelligentietest voor LWOO November: Cito Score Entreetoets (groep 7) Januari: adviesgesprekken 1, 2 en 3 februari Cito Eindtoets Week 9: uitslag Cito 27 juni: Afscheidsavond 39 juni: Laatste schooldag (uitzwaaien om 10.30 uur) Belangrijke data:

 12. Afkortingen VO • VMBO= Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs • LWOO= Leerweg Ondersteunend Onderwijs • HAVO= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs • VWO= Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

 13. Voortgezet Onderwijs:

 14. Voortgezet onderwijs • Volgende maand magazine met info open dagen. • Informatie in de gang. • Veel scholen bezoeken  goede oriëntatie. • Met school bezoeken wij het Maaslandcollege, het Kastanjecollege en het Reviuslyceum.

 15. Ouderhulp • Klassenouder • Schoonmaak (niet te vaak…) • Excursies Grote Kerk & Immanuelkerk (symfonieorkest) • Hulp docu • Musical • Kamp

 16. Toetsen en zo… Oktober: drempeltoets December: CITO Begrijpend Lezen Januari: - CITO Rekenen & Spelling - Adviesgesprekken Februari: CITO Eindtoets www.citotrainer.nl

 17. Vragen???