Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op de informatieavond van groep 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op de informatieavond van groep 5

Welkom op de informatieavond van groep 5

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom op de informatieavond van groep 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom op de informatieavond van groep 5 YES!! WIJ ZITTEN IN GROEP 5

 2. Opening • Welkom • Even voorstellen • JufHarma: ma - woe – do – vrij • Juf Diane: di • JufSilvana: ma – di - woe

 3. Inhoud • In de klas • M5 • De vakken • Afsluiten

 4. Het reilen en zeilen in de klas! • Groepshulpen • Klassendienst • School- en klassenregels • Zelfstandig werken en instructietafel • Remedial teaching vooral in de klas • Huiswerk • Spreekbeurt en boekenbeurt • Active board, school TV • Excursies • Overig: afmelden bij ziekte, mobieltjes e.d., buiten spelen, nieuwe website......

 5. M5 • Veel aandacht voor de omgang met elkaar • Werken aan een positieve sfeer waarin iedereen zich veilig voelt Ouders en school kunnen niks doen aan pesten als ze niks weten! Pestincidenten melden zodat structureel pesten tot het verleden gaat behoren! Pestincidenten melden en blijven melden!

 6. U mag weer gewoon verontwaardigd zijn U hoeft het niet normaal te vinden U hoeft pesten alleen te melden Samen lossen we het op Doe mee en zeg nee melden meten maatregelen maatwerk menselijk

 7. Gym • Dinsdagochtend en donderdagmiddag • Gymspullen: goede schoenen! • Sportief gedrag • “Doe ff gezond”

 8. Godsdienst • Methode: ‘Startpunt’ • Bidden, danken, zingen • Kring • Ruimte voor gesprekken

 9. Schrijven • Methode: ‘Pennenstreken’ • 2 x per week: schrijfschrift + herhaling cijfers • Vulpen, tenzij anders afgesproken • Creatief schrijven • Verhalen schrijven

 10. Lezen • Methode: ‘Strategisch lezen’ • Ieder leest op zijn eigen avi-niveau 1. Begin: klassikale instructie 2. Instructie in een klein groepje 3. De rest leest in hun leesboek 4. Leerkracht maakt een leesrondje • Plezier in het lezen! • Lezen ook belangrijk bij de andere vakken!

 11. Rekenen • Methode: ‘Wereld in getallen’ • Niveaus (minimum, basis, verdieping) • Projecttaken: o.a. klokkijken – meten – inhoud - inzicht • Weektaken • Extra werk en computer • Toetsen: iedere blok

 12. Wat komt er o.a. aan bod in groep 5? • Begin met delen • Tafels • Digitale tijden • Meten en inhoud • Optellen en aftrekken t/m 1000 • Metriek Wat kunt u thuis oefenen? • Tafels • Klokkijken digitaal

 13. Taal en spelling • Methode: ‘Taal op maat’ • Taal: • Elke dag • Thema’s • Om de vierwekeneentoets • Verschillendeniveaus: routeboekje, Maatwerk, Meerwerk en Meesterwerk • Spelling: • Twee keer per week • Elke week eendictee • Om de vierwekeneentoets • Spellingregels • Oefenbladenmeenaarhuis • Computer

 14. Begrijpend lezen • Methode: ‘Nieuwsbegrip’ • Actuele onderwerpen • Klassikaal en zelfstandig werken • Toetsen • Woordenschat www.nieuwsbegrip.nl

 15. Aardrijkskunde/topografie • Methode: ‘De blauwe planeet’ • V.b. van onderwerpen: wegen, route, soorten grond, regenwater • Topo Nederland, kaartlessen • Toetsen: 1 keer in de 4 weken • Huiswerk: samenvatting en aan het einde van het jaartopografie leren.

 16. Geschiedenis • Methode: ‘Argus Clou’ • Toetsen: 1 keer in de 6 weken • Huiswerk: samenvatting leren • Digibord

 17. Expressie • Methode: ‘Moet je doen’ • Methode: ‘Laat maar zien’

 18. Verkeer • ‘Krant: Op voeten en fietsen’ • praktijklessen • Toetsen

 19. Natuur en techniek • Methode: ‘Natuniek’ • Thema’s natuur en techniek wisselen elkaar af • Klassikaal en zelfstandig • Proefjes, kwismeester, projectlessen • Huiswerk en toetsen • Weizigt

 20. Engels • Methode: ‘Take it easy’ • Digibord • Spreken en luisteren • Werkboek • Huiswerk: woordjes leren

 21. Zelfstandig werken • De kinderen krijgen een aantal opdrachten • Zelf indelen hoe ze dit gaan maken, tijdsplanning • Hulprondes • Er wordt gewerkt met het stoplicht • Elkaar helpen

 22. Uitdaging • Extra werk: o.a. klok kijk werkboekjes, tafel werkboekjes, woordenschat werkboekjes • Extra werkboekjes van de methode: o.a. plusboek, maatwerk, meesterwerk • Sterrenwerk, denkwerk • levelwerk

 23. Tips voor het huiswerk • Begin op tijd • Oefen elke dag even, maak er een vast moment van • Probeer in het begin veel samen te doen met uw kind, ze vinden het erg spannend en moeten ‘leren om te leren’. • Zorg voor een vaste plek om het het huiswerk te bewaren

 24. Wilt u controleren of de:* telefoonlijst en e-mail adressen kloppen?* Medicijnen gebruik, veranderingen medicijn gebruik doorgeven?

 25. Heeft u nog vragen? Kijk gerust even rond! Bedankt voor uw komst!

 26. UNIEK KARAKTER WE GAAN ERVOOR IEDEREEN IS ANDERS JE BENT SPECIAAL JE BENT BIJZONDER, WIE IK? JA JIJ!! WE MAKEN ER EEN TE GEK JAAR VAN!!