Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5 - PowerPoint PPT Presentation

welkom op de algemene informatieavond van groep 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5

play fullscreen
1 / 30
Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5
140 Views
Download Presentation
garth-wall
Download Presentation

Welkom op de Algemene Informatieavond van groep 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom op deAlgemene Informatieavond van groep 5

 2. Wie zijn wij?? Marion van de Veerdonk Marijke Jimenez Fernandez

 3. Schoolgids en jaarplanning In de schoolgids staan alle belangrijke adressen, regels en manier van werken binnen de school. Bezoek ook onze website: www.kbs-hetkompas.nl De jaarplanning is belangrijk voor activiteiten, studiedagen, vakanties en dergelijke.

 4. www.kbs-hetkompas.nl Iedere groep een eigen pagina. Foto’s van alle activiteiten. Facebook.com/KBSHetKompas Het laatste nieuws als eerste op de site.

 5. Doorgeven informatie Ziekte van uw kind doorgeven voor schooltijd. Verandering van adres, telefoonnummer, mailadres doorgeven aan de leerkracht. Aanvragen vakanties / bijzonder verlof buiten schoolvakanties bij de directeur.

 6. Gesprekken met leerkrachten Na schooltijd, op afspraak. Beperkte mogelijkheden i.v.m. vergaderingen. Afspraakmaken via de mail kanaltijd (graagzelfs!):marion.vande.veerdonk@scalascholen.nl marijke.jimenez@scalascholen.nl U kunt natuurlijk altijd binnenlopen. Maar het liefst niet wanneer de bel is gegaan!

 7. PMM • Preventie Machtsmisbruik Wilma Linders is op onze school de vertrouwenspersoon.

 8. Sociaal Verpleegkundige en Schoolmaatschappelijk Werk Voor opvoedvragen kunnen ouders op eigen initiatief terecht bij: CJG Heusdeninfo@cjgheusden.nl0800- 644 14 14Caleidoscoop, ingang wijkwinkelNassaulaan 32A5251 JC Vlijmen GGD Vanuit de GGD is er een team met sociaal-verpleegkundigen aan onze school verbonden. U kunt telefonisch contact met hen opnemen of een mailtje sturen. Voor de gegevens kunt u onze website raadplegen.

 9. Rapporten en ouderavonden 3 x per jaar rapport Eerste rapport 18 novemberTweede rapport 17 maartDerde rapport 7 juli Ouderavond op de eerstedonderdag- en maandagavondna het rapport.

 10. Afspraken/regels Afspraak is afspraak… Respect voor elkaar…. Klassenregels Schoolregels

 11. Mp3-spelers, telefoons e.d. Geen dure spullen mee naar school. Kapot of kwijt eigen verantwoordelijkheid. Telefoons zijn verboden in de school. Deze worden ingenomen en na schooltijd teruggegeven. Uitzondering is mogelijk, maar alleen in overleg met de juf/meester.

 12. Naast de schuurtjes wordt extra ruimte om fietsen te stallen gecreëerd. Fietsen

 13. Klassenouder GROEP 5: Barbara de Bonth

 14. Lilianefonds Elke eerste maandag van de maand sparen we voor het Lilianefonds. De opbrengst kunt u zien op de website, ook informatie over de kinderen waar we voor sparen kunt u daar vinden.

 15. Verjaardagen Een kwartier voor het speelkwartier in de klas. Liefst geen grote traktaties/cadeautjes. Een gezonde traktatie mag ook!! Geen uitnodigingen voor feestjes op school uitdelen.

 16. Wat gaan we dit schooljaar met de groep doen? Werken met aanpak 1,2 en 3

 17. Gym Op dinsdagochtend en donderdagochtend. Het is de verantwoordelijkheid van de kinderen dat ze hun spullen bij zich hebben! Help ze er eventueel aan herinneren. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, graag even een briefje schrijven.

 18. Rekenen Methode: Alles Telt • 6 blokken, 5 lesweken + 1 toetsweek • Digitale ondersteuning: uitleganimaties in oefensoftware en op het digibord • Oefenen, herhalen + verrijken, automatiseren • Kwismeester

 19. Taal/Spelling Methode: Taal Actief (nieuw) Werken in blokken Elk blok duurt 4 weken Toetsing d.m.v. dictees en taal- en woordenschattoetsen http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Mijn-Malmberg/Methodes/Mijn-Taal-actief-4/Starten-met-Taal-actief/Starten-met-groep-5.htm

 20. Estafettelezen • 3x per week werken met Estafettelezen

 21. Begrijpend lezen Methode: Goed Gelezen en nieuwsbegrip

 22. Aardrijkskunde,Geschiedenis,Natuurkunde en techniek

 23. Blits, studievaardigheden

 24. Nieuws uit de Natuur Elke woensdag !

 25. Verkeer Verkeerskranten

 26. Taakwerk Zelfstandig werken aan een taak • Aanpak 1, 2 en 3 (niveau) • Zelfstandigheid bevorderen • Leren plannen, voorgenomen doel nastreven • Concentreren • Oplossend vermogen vergroten Leerkracht kan individuele leerling begeleiden.

 27. Kanjertraining

 28. Huiswerk Opbouw in hoeveelheid ToetsenWereldoriëntatie(De toetsdatum wordt op de betreffende spullen geschreven en minimaal 1 week van te voren mee naar huis gegeven) Spreekbeurten / Werkstukken Verantwoordelijkheid bij kinderen (graag hulp en aansturing van ouders!)

 29. Kinderboekenweek 20132 t/m 11 oktober

 30. Vragen?