Download
welkom op de informatieavond van groep 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op de informatieavond van groep 7! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op de informatieavond van groep 7!

Welkom op de informatieavond van groep 7!

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom op de informatieavond van groep 7!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom op de informatieavond van groep 7! Vanavond vertel ik U hoe het jaar in groep 7 eruit zal gaan zien.

 2. Wat heeft uw zoon/dochter nodig? Vulpen Grijs potlood Gum Liniaal Rekenmachine Agenda Kladblok Woordenboek

 3. Wanneer gym? • Groep 7 gymt in de ochtend op maandag en donderdag gegeven door mevr. Krijgsman.

 4. Vrijdag • Op de vrijdag ben ik vrij, de groep zal dan worden overgenomen door mevr. De Korte.

 5. Mobieltjes • Ik heb de kinderen afgesproken dat mobieltjes in de ochtend bij mij worden ingeleverd en na school mogen ze deze weer ophalen. • Mobieltje mee naar school? Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid.

 6. CITO • De CITO vindt plaats in januari. Deze uitslagen komen op het rapport te staan. • A: goed/zeer goed • B: goed/gemiddeld • C: gemiddeld • D: zwak (er wordt contact met u opgenomen) • E: zeer zwak (er wordt contact met u opgenomen)

 7. Groepsplan Naar aanleiding van de cito maken de leerkrachten een foutenanalyse. Wanneer blijkt dat er meerdere kinderen in de klas uitvallen op bijvoorbeeld hoofdrekenen maakt de leerkracht een plan van aanpak. Hierover zal u per brief geïnformeerd worden.

 8. Entreetoets Waarom de entreetoets? • De entreetoets wordt afgenomen met als doel om in het begin van groep 8 waar nodig en mogelijk is extra hulp te bieden. • We kijken op welk niveau uw kind presteert. • Er zijn twee toetsen per dag gedurende drie weken.

 9. Onderdelen van de toets • Taal (schrijven van teksten, spelling, herkennen persoonsvorm, woordenschat) • Lezen (begrijpend lezen, leestekens, leestempo, begrijpend luisteren) • Rekenen-Wiskunde (bewerkingen, breuken, procenten, meetkunde, tijd, geld) • Studievaardigheden (studieteksten, kaart lezen, schema’s lezen, tabellen lezen, grafieken lezen)

 10. Toets gemaakt en dan…? • Alle antwoorden worden opgestuurd naar de Citogroep. • Zij kijken de bladen na en sturen rapporten terug. • Dit duurt ongeveer 4-6 weken. • Wij krijgen dan van alle leerlingen een rapport.

 11. Het leerlingrapport Wat staat er in het rapport? • Aantal opgaven • Percentage goed • Percentiel (deze vergelijkt het kind met de alle kinderen van Nederland.) Het rapport komt mee naar huis.

 12. Verkeersexamen • In groep 7 doe je meeaan het verkeersexamen. • Schriftelijk: je krijgt op papier een toets met vragen over het verkeer. • Het fietsexamen: Je moet een fietsroutekunnenafleggen waar je goed wordt gecontroleerd of je allesgoeddoet.

 13. De vakken. Deze vakken zijn u bekend: • Rekenen • Taal • Schrijven • Geschiedenis • Aardrijkskunde • Begrijpend lezen • Leefstijl • Gym • Tekenen • Handvaardigheid • Verkeer • Biologie

 14. Nieuwe vakken: • Engels: we gebruiken de methode Take it easy. De kinderenleren de basis van het leren Engels te spreken / luisteren en schrijven. • BLITS: BLITS is een goedevoorbereiding op de entreetoets. De kinderenoefenenkaartlezen, tabellenlezen. Het is een methode voor informatieverwerking. • NIEUWSBEGRIP: er wordt van een actueelonderwerp een tekstgemaakt en daar wordenvragen over gemaakt. Erg actueeldus! Hier is ook woordenschat in opgenomen.

 15. Projecten • We zijn bezig om de zaakvakken aantrekkelijker te maken voor kinderen. Dit jaar zal ik hoofdstukken uit het geschiedenisboek omtoveren tot projecten. Ieder project zit weer anders in elkaar. De kinderen leren over de geschiedenis door zelf te doen en te samenwerken.

 16. Huiswerk • Uw kind krijgt 2 a 3 opdrachten per week mee. Dit kan leerwerk zijn (engelse woorden, woordpakket) of werkbladen zijn. • Uw kind zet in de agenda wanneer het huiswerk ingeleverd moet worden of wanneer een overhoring plaats vindt. • Ik ga er van uit dat het huiswerk altijd geleerd en gemaakt wordt. Cijfers tellen mee voor het rapport.

 17. Klassenassistent/stagiaire • Dit jaar krijg ik een Lio- stagiare, Floor. Zij zal onder mijn toezicht lessen geven.

 18. Zelfstandig werk Weektaak: De leerlingenkrijgeniedere week een weektaak op. Deze moet op vrijdagaf zijn. Het werk is basisstofrekenen, taal, geschiedenis, natuur, engels. Vrijdag niet af gaat het mee naar huis. Leerlingen die wat meer aankunnenhebbenlevelwerk.

 19. Klassenkrant • In de klassenkrant zal ik het huiswerk vermelden. Verder staan er in de klassenkrant nieuwtjes over de klas. Ook zullen de kinderen zelf in de klassenkrant werken. • www.parkiet.org.nl

 20. Contact met de leerkracht • Heeft U vragen dan kunt u altijd naar mij toe komen en een afspraak maken. • Mocht er iets zijn wat ik met U wil bespreken zal ik U vragen om op school te komen.

 21. Vragen • U heeft nu de gelegenheid om vragen te stellen.