slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond groep 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond groep 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Informatieavond groep 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Informatieavond groep 6. Welkom. Even voorstellen. Juf Vera maandag, dinsdag en donderdag (na kerst: maandag t/m vrijdag) Juf Joke woensdag en vrijdag (tot kerst). Communicatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatieavond groep 6' - waldo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Even voorstellen

Juf Vera

maandag, dinsdag en donderdag

(na kerst: maandag t/m vrijdag)

Juf Joke

woensdag en vrijdag (tot kerst)

slide3

Communicatie

 • Wij vinden het fijn als u eerst naar de leerkracht komt. Mocht het nodig zijn, dan kan (in overleg) hulp gevraagd worden aan de IB’er of aan de directie.
 • Leerlingenoverdracht vanuit groep 5.
 • Structurele zorg / instructiegroepen.
 • Nieuwe opzet oudergesprekken
slide4

Adaptief onderwijs

 • Relatie: kinderen willen merken dat ze welkom zijn in de klas. (Goed in je vel zitten, Luisterend oor, Serieus nemen, Complimentjes, Sociaal- emotioneel, Samen werken, Vriendjes, Leefstijl, Ster van de week)
 • Competentie: kinderen willen het gevoel hebben dat ze hun taak aankunnen. (Werken op niveau, Voor vol worden aangezien, Waardering geven, Betrokkenheid, Uitdaging)
 • Autonomie: kinderen willen zelf beslissingen nemen en zelf verantwoordelijkheid dragen.(Zelf beslissingen nemen, Ruimte om zich te ontwikkelen, Betrokkenheid, Inspelen op de ideeën van de kinderen)
slide6

Coöperatief Leren

Vijf basiskenmerken

Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid.

Individuele verantwoordelijkheid.

Directe interactie.

Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden.

Evaluatie van het samenwerken.

slide7

Coöperatief Leren

Vijf basiskenmerken

Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid.

De leerlingen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben bij de samenwerkingsopdracht. Zij weten dat ze elkaar nodig hebben om een activiteit met succes uit te kunnen voeren. De leerlingen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt worden, wanneer elk groepslid een bijdrage levert

Individuele verantwoordelijkheid.

De leerlingen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke leerling in de groep moet na afloop kunnen vertellen hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan het eindresultaat.

slide8

Coöperatief Leren

Directe interactie.

De opdracht is zo geformuleerd dat deze de leerlingen uitnodigt om veel te praten. Door veel te praten wisselen de leerlingen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle leerlingen aan de beurt komen. Hierover kunnen werkafspraken gemaakt worden.

Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden.

Een leraar besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaardigheden.

Evaluatie van het samenwerken.

Na een samenwerkingsopdracht kijken de leraar en leerlingen gezamenlijk naar het proces en product van het samenwerken. De evaluatie heeft een expliciete plaats en functie binnen het samenwerkend leren. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces verlopen is.

slide9

Coöperatief Leren

 • 1. Elkaar aankijken
 • 2. Naar elkaar luisteren
 • 3. Elkaar helpen
 • 4. Materiaal met elkaar delen
 • 5. Zachtjes praten
 • 6. Elkaar aanmoedigen
 • 7. Anderen niet storen
 • 8. Elkaar uit laten praten
 • 9. Elkaar de gelegenheid geven mee te doen
 • 10. Meewerken aan groepsopdracht
 • 11. Taakgericht blijven, aan de taak blijven tot die af is.
 • 12. Anderen complimenten geven
 • 13. Op elkaar wachten
 • 14. Een inbreng durven hebben
 • 15. Bij je groep blijven
 • 16. Elkaars naam gebruiken
 • 17. Duidelijk praten

Samenwerkings-

vaardigheden

bovenbouw

slide10

1-Zorg Route /

Passend Onderwijs

 • Groepsoverzichten
   • Weergave van onderwijsbehoefte
 • Groepsplannen:
   • Clusteren van kinderen op onderwijsbehoeftes
 • Bijv: technisch lezen; 3 niveau groepen
 • Bijv: rekenen:
   • Vooruit toetsen
   • Werken met routeboekje
   • Werken met moeilijker rekenmateriaal (Kien)
slide11

Leerlingvolgsysteem

 • Parnassys (Cito geïntegreerd)
 • Sociaal- emotioneel leerlingvolgsysteem (Kijk!): ingevuld door leerkracht en leerling
 • Eigen observatie
 • Leerlingbespreking met IB
 • Handelingsplan (individueel en groep)
slide13

Groepsafspraken

 • Toiletgebruik
 • Werkverzorging
 • Gedrag
 • Gym
 • Computerlokaal
 • Omgang met elkaar
 • ‘Taakspel’
 • Omgang met materialen (geen etui)
computertijd stellen werk afmaken leren plannen herhaling en verrijking etc

Zelfstandig Werken

Week- en

taakplanner

Computertijd, stellen, werk afmaken, leren plannen, herhaling en verrijking, etc.

Werkwinkel

slide17

Computertijd

 • Andere opzet
 • Toezicht
 • Geen vaste computertijden en hulpouders meer
 • Leerlingen werken zelfstandig aan de computers in de klas en het computerlokaal
slide18

Wereldoriëntatie

 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Natuur

Geclusterd aangeboden

 • Verkeer / Project
 • Toetsen (plannen / vraagstelling)
slide19

Engels

 • Groep 5 t/m 8
 • Nieuwe methode
 • Projectmatig
slide20

Begrijpend Lezen

Nieuwsbegrip

>> Aansluiten bij het nieuws

>> Filmpje op digibord(Jeugdjournaal)

>> Werken volgens een stappenplan

>> Aanleren van strategieën

>> Aandacht voor woordenschat

>> Oefenen op website

slide21

Gymles

 • Maandag 10.00 – 11.00 uur
 • Vrijdag 13.30 – 14.30 uur
 • JIBB
 • Niet meer verplicht douchen
 • Bij niet kunnen gymmen graag een briefje van de ouders
slide22

Belangrijke activiteiten

 • Klassenhulp (iedere week 3 kinderen)
 • Spreekbeurt (start na kerst)
 • Boekenkring(start in 3e schoolweek)

1. de andere kinderen interesseren voor het gekozen boek

2. het kind zelf te laten wennen

aan het spreken voor een groep

slide23

Huiswerk

 • Doel: Leren om zelfstandig thuis te leren plannen.
 • Lukt het plannen niet? Help uw kind hiermee.
 • Het werk wordt door de leerling zelfstandig gemaakt. Hij/Zij mag ouders om hulp vragen.
 • Elke maandag 12.00 uur mee naar huis
 • Elke vrijdag 8.30 uur uiterlijk mee terug naar school
 • 1 bladzijde, wisselend van onderwerp
 • Aantal weken in boekje mee naar huis, niet vooruitwerken!
slide24

Informatie

 • Kalender
 • Nieuwsbrief
 • Website school en klas
 • Schoolviering 6 juni 2014
 • E-mail en telefoonnummers (invullijst)
 • BS ‘t Baken
 • Telefoon: 0492-534649
 • Mail: v.kuijs@tbaken.nl