Download
succes en geluk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Succes en geluk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Succes en geluk

Succes en geluk

204 Views Download Presentation
Download Presentation

Succes en geluk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Succes en geluk Sleutels tot goede communicatie

 2. Succes en geluk… …psychologen en wetenschappers zeggen ons dat dit de hoogste verlangens van de mens zijn. Maar wat zouden we nemen als we moesten kiezen tussen beide? Geluk zou winnen. Zeker weten ! Wat zouden we tenslotte met succes doen, als we niet gelukkig zouden zijn?

 3. Het is ook een bewezen feit dat we het meest die dingen nastreven die we het meest belangrijk vinden. Waarom zeggen dan zo weinig mensen vervuld te zijn van geluk? Waarom vinden ze dan niet wat ze zoeken? Wat ontbreekt hen? Waar gaat het mis ?

 4. Het antwoord kan gewoonlijk gevonden worden in één woord : MENSEN Sta er eens bij stil dat mensen gewoonlijk een belangrijke rol spelen in het gevoel van geluk dat we ervaren.. Denk je daar dan verder op na, dan zal je je realiseren dat de graad van geluk weerspiegeld wordt in de graad van succes die we hebben in onze relatie met andere mensen.

 5. Hoe slagen we dan in onze relaties? Een wijs iemand zei eens dat geluk in een relatie niet afhangt van het vinden van de juiste persoon maar wel van het zelf zijn van de juiste persoon. En dat is een waarheid die slaat op alle intermenselijke relaties. Het aanleren van de juiste communicatie en goed met elkaar overeenkomen is een belangrijke sleutel tot het gevoel van geluk.

 6. Nu volgen er enkele tips over communicatie en hoe je jouw relaties met anderen kan verbeteren. Alles begint met een regel die steeds weerkomt en gekend staat als De gouden leefregel : Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Matteus 7,12

 7. Sleutels voor goede communicatie Goede communicatie met bijna iedereen, je man, je vrouw, je baas, je collega, ouders, vrienden of je kinderen, hangt af van een paar goede principes van omgang. Leer ze en je bent zo op weg naar een gelukkige en productieve relatie. Eerlijkheid. Goede communicatie is gebouwd op wederzijds respect en respect hangt af van eerlijkheid. Als je op goede voet wil staan met anderen, wees dan eerlijk en rechtuit van bij het begin.

 8. Tact. Het is belangrijk eerlijk te zijn. Maar ook om je liefdevol en zacht te gedragen, speciaal bij mensen die gevoelig zijn of wanneer het onderwerp van gesprek gevoelig ligt. Liefde. Als mensen zich geliefd of ondersteund weten, komt alles in een ander daglicht te staan. Zeg je dan verkeerde dingen of doe je iets fout, maar merkt men dat je gedreven wordt door liefde, dan worden die kleine misverstanden nooit tot grote. Wijsheid. wijsheid maakt je tactvol. Wijsheid wordt verworven door ervaring. Of krijg je als je God erom vraagt. Lees eens in de bijbel wat Jacobus erover schrijft in Jac. 1.5. Gods belofte is waar. Vraag het Hem dus maar. Vasthoudendheid. Mensen die regelmatig overleg plegen, begrijpen mekaar beter. Of kunnen beter met mekaar optrekken als ze samen de problemen aanpakken.

 9. Samen bidden. Een stil gebed is goed in elke situatie. Maar soms is samen luidop bidden een manier om contact te leggen tussen mekaar en God, zoals niets anders dat kan. Samen bidden creëert een vredevolle atmosfeer en brengt mensen samen. En wanneer je toegeeft dat je Gods aanwezigheid en genade nodig hebt, dan zal Hij voorzien in je noden. Initiatief. Angst om fout begrepen te worden of niet aanvaard te worden, weerhoudt mensen om te communiceren met mekaar. De eerste stap ondernemen, getuigt van vertrouwen in de andere. Die dan veelal op zijn of haar beurt alle terughoudendheid opgeeft. Positief denken. Wie goed doet, goed onmoet! Aanmoediging en positieve kritiek worden altijd goed onthaald.

 10. Timing. Weten wanneer je iets moet zeggen is soms even belangrijk als weten wat je moet zeggen. Prediker zegt in 8,5 dat een wijs iemand de juiste tijd kent om iets te zeggen. Lees het maar eens na. Gevoeligheid. Het is niet goed te gevoelig te zijn voor je eigen noden en te gemakkelijk gekwetst te worden, maar wel om het te zijn voor de gevoelens van anderen. Je kan nooit te gevoelig worden voor de noden, de zorgen en problemen van de andere. Moeite. Soms is communicatie labeur en zwoegen. Maar het loont altijd de moeite wanneer je er het resultaat van ziet.

 11. Empathie. Plaats jezelf steeds in de plaats van diegene waarmee je communiceert en tracht te voelen wat die persoon op dat moment voelt. Duidelijkheid. Er zouden zich heel wat minder misverstanden voordoen indien mensen minder zouden voortgaan op vermoedens. Laat anderen nooit in het onzekere. Zeg wat je wil zeggen. Kies je woorden, zodat je klaar overkomt. Ben je niet zeker, vraag dan om te bevestigen of je boodschap volledig en duidelijk begrepen werd. Openheid van geest. Meningen van mensen en de manier waarop ze met problemen omgaan, zijn er even veel als mensen zelf. Je eigen mening uitschakelen en lang genoeg luisteren naar wat de andere je te zeggen heeft, levert je respect en kansen op. Mensen zullen zich sneller tot jou wenden als ze weten dat je luisterbereid bent, zelfs als je hun mening niet deelt.

 12. Geduld. Het is veelal moeilijk om anderen te laten uitspreken en veel makkelijker om hen te onderbreken of zelf hun zin te beëindigen met jouw woorden. Maar wachten tot iemand uitgesproken is, is een manier om respect en liefde te tonen. Toegankelijkheid. Als je makkelijk te bereiken en ontvankelijk bent, tijd maakt, dan zal je snel iemand als vriend winnen. Humor. Een beetje humor is net datgene dat hoogoplopende spanningen kan afbreken en moeilijke zaken kan verlichten. Smile!

 13. Wil je zelf gelukkig zijn, Maak anderen dan gelukkig. Wil je liefde, geef dan liefde. Wil je vrienden, wees dan een vriend. Zoek je succes en vervulling in je leven, begin dan met anderen op te bouwen en hen te helpen om te slagen. Je beloning zal je verwachtingen ver overtreffen. Meer dan je ooit had kunnen dromen … --en je kan er vandaag al mee beginnen! From an unknown author - mastered and translated by Booker bookertov@hotmail.com