Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUCCES PowerPoint Presentation

SUCCES

213 Views Download Presentation
Download Presentation

SUCCES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SUCCES P R E S E N T A T I E R o b i n v a n G a l e n

 2. BRUCE TUCKMAN - 5 FASEN | | | | | Forming Storming Norming Performing Adjourning

 3. F o r m i n g

 4. S t o r m i n g

 5. N o r m i n g

 6. P e r f o r m i n g

 7. A d j o u r n i n g

 8. A C T I O N T Y P E ISBN: 978-90-54720-29-4

 9. A C T I O N T Y P E Eu gedraagt zich energiek en houdt van drukte Iu gedraagt zich ingetogen en houdt van rust Su vat de dingen letterlijk op en vertrouwt op uw gezonde verstand N u zoekt naar de betekenis van dingen en vertrouwt op uw inzicht T u bent recht door zee en direct F u bent tactvol en bemoedigend J u houdt van regels en systemen P u houdt van improviseren en opties openhouden

 10. A C T I O N T Y P E RoodESTP ESFP ISTP ISFP GroenESTJ ESFJ ISTJ ISFJ BlauwENTJ ENTP INTJ INTP PaarsENFP ENFJ INFP INFJ

 11. A C T I O N T Y P E - Impulsief, energiek en praktisch (de doeners) - Houden van spanning, opwinding en risico nemen - Zijn geboren onderhandelaars Motto:Pluk de dag Kernbehoefte:Vrijheid om te handelen en mogelijk tot invloed uitoefenen Moet gecoacht worden op: beginnersgeest Vrij, speels, niet teveel opdrachten mee Voorbeelden:Peter Blange, Ruud van Nistelrooy

 12. A C T I O N T Y P E - Betrouwbaar, zorgzaam en precies - Houden van structuur, georganiseerdheid en duidelijkheid - Zijn kwetsbaar als processen onvoorziene wendingen aannemen Motto:Als iedereen zich aan de regels houdt, loopt alles op rolletjes Kernbehoefte:lidmaatschap, plicht en verantwoordelijkheid nemen Moet gecoacht worden op: taakacceptatie Wil weten wat de taken, plichten en verwachtingen zijn Voorbeelden:Leontien van Moorsel, Marianne Timmer

 13. A C T I O N T Y P E - Altijd op zoek om zichzelf te verbeteren - Hun taalgebruik is vaak gericht op ideeën, concepten en systemen - Zelfcontrole is erg belangrijk en emoties vinden ze vaak onhandig Motto:Kennis is vaardigheid Kernbehoefte:Zelfcontrole houden en kennis vergaren Moet gecoacht worden op: heldere waarneming = tactiek en analyse Voorbeelden:Louis van Gaal, David Beckham

 14. A C T I O N T Y P E • - Unieke mensen die van betekenis willen zijn voor de mensheid • - Hebben een krachtige intuïtie, zijn gevoelig, creatief en hebben een rijke verbeelding • Zijn optimistisch, enthousiast en gericht op het goede in de mens, de zogenaamde wereldverbeteraar Motto:Ik geloof in het menselijk potentieel en wil m’n beste zelf worden Kernbehoefte:zelfontplooiing en zingeving Moet gecoacht worden op: Concentratie Voorbeelden:Pieter v/d Hoogenband en Tiger Woods

 15. C O N C L U S I E SUCCES is maakbaar!

 16. C O N C L U S I E S U C C E S leutels: programma, begeleiding, talent, details niek: action type ommunicatie: people management ommitment: toewijding thiek: geloof en respect port = emotie

 17. ISBN: 978-94-90143-01-5