Download
theorie en empirie voorbeeld succes van zuilen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Theorie en empirie – voorbeeld Succes van Zuilen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Theorie en empirie – voorbeeld Succes van Zuilen

Theorie en empirie – voorbeeld Succes van Zuilen

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Theorie en empirie – voorbeeld Succes van Zuilen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Theorie en empirie – voorbeeld Succes van Zuilen

  2. Voorbeeld: ‘autonome’ ontwikkeling en effect van beleid

  3. MKBA Eigen Haard 1 Focus op effect van ‘sociale investeringen’ – uiteenrafelen effect sociale investeringen, aanpalend beleid en andere ontwikkelingen 2 • Sociale investeringen goed in beeld: • Feitelijke effectmeting (dus niet o.b.v. kengetallen) • Gedetailleerde investeringsgegevens: investeringsbedrag per jaar toegewezen via onderliggende complexen/woningen aan zes-cijferige postcode. • Variatie tussen wijken EH & rest NL, tussen en binnen wijken EH 3 Mogelijke indicator voor kwaliteit van ingrepen op basis van enquêtes van Eigen Haard 4 Niet focus op 1 wijk maar investeringen in groot aantal buurten en wijken in Amsterdam en tevens gemeenten daarbuiten

  4. Verwachte uitstraling van het effect van ingreep?