Download
succes en faalfactoren van gezondheidscampagnes tegen overgewicht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Succes- en faalfactoren van gezondheidscampagnes tegen overgewicht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Succes- en faalfactoren van gezondheidscampagnes tegen overgewicht

Succes- en faalfactoren van gezondheidscampagnes tegen overgewicht

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Succes- en faalfactoren van gezondheidscampagnes tegen overgewicht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Succes- en faalfactoren van gezondheidscampagnes tegen overgewicht Mechelen 9 september Margret Ploum

 2. Inleiding • Beleidsdoelstellingen VWS: • Het aantal mensen met overgewicht en obesitas mag niet verder stijgen • Het aantal kinderen met overgewicht moet dalen • Het Voedingscentrum wil en moet bijdragen aan deze doelstellingen

 3. Inleiding Activiteiten Voedingscentrum: • Sinds 2002 voert het Voedingscentrum extra activiteiten uit op preventie van overgewicht • Start van deze activiteiten is de campagne ‘Maak je niet dik!’ • Masterplan Overgewicht (2005-2010)

 4. Cijfers • Overgewicht groeiend volksgezondheidsprobleem: • 51% mannen 42% vrouwen • 14,5% jongens 17,5% meisjes

 5. Probleem overgewicht? • Bekende risico’s waaronder hart- en vaatziekten, diabetes type 2 • Sociaal emotionele problemen

 6. Hoe komt dat? • Niet een oorzaak!

 7. We eten wat er is.. Chad

 8. We eten wat er is.. Duitsland

 9. We eten wat er is

 10. ?

 11. Maak je niet dik! Voorbereidend traject • Terugblik met alle participanten van de SGV • Analyse van voorgaande campagnes • Literatuur en deskresearch door NIGZ • Literatuurstudie door het LEI

 12. Maak je niet dik! Conclusies n.a.v. voortraject (1) • Houd de boodschap eenvoudig en concreet • Voedingscentrum heeft aanjaagfunctie • Creativiteit en innovatie essentieel

 13. Maak je niet dik! Doelstellingen: • Agendasetting en bewustwording • Verhogen risicoperceptie • Verhogen eigen effectiviteitsverwachting Doelgroep: • Jong volwassenen (20-40 jaar)

 14. Maak je niet dik! Consument • Massamediale activiteiten • Samenwerkingsprojecten (bv Flash!/NISB) Omgeving • Werkplek (NIGZ/ G&W) • Jaarprijs Goede Voeding Intermediairs • Diëtisten • GGD-en

 15. Maak je niet dik! Consumentenactiviteiten: 2002: - check je gewicht (gewichtstesten) 2003: - gevaar van een kilo per jaar (toekomstvoorspeller)

 16. Maak je niet dik! Consumentenactiviteiten: 2004: - gezondheidsrisico’s - eet jij meer dan je nodig hebt? (caloriechecker) 2005: - gezondheidsrisico’s - herken momenten van te veel eten Voor de spot, surf naar:http//www.memori.be/DOWNLOADS/vc_verleiders

 17. Maak je niet dik! Enkele leerpunten: • Formuleer realistische doelen • Effecten meten kost tijd (en budget) • Waardevol om doelgroep te betrekken bij de ontwikkeling van materialen • Voor bereik brede doelgroep >> massamediale introductie effectief • Preventie van overgewicht is ‘hot’ item

 18. Maak je niet dik! • 89% belangrijk gewichtstijging voorkomen • 84% is gemotiveerd om op gewicht te letten • 14% bekend met dagelijkse energiebehoefte (<) • 93% kent 4 gevolgen van overgewicht • 32% vindt het moeilijk om op gewicht te letten • 26% vindt niet erg zwaarder te worden • 49% denkt minder kans op gewichtsstijging

 19. De Balansdag Wat is een Balansdag? • Dagje minder, maar gezond eten en meer bewegen, na een dagje meer • Compenseren binnen 1 dag Wat is het doel? • Mensen helpen om hun gezonde gewicht te behouden • Positief hulpmiddel • Algemeen aanvaard argument om ‘nee te zeggen’ Voor wie is de Balansdag bedoeld? • Voor iedereen die zijn huidige gewicht wil behouden Voor de spot, surf naar:http//www.memori.be/DOWNLOADS/vc_De_Wip

 20. Middelen • Radiospots • 6 types • Persoonlijk verhaal • Verwijzen naar Internet • Internet • Testimonials • IM’s • Bekendheid Balansdag • Oproep SMS-service • SMS-service • Herinnering • Tips

 21. Middelen 2 • Abri-campagne • Bekendheid Balansdag • Oproep SMS-service • Verwijzen Internet • Balansdagbrochure

 22. Resultaten juni 2006 • 200.000 hits Balansdag webpagina’s • 280.000 Balansdag brochures • 37.000 leden Balansdag nieuwsbrief • 70% kent Balansdag • 46% vindt boodschap belangrijk • 64% intentie compensatie (voeding en/of beweging) • 35% gebruikt Balansdag • 64% compenseert (75% voeding, 48% beweging) • 33% zegt op gewicht te blijven met Balansdag

 23. Adviezen Onderzoek naar MJND • Verhoog de persoonlijke relevantie • Bied hulp bij interventies • Ontwikkel effectieve strategieën voor mannen • Ontwikkel strategieën voor gewichtsbehoud op de lange termijn

 24. Uitdagingen • Integrale aanpak • Energiebalans technisch • Emoties • Wereld vol verleidingen • Tis mijn buurman • Mannen

 25. Meerjarenplan Gezond Gewicht2007-2010 • Vertaling energiebalans Gezond eten (Schijf van Vijf) Voldoende bewegen Balansdag wanneer nodig • Emotionele aspecten • Concrete hulpmiddelen • Persoonlijke relevantie • Mannen

 26. Gezond Gewicht2007-2008 • Persoonlijke relevantie • Vertaling energiebalans • Concrete hulpmiddelen: Balansdagtest • Mannen • Werkplek Voor de spot, surf naar:http//www.memori.be/DOWNLOADS/vc_man_2

 27. Focus 2009 ev • Ouders en Voorbeeldgedrag • Vliegwiel

 28. Onderzoek • Ouders kunnen overgewicht bij kind helpen voorkomen. • 4 punten* hierbij van belang: - Herkennen én erkennen dat het kind risico loopt - Kennis over wat er moet veranderen - Hoe deze kennis toe te passen - Motivatie tot verandering * Etelson et al., 2003

 29. Uitgangspunten • Streven naar het ideaal - Kinderen hebben recht op een beschermde omgeving • Omgeving is van grote invloed • Voorbeeldgedrag mannen

 30. Kinderen kopiëren

 31. ?? • Budget • Gedragsverandering

 32. Meer informatie • www.voedingscentrum.nl

 33. Dank voor uw aandacht • Vragen?