Download
arvuti petus 10a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arvutiõpetus 10A PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arvutiõpetus 10A

Arvutiõpetus 10A

241 Views Download Presentation
Download Presentation

Arvutiõpetus 10A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arvutiõpetus 10A Siim Luha S2014

  2. Teemad • Tekstitöötlus – trikid Writeriga • Tabelarvutus ja andmetöötlus – vigurid Calciga • Veebilehed – mõnulemine HTMLi, CSSi ja JSiga

  3. Meili saatmine • Saaja: siim@21k.ee • Teemarida: [10A2] Perekonnanimi Töönimi • Failinimi: 10A2_Perekonnanimi_Töönimi.laiend • Kirja sisu: Viisakas tervitav kiri, allkirjas kindlasti oma nimi ja rühm • http://staff.21k.ee/siim