Download
programmne realisatsioon ja riistvaraline realisatsion n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programmne realisatsioon ja riistvaraline realisatsion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programmne realisatsioon ja riistvaraline realisatsion

Programmne realisatsioon ja riistvaraline realisatsion

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Programmne realisatsioon ja riistvaraline realisatsion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programmne realisatsioon ja riistvaraline realisatsion Spetsiaalne riistvara. PC ? Arvuti BUS Mikrokontroller RAM CPU ROM Taimer PORT PORT ? Trükkplaat komponentidest (mikroskeemidest) koostatud loogikaskeemiga. Oma mikroskeem Üleande püstitus/ kirjeldus Projekteerimine Mikroskeemi valmistamise tehnoloogia Oma mikroskeem ASIC - Application Specific Integrated Circuit ? T. Evartson

 2. T. Evartson

 3. T. Evartson

 4. T. Evartson

 5. T. Evartson

 6. ASIC T. Evartson

 7. Programmeeritav loogika I T. Evartson

 8. T. Evartson

 9. FPGA – MPGA võrdlus Toote hind MPGA FPGA Seeria suurus T. Evartson

 10. T. Evartson

 11. Programmeeritav loogika II T. Evartson

 12. Programmeeritavad loogikaseadmed PLD - Programmable Logic Devices Loogika programmeerimise tehnoloogiad SRAM tehnoloogia. SRAM triger SRAM triger MUX SRAM triger ANTI-FUSE tehnoloogia. Metall Amorfne räni Metall EPROM-i tehnoloogia Vgg Silicon select gate Vss Vdd Silicon floating gate p n n T. Evartson

 13. SRAM tehnoloogia SRAM triger SRAM triger MUX SRAM triger T. Evartson

 14. ANTI-FUSE tehnoloogia Metall Amorfne räni Metall T. Evartson

 15. EPROM tehnoloogia MOSFET – Metal Oxide Semiconductor Fielt Effect Transistor p-MOS Gate Vgg Silicon select gate Vss Vdd Source Drain Silicon floating gate p n n n-MOS Gate Vgg Silicon select gate Vss Vdd Source Drain Silicon floating gate p n p T. Evartson

 16. Püsimälu kasutamine riistvara realiseerimisel. Näide. Segmentindikatori juhtimine püsimäluga. ROM 1 1 1 1 1 1 0 X1 0 0 1 1 0 0 0 X2 . . . Aadress X3 X4 1 1 1 1 1 0 1 T. Evartson

 17. Dekooder konjuktsioonide realiseerijana Dekooder realiseerib kõik võimalikud konjuktsioonid kõigist sisendmuutujatest. Tegelikult oleks järgmise näite juures vaja realiseerida neli erinevat konjuktsiooni. y1 = x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3 x2= x3 x2 x1 + x3 x2 x1 + x3x2 x1 +x3x2 x1 y2 =x3 x2 x1 + x3 x2 = x3 x2 x1 + x3x2 x1 +x3x2 x1 000 DC 0 1 001 x1 0 0 a0 010 1 0 x2 011 a1 0 0 100 0 0 x3 101 a3 1 0 110 1 1 111 1 1 y1 y2 T. Evartson

 18. Progranmmeritavad maatriksid. PLA - Programmable Logic Array,PAL - Programmable Array Logic x 1 x 2 x n . . . Puhver AND OR . . . . . . y1 y2 y m 0 x 1 x 2 x n . . . 1 1 . . . 1 +V . . . + V y1 y2 y m T. Evartson

 19. NOR – NOR maatriks x 1 x 2 x n . . . Puhver NOR NOR . . . . . . y1 y2 y m x 1 x 2 x n +V 1 1 1 . . . . . . 1 1 1 +V . . . +V 1 1 1 0 0 +V y1 y2 y m T. Evartson

 20. Näide. y1 = x1 x2 x3 + x1 x2 x3 + x1 x2 y2 = x1 x2 x3 + x1 x2 0 x 1 x 2 x 3 1 1 1 +V y 2 y 1 T. Evartson

 21. T. Evartson

 22. . . . Puhver ROM – Read Only Memory AND – fikseeritud (dekooder) OR – programmeeritav . . . . . . x 1 x 2 x n y1 y2 y m . . . Puhver PLA – Programmable Logic Array AND – programmeeri- tav OR – programmeeritav . . . . . . x 1 x 2 x n y1 y2 y m . . . PAL – Programmmable Array Logic Puhver AND – programmeeri- tav OR – fikseeritud . . . . . . y1 y2 y m T. Evartson

 23. x 1 y1 Väljund funktsioon x n . . . ym Ülemineku funktsioon Uus olek am as Mälu Vana olek t x 1 y1 PLA/PAL x n . . . Väljund funktsioon ym Vana olek Ülemineku funktsioon Uus olek am as Mälu t T. Evartson

 24. T. Evartson

 25. FPGA - Field Programmable Gate Array S/V blokk I/O Cell S/V blokk I/O Cell S/V blokk I/O Cell S/V blokk I/O Cell LB Logic Block LB Logic Block LB Logic Block S/V blokk I/O Cell S/V blokk I/O Cell LB Logic Block LB Logic Block LB Logic Block S/V blokk I/O Cell S/V blokk I/O Cell LB Logic Block LB Logic Block LB Logic Block S/V blokk I/O Cell S/V blokk I/O Cell S/V blokk I/O Cell S/V blokk I/O Cell T. Evartson

 26. Näide X2 Y = X1 X2 + X1 X3 NOT NOT X1 X1 X2 AND AND OR X3 X1 X2 Y X1 X3 T. Evartson

 27. T. Evartson

 28. Loogika blokk. Logic Block 0 LUT - Look-up table 1 1 X 1 1 X 2 Y 1 X 3 1 1 X 1 Y 1 X 2 1 X 3 MUX-de baasil X1 X2 + X1 X3 X1 = 0 X1 = 1 Y = X1 X2 + X1 X3 X3 X2 X3 = 0 X2 = 1 X3 = 1 X2 = 0 0 1 1 0 MUX 0 0 1 1 X3 S MUX 0 Y X3 1 S MUX X2 1 0 X1 0 1 S X2 T. Evartson

 29. T. Evartson

 30. T. Evartson

 31. T. Evartson

 32. T. Evartson

 33. T. Evartson

 34. T. Evartson

 35. T. Evartson

 36. T. Evartson

 37. Actel IGLOO T. Evartson

 38. Sisend/väljund blokid. I/O cells 0 MUX T 1 S S/V kontakt I/O pad T 0 MUX 1 S Ühendusressursid. Interconnection resourcees LB LB Ühendusmaatriksid CLK Naabrite vahelised ühendused LB LB Pikad liinid T. Evartson

 39. T. Evartson

 40. FPGA-de arhitektuurid Sümmeetriline Symmetrical Array Rida-arhitektuur Row-based LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB Hierarhiline Hierarchical (CPLD) Sea-of-Gates PLA PLA PLA PLA PLA PLA PLA PLA T. Evartson

 41. T. Evartson

 42. T. Evartson

 43. T. Evartson

 44. T. Evartson

 45. ATMEL AT94KAL (sardprotsessor) T. Evartson

 46. T. Evartson

 47. FPGA-del põhineva riistvara projekteerimine . Riistvara kirjeldus. (Boole´i funktsioonid, loogikaskeem, VHDL …) Loogiline optimeerimine/ minimeerimine Ülesande jaotamine Technology Mapping Osaüleannete paigutus Placement Trasseerimine Routing Programmeerimine/ konfigureerimine T. Evartson

 48. IP tüübid Soft core – Tavaliselt HDL kujul. Väga nõrgalt või üldse mitte optimeeritud teatud tootele (valmistaja, seeria ja toode (device)). Firm core – Tavaliselt HDL kujul. Optimeeritud konkreetsele tehnoloogiale ( tootja, seeria ja toode). Saavutatakse väga head tulemused kiiruses energia tarbes ja pinna kasutuses. Hard core – Osa FPGA-st on juba riistvaras fikseeritud loogika tasandil teatud funktsioonide jaoks. Muutusi selles osas teha enam ei saa. Väga hästi optimeeritud. T. Evartson

 49. FPGA ja sardprotsessorid I Xilinx MicroBlaze ( Firm core) T. Evartson

 50. ATMEL AT94KAL (Hard core) T. Evartson