z kladn kola l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základná škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základná škola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Základná škola - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

Základná škola. Adresa: ZŠ, Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica Kontakt: 042/4433642 web: www.zsjk.edupage.org mail: zsjk@zsjk.sk. Poloha našej školy v meste Nová Dubnica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základná škola' - barney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn kola

Základná škola

Adresa:ZŠ, Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica

Kontakt:042/4433642

web:www.zsjk.edupage.org

mail:zsjk@zsjk.sk

slide3

História mesta je pomerne krátka, pričom veľmi úzko súvisí s vývojom strojárskych závodov ZTS a ZVS v Dubnici nad Váhom v 50. rokoch 20. storočia. Pre veľký počet zamestnancov týchto závodov sa začalo s výstavbou nového sídliska v roku 1951 podľa projekčného návrhu architekta JiṙíhoKrohu.

História mesta Nová Dubnica

slide4

V roku 1960 bol Novej Dubnici priznaný štatút mesta. Postupne sa v meste vybudovali I., II., a III. Základná škola, kino Panorex, telovýchovná jednota, letné kúpalisko .

V roku 2OO7 Nová Dubnica oslávila 50. výročie svojho vzniku.

V roku 2007 prišlo k zlúčeniu I. ZŠ a II. ZŠ.

slide5

Základná škola, Janka Kráľa 1

Materiálno technické vybavenie

ZŠ Janka Kráľa prešla v rokoch 2007 - 2010 rozsiahlou rekonštrukciou - všetky pavilóny školy majú nové plastové okná a zateplené obvodové steny, výučba žiakov prebieha v moderných a zrekonštruovaných priestoroch.

slide6

Základná škola, Janka Kráľa 1

Materiálno technické vybavenie

slide7

Základná škola Janka Kráľa

1

Základná škola, Janka Kráľa 1

Materiálno technické vybavenie

V našej škole sú triedy vybavené moderným školským nábytkom, ktorý spĺňa psychohygienické požiadavky. V celej škole sa postupne vymieňajú klasické tabule za moderné - hygienicky nezávadné.

slide8

Základná škola Janka Kráľa

Materiálno technické vybavenie

Základná škola, Janka Kráľa 1

Žiaci využívajú moderné interaktívne tabule a informačno - komunikačné technológie v 2 učebniach informatiky a v 2 multimediálnych učebniach.

slide9

Základná škola Janka Kráľa

Materiálno technické vybavenie

Základná škola, Janka Kráľa 1

Počas hodín TV máme možnosť využívať:

viacúčelové ihrisko

krytú plaváreň

V areáli ZŠ je vybudované viacúčelové ihrisko na rôzne druhy športu – volejbal, basketbal, nohejbal a minifutbal.

atletický štadión

športovú halu

malú telocvičňu

slide10

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Materiálno technické vybavenie

školského klubu.

Žiaci 1. stupňa navštevujú pred a po vyučovaní moderné priestory

Žiaci aj učitelia našej školy sa stravujú v zmodernizovaných priestoroch

školskej jedálne.

slide11

Základná škola, Janka Kráľa 1

Na chodbách našej školy môžeme vidieť úspechy, ktoré dosiahli naši žiaci..

slide12

Základná škola, Janka Kráľa 1

Svojimi prácami skrášľujeme svoje prostredie v triedach i na chodbách celej školy.

slide13

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Škola ponúka:

 • Výuka cudzieho jazyka od 1. roč.
 • Informatická výchova od 2. roč.
 • Rozšírené vyučovanie matematiky, cudzích jazykov

a prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ.

slide14

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Škola sa zapája do všetkých vedomostných a záujmovo – umeleckých súťaží:

 • Rozprávkové vretienko
 • Šaliansky Maťko
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Európa v škole
 • Slávik Slovenska
 • Pytagoriáda
 • matematická olympiáda
 • fyzikálna olympiáda
 • biologická olympiáda
 • geografická olympiáda
 • chemická olympiáda
 • jazykové olympiády
 • olympiáda slovenského jazyka

Vyhodnotenie ZŠ Janka Kráľa v rámci TRENČIANSKEHO KRAJA šk.r. 2007/2008 – 8. miesto

 • šk.r. 2008/2009 – 5. miesto
slide15

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Turistický krúžok

Atletický krúžok

Škola ponúka:

 • bohatú záujmovú a krúžkovú činnosť v umeleckej i športovej oblasti:

Práca s PC a internetom

Tvorivé dielne

Badminton

Matematický krúžok

slide16

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

1. miesto v celoslovenskom kole v atletike – beh J. Plachého

1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v atletike v skoku do diaľky

KINDERIÁDA – 2. a 3. miesto v celoslovenskom kole v atletike

 • prácu s nadanými, talentovanými žiakmi, čoho dôkazom sú výsledky

z predmetových súťaži, olympiád a športové úspechy školy:

3. miesto v krajskom kole

v cezpoľnom behu

3. miesto v celoslovenskej súťaži písania poézie a prózy

slide17

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

1. a 2. miesto v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín

3. miesto v krajskom kole

Šaliansky Maťko

3. miesto v okresnom kole Slávik Slovenska

Vitrína pohárov

1. miesto v okresnom kole -

Európa v škole

slide18

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Škola ponúka:

 • vzdelávanie integrovaných žiakov s telesným postihnutím i žiakov,

ktorí majú poruchy učenia. Týmto žiakom pomáha špeciálny pedagóg,

ktorý pôsobí na našej škole, ako i spolupráca s PPP v Dubnici nad Váhom.

bezbariérový vstup do školy

 • žiakom 9. roč. pomáha s výberom strednej školy výchovný poradca, ako i návšteva otvorených dverí na stredných školách.
slide19

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Škola v prírode

Lyžiarsky výcvik

Škola každoročne organizuje pre žiakov 2. – 4. roč. Školu v prírode a pre žiakov 7. – 8. roč. Lyžiarsky výcvik.

slide20

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

 • Škola organizuje pre žiakov 3. roč. základný plavecký výcvik a pre žiakov 4. – 9. roč. zdokonaľovací plavecký výcvik.
slide21

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Tvorivé dielne

Kto sa stará o našu bezpečnosť?

Školský klub Slniečko navštevuje okolo 90 detí, v ktorom zmysluplne trávia čas – spolu s p. vychovávateľkami sa zúčastňujú rôznych mimoškolských aktivít.

Hasiči deťom

Policajti deťom a deti policajtom

Záchranári v ŠKD

slide22

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Novodubnická latka

Jablko Novej Dubnice

Atletický míting

Žiaci našej školy sa aktívne zúčastňujú rôznych akcií, ktoré organizuje mesto Nová Dubnica:

Tvorivé dielne

Plavecká štafeta

slide23

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Tatralandia

Výlet na Trenčianskom hrade

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú školské exkurzie, školské výlety, návšteva divadelných a filmových predstavení:

Exkurzia vo hvezdárni Partizánske

Divadelné predstavenie v SND

Obľúbenou akciou je

návšteva Mikuláša.

slide24

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Návšteva predškolákov

V našej škole máme aj dve triedy predškolákov, ktorí sa môžu prísť pozrieť ako sa učia ich starší kamaráti. Pred nástupom do školy ich čaká zápis– na ktorom sa porozprávajú s p. učiteľkami.

Zápis prváčikov

slide25

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Vzdelávanie a výchova

Rozlúčka s deviatakmi

Privítanie prváčikov

Ocenenie najlepších žiakov školy

Škola využíva priestory kina Panorex pri zahájení a ukončení šk. roka:

projekty koly

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Projekty školy

Pedagógovia našej školy boli zapojení do projektu:

Tvorba inovačných výukových materiálov a ich využívanie v procese vzdelávania – výsledky vzdelávania nájdete na www.najskola.sk

V súčasnosti sa naši pedagógovia vzdelávajú v projektoch:

Modernizácia vzdelávacieho procesu

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v cudzích jazykoch

projekty koly27

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Projekty školy

Otvorená škola –  škola podporujúca zdravie

DEŇ ŠPORTU  

Žiaci sa zapájajú do ďalších projektov:

ZOBER LOPTU-NIE DROGY      

Aj naši starí rodičia

chodili do školy...

slide28

Základná škola Janka Kráľa

Základná škola, Janka Kráľa 1

Projekty školy

ENVIROPROJEKT  

DEŇ ZEME

V rámci týchto projektov zbierame tetrapakové obaly – najlepší zberači sú odmeňovaní vecnými cenami, výletom.

Súčasťami projektov sú návšteva zberného dvora a tematické nástenky.

slide29

Základná škola, Janka Kráľa 1

Projekty školy

V rámci projektu Cezhraničnej spolupráce prebieha partnerstvo škôl ZŠ Janka Kráľa a ZŠ Slavičín. Výsledkom tohto projektu a vzájomnej spolupráce bolo vytvorenie novej multimediálnej učebne .

Učebňa umožňuje spojenie partnerských škôl prostredníctvom

videokonferencie. Počas vzájomných hodín si žiaci môžu vymieňať svoje vedomosti a skúsenosti.

slide30

Základná škola Janka Kráľa

Informovanie verejnosti

Základná škola, Janka Kráľa 1

Všetky informácie o našej škole nájdete na internetovej adrese školy:

www.zsjk.edupage.org

Rodičia si tu môžu pozrieť známky prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Škola pravidelne prispieva

do Novodubnických zvestí.

slide31

Základná škola, Janka Kráľa 1

50. výročie školy

16. 11. 2012 naša škola oslávila 50. výročie svojho založenia, slávnostnou akadémiou v kine Panorex. Všetkým prítomným sa prihovorili riaditeľ školy Mgr. Martin Staňo, primátor mesta Ing. Peter Marušinec i predsedníčka RR Ing. Iveta Solíková. Pri tejto príležitosti boli na oslavu pozvaní bývalí učitelia a riaditelia, ktorí boli ocenení za svoju dlhoročnú obetavú prácu.  

slide32

Základná škola, Janka Kráľa 1

50. výročie školy

Celkový dojem z osláv okrúhleho výročia umocnil  kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci našej školy, podporovaní žiakmi ZUŠ pod vedením p. Martinákovej. Po skončení programu v kine Panorex sa pozvaní hostia presunuli do priestorov ZŠ, Janka Kráľa 1, kde ich čakalo pohostenie a živá hudba.