Download
vy odborn kola zahradnick a st edn zahradnick kola m ln k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vyšší odborná škola zahradnickáaStřední zahradnická školaMělník Odborná stáž Bavorsko26.6. – 4.7.2009 Leonardo da Vinci Mobility HORTI EXPERT 2009

 2. Vyšší odborná škola zahradnickáaStřední zahradnická školaMělník Pracovní skupiny „BIO“ „OVO“ „SADO“ Leonardo da Vinci Mobility HORTI EXPERT 2009

 3. „BIO“ Pracovní skupina Členové skupiny: • Ing. Kateřina Fousová fousova@zas-me.cz • Ing. Miroslav Malý maly@zas-me.cz • Ing. Jiřina Štamberková stamberkova@zas-me.cz • Ing. Ludmila Svobodová svobodova@zas-me.cz

 4. Pracovní skupina „BIO“ Zájmové obory: • biologie • květinářství • zelinářství • vinohradnictví • zpracování ovoce a zeleniny • meristémové množení • ochrana rostlin před chorobami a škůdci

 5. Pracovní skupina „OVO“ Členové skupiny: • Ing. Martin Braunšweig braunsweig@zas-me.cz • Ing. Martin Nezbeda nezbeda@zas-me.cz

 6. „OVO“ Pracovní skupina Zájmové obory: • Ovocnářství • zpracování ovoce a zeleniny • rozmnožování zahradních rostlin • školkařství • pěstitelská pomologie • ochrana rostlin před chorobami a škůdci • včelařství

 7. „SADO“ Pracovní skupina Členové skupiny: • Ing. Romana Michalková michalkova@baobab.cz • Ing. Ivana Řeháková ivana.rehakova@seznam.cz • Ing. Miroslav Ezechel ezechel@zas-me.cz • Ing. Jaromír Groušl grousl@zas-me.cz

 8. Pracovní skupina „SADO“ Zájmové obory: • zahradní achitektura • projektování zeleně • školkařství • Dendrologie • Historické parky

 9. HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

 10. Vysoká odborná škola ve Weihenstephanu Vysoká odborná škola ve Weihenstephanu vznikla 1.srpna 1971 sloučením čtyř tradičních vzdělávacích zařízení: • Odborné zahradnické školy ve Weihenstephanu • Odborné zemědělské školy v Schönnbrunnu • Odborné zemědělské školy v Triesdorfu • Odborné zemědělské školy v Landsbergu

 11. Vysoká odborná škola ve Weihenstephanu • Na škole je k dispozici celkem 1500 studijních míst. • Výukovými prostory disponuje škola ve třech různých lokalitách • Freising (ležící nedaleko od Mnichova) • Triesdorf • Straubing

 12. Vysoká odborná škola ve Weihenstephanu Ve Freisingu probíhá výuka na těchto fakultách: • Biotechnologie a bioinformatika • Zahradnictví a potravinářské technologie • Krajinná architektura • Zemědělství a výživářství • Les a lesní hospodářství

 13. Vysoká odborná škola ve Weihenstephanu Na projektu spolupracovali: vedení školy Fakulta zahradnictví a potravinářské technologie Fakulta krajinné architektury Výzkumný zahradnický ústav

 14. Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan (Floristická škola) Dlouhodobý partner VOŠZa a SZaŠ Mělník

 15. Partneři napomáhali s ubytováním, stravováním i místní dopravou • Zajistili stáž a) ve výuce b) v areálu školy c) exkurze v odborných podnicích

 16. Staatliche Fachschule für Blumenkunst, Weihenstephan Ukázky vazeb a sortiment použitelných rostlin k samostudiu

 17. Seznámení se studijním programem a organizací výuky v interiéru školy

 18. Procházka Freisingem s hostitelkou – paní Marianou Wieler, ředitelkou Staatliche Fachschule für Blumenkunst

 19. Fachhochschule ve Weihenstephan Hlavní budova školy

 20. Ukázkové ovocnářské pěstební plochy Ukázková vinice

 21. Nádoby pro pokusy na výživu rostlin Pěstování zelenin při různých dávkách hnojiv

 22. Skleníky využívané pro pokusy s hnojivy Škola je akreditována pro testování fólií vhodných pro zakládání střešních zahrad

 23. Množení rostlin tkáňovými kulturami Výzdoba interiéru pokojovými rostlinami množenými „in vitro“

 24. Fytopatologická laboratoř

 25. Laboratoř poskytuje služby veřejnosti – identifikace chorob a škůdců a doporučení způsobu ochrany nebo likvidace škůdce

 26. Potravinářská katedra Zařízení na zpracování jablek na mošt Automatická linka na lahvování jablečného moštu

 27. Škola provozuje také akreditovanou palírnu Myčka na vratné lahve

 28. Kleingarten Volné plochy areálu školy s ukázkami zahradnických dovedností jsou přístupné pro veřejnost

 29. Drobní pěstitelé, především zahrádkáři mají možnost se seznámit s vědeckými výsledky realizovanými na ukázkových pěstebních plochách

 30. Prohlídka veřejné části areálu Fachhochschule ve Weihenstephan s hostitelem Prof. Hertlem Typy běžně prodejných skleníků s ukázkami pěstování

 31. Hofgarten Weihenstephan Areál školy se nachází v blízkosti nejstaršího funkčního pivovaru ve veřejně přístupném parku, jehož vzhled škola garantuje a zajišťuje

 32. Uplatnění sezónních květin v ornamentech

 33. Uplatnění trvalek v parkových úpravách Ukázky trvalkových sbírek vysázených ve veřejné zeleni

 34. Pečlivě udržovaná výsadba před budovou rektorátu

 35. Stauden Doris Ehrhardt Firma zabývající se produkcí trvalek, především jejich dopěstováním, distribucí a prodejem

 36. Sortiment rostlin k prodeji ve skleníku… … i na volných plochách

 37. Ukázka tvorby střešních zahrad Nabídka vodních rostlin

 38. Stauden Augustin Zahradnické centrum s bohatým sortimentem rostlin vysázených podle různých pěstitelských podmínek a pro různé účely

 39. Ukázka širokého sortimentu trvalek pro různé typy zákazníků, především pro soukromé zahrádky Studium detailů různorodých kompozic rostlin

 40. Landgard Aschheim Velkoobchod s trvalkami zásobující většinu velkých zahradnických prodejen a center v Mnichově a širokém okolí

 41. Velkokapacitní prodejní skleník s bohatým nabízeným sortimentem

 42. Geműsebau Peter Scherzer Nűrnberg Pěstování zeleniny ve sklenících

 43. Hydroponické pěstování rajčat Aplikace biologické ochrany

 44. Senzorické hodnocení odrůd paprik

 45. Vytápění skleníků vlastní kotelnou Hala na uskladnění štěpků

 46. Wilhelm Böck, Neufarn Produkce zeleninové sadby a plodové zeleniny ve sklenících a foliovnících

 47. Sadba je distribuována velkým odběratelům v Německu a Rakousku Listový salát typu lollo rossa Roubované okurky

 48. Střídání kultur v jednotlivých odděleních Kompaktní, velmi plodné odrůdy Zařízení k usnadnění práce

 49. Hrnkovaná sadba s foliovým obalem je distribuována do obchodních center Hrnková sadba nebalená se transportuje do zahradních center v papírových kartonech