1 / 33

JARO

JARO. Bc. Zuzana Uhrinová Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec , Lužická 920/7, příspěvková organizace. Číslo šablony:. Ročník: IX.

cael
Download Presentation

JARO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. JARO Bc. Zuzana Uhrinová Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec , Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo šablony: Ročník: IX. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Byl uskutečněn z prostředků grantového projektu OPVK.

 2. Škola: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec , Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3452 Název projektu: Kvalita, interaktivita a kreativita (KIK) Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název výukového materiálu:JARO Autor výukového materiálu: Bc. Zuzana Uhrinová Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: 5. 5. 2012 Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – speciální I. Vzdělávací obor a tematický okruh:např. Jazyková komunikace, Čtení - Podstatná jména Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX. Druh učebního materiálu: prezentace Anotace:osvojení čtení podstatných jmen – na téma jaro, květ a jarní květiny. Rozšíření základní slovní zásoby. Klíčová slova: jaro, květ, sněženka, bledule, narcis, tulipán Druh interaktivity: kombinovaná

 3. JARO KUŘE MOTÝL KVĚT KVĚT BLEDULE SNĚŽENKA

 4. KVĚT KVĚT

 5. JARO KVĚT

 6. KVĚT JARO JARO KVĚT

 7. KVĚT

 8. JARO

 9. SNĚŽENKA BLEDULE

 10. SNĚŽENKA BLEDULE BLEDULE SNĚŽENKA

 11. SNĚŽENKA

 12. BLEDULE

 13. KUŘE MOTÝL

 14. KUŘE MOTÝL KUŘE MOTÝL

 15. KUŘE

 16. MOTÝL

 17. MOTÝL

 18. BLEDULE

 19. SNĚŽENKA

 20. KUŘE

 21. JARO SNĚŽENKA MOTÝL

 22. MOTÝL

 23. KUŘE KVĚT BLEDULE

 24. BLEDULE

 25. JARO R A O J _ _ _ _

 26. A A KUŘE BLEDULE MOTÝL I

 27. MOTÝL BLEDULE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E L B Ý D O L E T M U L

 28. KUŘE BLEDULE A A KVĚT I MOTÝL

 29. KUŘE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A E Ž K U E Ě N Ř S K N

 30. KVĚT MOTÝL JARO KUŘE KVĚT SNĚŽENKY KVĚT BLEDULE

 31. Metodický postup: Cíl: DUM je určen k rozšíření slovní zásoby podstatných jmen, na téma JARO. Seznamuje se šesti slovy symbolizující jaro. Organizace: Výuku realizujeme v učebně vybavené interaktivní tabulí, možná je výuka na pc. s dotykovým monitorem. Popis práce se vzdělávacím materiálem: posunutí snímku klikem na obrazec spustí vyučující prezentaci. 1 – 2 snímek úvod prezentace 3. snímek – seznamuje se slovy a obrázky, které DUM obsahuje. Klikem na obrázek se objeví další. JARO, KVĚT, SNĚŽENKA, BLEDULE, MOTÝL A KUŘE. 4. snímek – seznamuje se slovem a obrázky znázorňující KVĚT Na snímku jsou dva různé obrázky, připomeneme tím, že květ může mít více podob 5. snímek – opakuje slova a obrázky JARO a KVĚT 6. snímek – přiřazování slov k obrázkům se vzorem slov 7. snímek – přiřazení správného slova k obrázku, klikem na obrázek se slovo přiřadí 8. snímek – přiřazení správného slova k obrázku , klikem na obrázek se slovo přiřadí 9. snímek – seznamuje se slovy a obrázky SNĚŽENKA , BLEDULE 10. snímek – přiřazování slov k obrázkům se vzorem slov 11. snímek – přiřazení správného slova k obrázku, klikem na obrázek se slovo přiřadí 12. snímek – přiřazení správného slova k obrázku, klikem na obrázek se slovo přiřadí 13. snímek – seznamuje se slovy KUŘE A MOTÝL 14. snímek – přiřazování slov k obrázkům se vzorem slov 15. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek 16. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek

 32. 16. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek 17. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek 18. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek 19. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek 20. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek 21. snímek – přiřazení slov k obrázkům, klikem na obrázek 22. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek 23. snímek – přiřazení slov k obrázkům, klikem na obrázek 24. snímek – přiřazení slova k obrázku, klikem na obrázek 25. snímek – hláskování slova JARO, klikem na písmeno se přiřadí 26. snímek – čtecí list, čtení pomocí obrázků a slov 27. snímek – hláskování slova MOTÝL a BLEDULE, klikem na písmeno se přiřadí, klikem na obrázek vpravo se za odměnu ukáže obrázek. 28. snímek – čtecí list, čtení slov a obrázků 29. snímek – hláskování slova SNĚŽENKA a KUŘE, klikem na písmeno se přiřadí, klikem na obrázek vpravo se za odměnu ukáže obrázek. 30. snímek – čtecí list, čtení slov (skloňování slov) 31 - 32. snímek – metodický postup 33 – Zdroje

 33. ZDROJE VEŠKERÝ OBSAH POUŽIT Z Microsoft Office 2010 Klipart. In: Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/?CTT=97

More Related