Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPORT KÕIGILE” X MAAILMAKONGRESS (Sport kõigile hariduse ja arengu vahendina) Rooma, 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPORT KÕIGILE” X MAAILMAKONGRESS (Sport kõigile hariduse ja arengu vahendina) Rooma, 2004

SPORT KÕIGILE” X MAAILMAKONGRESS (Sport kõigile hariduse ja arengu vahendina) Rooma, 2004

130 Views Download Presentation
Download Presentation

SPORT KÕIGILE” X MAAILMAKONGRESS (Sport kõigile hariduse ja arengu vahendina) Rooma, 2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SPORT KÕIGILE” X MAAILMAKONGRESS (Sport kõigile hariduse ja arengu vahendina) Rooma, 2004 Prof. Mait Arvisto

  2. Korraldajad: ROK (Sport kõigile komisjon – Walther Tröger), WHO, CONI, AGFIS Programmikomitee juht – prof. Paavo Komi Osavõtjaid - üle tuhande, 103 maalt

  3. Põhitemaatika: -         Sport kõigile levik ja eluviisi muutused -         Sport kõigile edendamine arengumaades -         Sport kõigile terviseedenduses ja haiguste ennetamisel -         Sport kõigile ja elukeskkond (säästev areng) Haridusinstitutsioonid Sport kõigile arendamisel

  4. “Sport kõigile” – see on osavõtuvõimalus kõigile (võimetele vastav ja sotsiaalselt tagatud), see on harrastajateringi laiendamine, see on eelkõige liikumisharrastus ja tervisesport

  5. Ettevõtmisi (kuidas jõuda igaüheni?) 1) sihtprogrammid Taani – immigrandid, üle 60 aastased, vaimupuudega inimesed, Sport kõigile kui kultuurifenomen, instruktorite koolitus jms., Holland – strateegiline plaan seenioride kaasamiseks, spordiklubi kvaliteedimärk jms., Sloveenia – rahvuslik strateegia koos sotsiaalsfääri, infrastruktuuri , hariduse jne. arengukavadega, Austraalia – liikumistund algklassidele iga päev kell 15-17.30, kampaania “Mäng kogu eluks” jms. Valitsuse algatused, sest kodudes mugandutakse (heaolumaades) Ungari – auhinnad meediakanalitele “Sport kõigile” kajastamise eest (spordiliikumise kajastamiseks)

  6. Ettevõtmisi (kuidas jõuda igaüheni?) 2) spordialaliitude ettevõtmisi Rahvusvaheline tenniseföderatsioon – harrastusmängijate 10 astmeline klassifikatsioonisüsteem Rahvusvaheline lauatenniseföderatsioon – mängida kõikjal! Vahend eluviisi muutmiseks! Rahvusvaheline võimlemisliit – võimlemise massivormid

  7. Ettevõtmisi (kuidas jõuda igaüheni?) 3) spordi laiendamine õppeasutustes Ülikoolihariduse ühtlustumine Euroopas, spordis 4 põhiharu: tervisesport, kehaline kasvatus, sportlik treening, spordikorraldus Probleemiks kehalise kasvatuse ja spordi sisseviimine õppekavadesse

  8. Üldiselt: “Sport kõigile” on kinnistunud spordikaardile, liigutakse väga laias diapasoonis sihtgruppide, organisatsiooniliste ja tegevusvormide suhtes. On teisi ülemaailmseid katusorganisatsioone nagu TAFISA, CSIT, Sport Kõigile Akadeemia, IVV jt. Kaasa aitab WHO “Sport kõigile” edendamine pole mitte võidujooks maailma trendiga, vaid Eesti eluline vajadus ning eeldab mõningat väärtuste ümberhindamist, spordipoliitika muutmist suundades, mida ka täna arutame.

  9. Tänan tähelepanu eest!