Download
teatre del segle xix n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teatre del segle XIX PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teatre del segle XIX

Teatre del segle XIX

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Teatre del segle XIX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teatre del segle XIX Grup 9: Marc Balsà Oriol Jansat Asier Rabasco

 2. Índex Contextualització històrica Corrents artístics Teatre del segle XIX Àngel Guimerà Frederic Soler “Serafí Pitarra” Conclusions Bibliografia Les joies de la Roser, de Serafí Pitarra

 3. 1.-Contextualització històrica • Revolució Industrial: • Neix a Anglaterra a final del segle XVIII. • Instauració d’una nova classe social, el proletariat. • Consolidació de la burgesia com a classe preeminent. • Revolució Francesa: • Posa punt final a les diverses monarquies Europees. • S’extenen les idees il·lustrades al llarg d’Europa en la primera dècada del segle XIX. La llibertat guiant el poble, de Delacroix

 4. 2.-Corrents artístics • Romanticisme • Sorgit a la primera meitat del segle XIX. • Predominen els sentiments per sobre de la raó i l’anàlisi crítica. • Realisme • Va sorgir a la segona meitat del segle XIX. • Tenia com a objectius reflectir la realitat social. • Naturalisme • Corrent del realisme que explica els fets des d’un punt de vista més científic creat per Émile Zola. Émile Zola

 5. 2.-Corrents artístics • Modernisme : • Pretén donar a conèixer la cultura catalana arreu d’Europa. • El teatre del segle XIX només es dóna en la primera etapa. • Simbolisme: • Enemic de la ensenyança, la declamació, la falsa sensibilitat i la descripció objectiva Jean Moréas. • Pels simbolistes, el món és un misteri per desxifrar.

 6. 3.-Teatre del Segle XIX • Teatre Popular: • Retrat humorístic i complet de la menestralia i de les classes baixes. • Va tenir un gran ressò tot i que va estar menyspreat pel teatre culte. • Teatre Culte: • Enfocat a classes altes i riques:burgesia i menestralia. • Melodrames burgesos i drames romàntics (Les joies de la Roser de Frederic Soler)

 7. 4.-Àngel Guimerà (1845-1924) • Neix el 1845 a Santa Cruz de Tenerife :Origen foraster, mestís, cosa que li provoca un sentiment de marginació reflectit en les seves obres. • 1870. Comença a escriure en català i a viure el moviment de la Renaixença, gran defensor del catalanisme. • Director i creador de la revista “Renaixensa” Àngel Guimerà

 8. 4.-Àngel Guimerà (1845-1924) • Característiques literàries: • Repetició d’elements similars als de la seva vida: • Origen fosc de personatges ( Tret de la seva pròpia herència mestissa) • Gran caracterització de personatges femenins • Clip de la biografia d’Àngel Guimerà

 9. 4.-Àngel Guimerà (1845-1924) • Etapa inicial (romàntica): 1879-1890 • Obra destacada: Mar i cel • Ús del vers , situades en l’edat mitjana • Segona etapa (romanticisme i realisme): 1890-1900 • Drames romàntics contemporanis: Triangles amorosos amb final lògic • Ús de la prosa. • Trilogia: Maria Rosa, Terra Baixa (1897) i La filla del mar • Tercera etapa (naturalisme i modernisme):1900-1924 • Obres destacades: La santa espina

 10. 5.-Frederic Soler “Serafí Pitarra”(1839-1895) Va néixer a Barcelona, fill d’una família menestral. Actor als quinze anys que va representar les seves pròpies obres en espectacles privats. Autor per excel·lència del teatre popular. Recuperació del gènere. Ridiculització de la literatura romàntica  Sainets Serafí Pitarra

 11. 5.-Frederic Soler “Serafí Pitarra”(1839-1895) • Va treballar tant teatre popular com culte. • Teatre popular: • Jaume el Conquistador • El castell dels tres dragons. • Teatre culte: • Les joies de la Roser (1866)

 12. 6.-Conclusions • En aquest treball hem exposat el teatre del segle XIX a Catalunya de forma resumida: • Els dos tipus de teatre existents: Culte i popular. • Els corrents artístics. • Els dos autors més importants: Serafí Pitarra i Àngel Guimerà: Biografia i obres.

 13. 7.-Bibliografia • Llibre de català de 1r de batxillerat • Àngel Guimerà: Power Point del moodle: “Teatre del segle XIX” • Serafí Pitarra: http://www.escriptors.cat/autors/pitarras/ • Imatges: • http://pictures.todocoleccion.net/tc/2010/01/21/17074384.jpg • http://www.nuevastecnologias.com/wp-content/uploads/2010/11/rev-francesa.jpg • http://2.bp.blogspot.com/-eFRGagv4bD4/TYknW33jn9I/AAAAAAAAAQo/Eyu0rKxMa6k/s400/revolucion_industrial.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/EmileZola.jpg • http://1.bp.blogspot.com/_O8OCaC3a-iI/TGwgLSY4IbI/AAAAAAAABrs/SMzkhjip-yw/s1600/angel_guimera.jpg • http://timerime.com/users/17907/media/Renaixensa.jpg • http://www.escriptors.cat/autors/pitarras/pagina.php?id_sec=2769