Download
filosofia contempor nia segle xix n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filosofia contemporània: segle XIX PowerPoint Presentation
Download Presentation
Filosofia contemporània: segle XIX

Filosofia contemporània: segle XIX

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Filosofia contemporània: segle XIX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Filosofia contemporània: segle XIX • Efervescència científica: sociologia, psicologia, evolucionisme • Positivisme • Liberalisme utilitarista de John Stuart Mill • Marxisme: la revolució social • Nietzsche: l’afirmació de la vida • Freud: la visió de les profunditats ? Filòsofs de la sospita o denúncia Què denuncies del món que t’ha tocat viure?

  2. Nietzsche: només valors lligats a la vida Friedrich Nietzsche, 1848 - 1900 Actitud de sospita: els valors de la cultura occidental, ja no valen Actitud afirmació vida, amb el que comporta d’irracionalitat • Perspectiva nietzscheana: • Intuició bàsica: Occident ha temut i rebutjat la vida. L’esperit apol·lini s’ha imposat a l’esperit dionisíac d’afirmació vita. Filòpolis > Barri Nou Nietzsche bàsic: Una primera lectura • Els grans temes: mort de Déu, superhome, voluntat de poder, etern retorn. • Proposta de transmutació o transformació de valors.

  3. 1844, Röcken, de pastors protestants. Alemanya, lidera per Prússia … als 20 anys, descobreix Schopenhauer … descobreix Wagner … als 24, Catedràtic de filologia grega a Basilea, Süissa 1872, Naixement de la tragèdia des de l’esperit de la música Nietzsche: vida i obra - 1a Wagner: expreso artísticament el seu pensament; prefiguro el superhome Filòpolis > Barri Nou Nietzsche superior Intueixo la realitat noümènica: és l’omnipresent voluntat de viure. Una voluntat mai satisfeta: noluntas!

  4. 1844, Röcken, de pastors protestants. Alemanya, lidera per Prússia … als 20 anys, descobreix Schopenhauer … descobreix Wagner … als 24, Catedràtic de filologia grega a Basilea, Süissa 1872, Naixement de la tragèdia des de l’esperit de la música Nietzsche: vida i obra - 1b Mostrant influència de Schopenhauer, defensa que en la tragèdica clàssica grega està present l’afirmacióde la vida en tota la seva duresa, afirmació renovada en les òperes de Wagner i afirmació rebutjada per l’intel·lectual Sòcrates. Contraposa Apol·lo i Dionís.

  5. 1844, Röcken, de pastors protestants … als 20 anys, descobreix Schopenhauer … descobreix Wagner … als 24, Catedràtic de filologia grega a Basilea, Süissa 1872, Naixement de la tragèdia des de l’esperit de la música Nietzsche: vida i obra - 2 1873, Inici etapa desemmascarament, de l’intel·lectual lliure … enfrontament amb Wagner; deixa Basilea -> Alps 1881, La gaia ciència 1883, Així parlà Zaratustra … Relació amb Lou Salomé Els grans temes: Mort de Déu Superhome Voluntat de poder Etern retorn

  6. 1844, Röcken, de pastors protestants … als 20 anys, descobreix Schopenhauer … descobreix Wagner … als 24, Catedràtic de filologia grega a Basilea, Süissa 1872, Naixement de la tragèdia des de l’esperit de la música Nietzsche: vida i obra - 3 1873, Inici etapa desemmascarament, de l’intel·lectual lliure … enfrontament amb Wagner; deixa Basilea -> Alps 1881, La gaia ciència 1883, Així parlà Zaratustra … Relació amb Lou Salomé Els grans temes 1886, Etapa formulació teòrica; menys literària … Més enllà del bé i del mal 1887, Genealogia de la moral … El crepuscle dels ídols, L’anticrist, Ecce homo 1888, col·lapse a Torí; perdó per l’insult de Descartes ? Llegeix: Invitació a la unitat. Edebé’09, 323

  7. 1844, Röcken, de pastors protestants … als 20 anys, descobreix Schopenhauer … descobreix Wagner … als 24, Catedràtic de filologia grega a Basilea, Süissa 1872, Naixement de la tragèdia des de l’esperit de la música Nietzsche: vida i obra - 4 1873, Inici etapa desemmascarament, de l’intel·lectual lliure … enfrontament amb Wagner; deixa Basilea -> Alps 1881, La gaia ciència 1883, Així parlà Zaratustra … Relació amb Lou Salomé Els grans temes 1886, Etapa formulació teòrica; menys literària … Més enllà del bé i del mal 1887, Genealogia de la moral … El crepuscle dels ídols, L’anticrist, Ecce homo 1888, col·lapse a Torí; perdó per l’insult de Descartes 1900, mor. Inici obra pòstuma, La voluntat de poder 1934, celebració del 90 aniversari del seu naixement 1954, inici debat crític de les obres 1964, acord sobre obra no manipulada Filòpolis > Barri Nou > Nietzsche, pensador polièdric