katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VJEŽBA 3. (IZRADA PROGRAMA BRZOREZAČA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
VJEŽBA 3. (IZRADA PROGRAMA BRZOREZAČA)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

VJEŽBA 3. (IZRADA PROGRAMA BRZOREZAČA) - PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj. VJEŽBA 3. (IZRADA PROGRAMA BRZOREZAČA). Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje voditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VJEŽBA 3. (IZRADA PROGRAMA BRZOREZAČA)' - anika-morris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

VJEŽBA 3.

(IZRADA PROGRAMA BRZOREZAČA)

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj1
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Da bismo mogli izraditi program brzorezača moramo dobro poznavati njegove tehnološke mogućnosti. Isto je tako važno znati sve o tehnološkim zahtjevima na brzorezači stroj:

1. Što veća točnost obrezanog formata

2. Što manje stajanje brzorezača

Da bi se ovi zahtjevi ispunili, potrebno je slijedeće:

1. Dobra organizacija radnog mjesta uz brzorezač

2. Smještaj brzorezača u odnosu na ostale strojeve u pogonu

3. Primjena pomoćnih uređaja uz stroj

4. Kvalifikacija i spretnost radnika koji radi na brzorezaču

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj2
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

2. Primjena Widia noževa

a) Takvi noževi sporija tupe, pa je moguć duži rad bez zastoja

b) Rezovi su čisti

3. Programiranje brzorezača:

a) Postavljanje sedla izvodi se samo jednom za svaki rez

b) Jednako točno se režu sve dimenzije

c) Pomicanje sedla se izvodi automatski

d) Okretanje kupa papira radnik izvodi sam

Programi za rezanje mogu biti izvedeni na razne načine:

- Program upisan na magnetnoj traci

- Program snimljen na kazeti

- Računalno programiranje rezanja

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj3
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Program rezanja se upisuje na samom stroju u toku radnog

procesa (prilikom rezanja prvog kupa papira).

Svaka dimenzija koju treba rezati se podesi, izvede se rezanje, a

dimenzija se memorira na magnetnoj traci.Magnetna traka ima

kanalno upisivanje dimenzija.

Tako se program može smjestiti na dva ili tri kanala (ovisno o

vrsti magnetne trake).

Dimenzije se memoriraju od najveće prema najmanjoj, što znači

da se pomicanje sedla izvodi od maksimalnog otklona prema

minimalnom u odnosu na liniju rezanja.

Prilikom programiranja se prelazi na slijedeći kanal onog

momenta kada memoriramo dimenziju veću od prethodno

upisane.

Program se može pospremiti i sačuvati za slučaj da se radni

nalog ponovi ili obrisati pri memoriranju novog radnog naloga

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj4
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Najveća prednost ove vrste programiranja je u tome što se

programiranje izvodi izvan radnog mjesta (u odjelu pripreme)

Kazeta na radno mjesto dolazi sa radnim nalogom

Također se može sačuvati za slučaj da se radni nalog ponovi.

Postoje dvije mogućnosti programiranja rada brzorezča

računalom:

1. Da se to izvodi u pripremi rada pa program dolazi na radno

mjesto snimljen na disketi zajedno sa radnim nalogom

2. Da se to izvodi na samom brzorezaču prilikom rezanja prvog

kupa papira.

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj5
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Računalno vođeni brzorezač omogućuje komunikaciju između

stroja i radnika, jer osim programiranog pomicanja sedla,

računalo daje informaciju o kutu pod kojim se okreće kup papira,

obavještava o eventualnom kvaru i mjestu na kojem je nastao i

sl.

Program se upisuje u tabelu koja se pojavljuje na ekranu.Svaki

stupac tabele omogućuje upisivanje različitih podataka potrebnih

za vođenje brzorezača

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj6
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Ukupno vrijeme izrade potrebno za izvršenje radnog

zadatka sastoji se od:

1. Pripremno završnog vremena tpz

2. Komadnog vremena tk

3. Dopunskog vremena td

Pripremno-završno vrijeme tpz je vrijeme određeno za pripremu i

izvršavanje određenih radnji nužnih da se cijelo radno mjesto

pripremi za izvršenje zadatka.

U pripremno vrijeme ulazi upoznavanje radnog naloga,

preuzimanje materijala i alata i priprema stroja (napr.

programiranje brzorezača, poravnavanje araka), a u završno

vrijeme predaja izrađevina (izrezanog kupa papira) i dovođenje

radnog mjesta u prijašnje stanje (čišćenje i sl.)

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj7
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Vrijeme izrade tk je vrijeme utrošeno na sam radni

proces(rezanje):

tk = n · t

t – vrijeme izrade jednog komada (tj.rezanje jednog kupa) ovisi o

veličini kupa papira i broju rezova

n – broj kupova papira u nakladi ovisi o dopuštenoj visini kupa

papira

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj8
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Dopunsko vrijeme td označava “ gubitak vremena”prouzrokovan

neplanskim prekidima (sitni kvarovi, službena objašnjenja,

nedisciplina i sl.)

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj9
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

1. ime i broj programa

2. broj programske linije

3. udaljenost od sedla

(to je relativna vrijednost ako je faktor ponavljanja veći od 1)

4. faktor ponavljanja

5. mjera za međurez

6. blokiranje faktora ponavljanja

7. automatizirani rad

8. rad pritisne grede (bez noža)

9. izbacivanje papira

10. polagan rad sedla

11. zračni jastuk na prednjem i stražnjem stolu

12. zračni jastuk na prednjem stolu

13. automatsko uklanjanje otpada

14. ulaganje/izlaganje

15. smjer okretanja papira (90° CCW, 90° CW, 180°)

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj10
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Ako je pod određenom funkcijom oznaka X, znači da je ta

funkcija uključena

OBJAŠNJENJE OZNAKA NA TABLICI ZA PROGRAMIRANJE

3. Udaljenost od sedla - pokazuje mjeru rezanja

4. Faktor ponavljanja

5. Mjera za međurez – ova vrijednost je potrebna jedino ako je

u funkciji “ udaljenost od sedla”. Nakon rezanja sedlo se opet

pomakne za istu udaljenost.

7. Automatizirani rad – ako je ova funkcija uključena, reže se

automatski kada je postignut točan položaj sedla. Prvi se rez

mora pokrenuti ručno. Ako se cijeli program želi pokrenuti

automatski, ova funkcija mora biti uključena u svakoj

programskoj liniji.

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj11
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

8. Rad pritisne grede (bez noža)

Ova je funkcija uključena, kup papira se samo pritisne sa

pritisnom gredom (ne reže se)

9. Izbacivanje papira - sedlo se pomiče do

pozicije označene u programskoj liniji “Udaljenost od sedla”.

Sedlo stane, pritisna greda se ne spušta i rez se ne izvodi.Tada

se sedlo pomakne na slijedeću označenu dimenziju.

10. Polagani rad sedla – sedlo se omiče polagano

11. Zračni jastuk na prednjem i stražnjem stolu

Za vrijeme pomicanja sedla, aktiviran je zračni jastuk stražnjeg

stola. Zračni jastuk prednjeg stola se može odvojeno aktivirati.

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj12
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj13
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Kod mehaničkih brzorezača sedlo se pomiče od maksimalne

dimenzije (radni hod). Nakon što se obavi najmanji rez po redu,

sedlo se vrača natrag (prazni hod) i tada ponovno počinje radni

hod sedla. Sedlo kod takvih brzorezača ima ukupno šest radnih

hodova, pa se treba paziti da se ne programira nasumce, već po

veličini dimenzija reza.

Računalno vođeni brzorezači rade na istom principu, s razlikom

da se sedlo fizički ne pomiče, već računalo proraćunva dimenzije

reza. Znači tu računalo preuzima ulogu sedla. Isto tako računalno

vođeni brzorezači imaju oko 100 radnih hodova.

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj14
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

RJEŠENJE PRIMJERA

FORMAT PAPIR kojeg obrezujemo u brzorezaču 500 X 700 mm

Gotovi format nakon obrezivanja 120 X 170 mm

BROJ REZOVA OKRETANJE KUPA PAPIRA

1. Rez 490 1X 90°

2. Rez 690 1X 90°

3. Rez 480 1X

4. Rez 120 3X 90°

5. Rez 680 1X

6. Rez 170 3X

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj15
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.
katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj16
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Tablica za izradu programa brzorezača

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj17
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Rješenje primjera za izračun brzorezača:

Odrediti max. format papira (prema standardu brzirezača)

Odrediti gotovi format papira kojeg želimo rezati

Odrediti nakladu papira koja se obrezuje

Konst. vrijednost debljine papira: 0,2 mm

Konst. vrijednost kupa paira koji se odjednom

obrezuje u brzorezaču: 100 mm

Konst. vrijednost duljine rezanja noža u brzorezaču: 560m

Duljina rezanja (L):

broj rezova noža x visina kupa x broj kupova papira

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj18
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

1. Treba odrediti broj araka papira B1 formata u kupu

(reže se odjedanom u brzorezaču):

VISINA KUPA PAPIRA : DEBLJINA PAPIRA

100 mm : 0,2 mm = 500 AR B1 papira u kupu

2. Broj rezova nožem određuje se iz analitičkog proračuna iskoristivosti papira

3. Treba odrediti broj kupova papira B1 formata:

NAKLADA PAPIRA B1 : 500 AR B1 FORMATA

Dakle duljina rezanja (L) treba biti manja od 560m, suprotno treba mijenjati nož u brzorezaču.

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj19
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Zadatak

Izradite program brzorezača prema zadanim parametrima, te

izračunajte ukupnu duljinu rezanja za zadanu nakladu kako bi

Saznali treba li i kada promjeniti tupi nož. Uz izradu programa

Brzorezača potrebno je izraditi i skicu arka koji se reže sa svim

rezovima, a njih nomerirajte prema redosljedu rezanja.

Naklada: 100.000 ar B1 razrezati na format 320x150mm

B1 format: 700x1000 mm

Debljina papira: 0,2 mmžVisina kupa papira koja se može odjednom

odrezati u brzorezaču: 100 mm

Duljina rezanja noža u brzorezaču: 560 m

Nacrtati program brzorezača

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj20
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

PROGRAM RADA BRZOREZAČA

FORMAT PAPIR kojeg obrezujemo u brzorezaču 1000 X 700 mm

Gotovi format nakon obrezivanja 320 X 150 mm

1. Rez 980 90°

2. Rez 650 90°

3. Rez 960

4. Rez 320 2 90°

5. Rez 600

6. Rez 150 3

katedra za ambala u knjigove tvo i projektiranje voditelj red prof dr sc darko babi dipl ing stroj21
Katedra za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranjevoditelj: red.prof.dr.sc. Darko Babić, dipl.ing.stroj.

Zadaci za izradu

programa rezanja na brzorezaču:

1.) Naklada: 50.000 ar B1, Format: 220x225mm

2.) Naklada: 100.000 ar B1, Format: 150x180 mm

3.) Naklada: 70.000 ar B1, Format: 150x150mm

4.) Naklada: 100.000 ar B1, Format: 340x240mm

5.) Naklada: 100.000 ar B1, Format: 300x150mm

6). Naklada: 50.000 ar B1, Format: 210x200 mm