projekt kola 21 storo ia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt: Škola 21.storočia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt: Škola 21.storočia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Projekt: Škola 21.storočia - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Projekt: Škola 21.storočia. Spojená škola TURANY ITMS kód 26110130270. Propagácia projektu. Informačná tabuľa. Propagačná skladačka o projekte. Propagačný plagát. Označenie pomôcok. Príklady dobrej praxe Zvolen, 6.2.2012. Ciele projektu. Príklady dobrej praxe Zvolen, 6.2.2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt: Škola 21.storočia' - allen-perez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt kola 21 storo ia

Projekt: Škola 21.storočia

Spojená škola TURANY

ITMS kód 26110130270

slide2

Propagácia projektu

Informačná tabuľa

Propagačná skladačka

o projekte

Propagačný plagát

Označenie pomôcok

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide3

Ciele projektu

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide4

Hlavné aktivity

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide5

Realizácia hlavných aktivít

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide6

Realizácia hlavných aktivít

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

Pôvodná učebňa

Učebňa teraz

Ďalšie dve nové učebne

slide7

Realizácia hlavných aktivít

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide8

Prínos projektu

 • Získanie finančného príspevku 318 997,54 eur
 • Vytvorenie školského vzdelávacieho programu na implementáciu
 • e- learningovej metódy vo vyučovaní
 • Zvýšenie IKT vybavenosti školy, dodávka VT pre 3 multimediálne
 • učebne (3 dataprojektory, 3 interaktívne tabule eBeam, 46
 • notebookov pre žiakov, aplikačný softvér, sada Ethernet a wi-fi
 • routery)
 • Zadováženie didaktických pomôcok na vyučovanie
 • Zriadenie e-learningového portálu pre potreby SŠ Turany
 • www.esf.edu.sk
 • Kolektív pedagógov získal 13 notebookov a absolvoval vzdelávanie
 • na využívanie e-learningového portálu
 • Zlepšenie postavenia školy vo verejnosti, zvýšenie úrovne
 • vzdelávania v odbornom školstve
 • Rozvoj digitálnej spoločnosti, využívanie IKT v odbore, zvyšovanie
 • šance na uplatnenie absolventov na trhu práce

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide9

E - learningový portál www.esf.edu.sk

 • Využitie:
 • výukové materiály – texty,
 • cvičenia, prezentácie, videá
 • testy a domáce úlohy
 • vytvorenie vlastnej
 • knižnice

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide10

Práca v e-learningovom portáli

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide11

Učebné pomôcky

Cudzie jazyky

Slovenský jazyk

slide12

Učebné pomôcky

Matematika

Fyzika

slide13

Učebné pomôcky

Chémia

Geografia

slide14

Učebné pomôcky

Odborné predmety

slide15

Využitie prezentácií vo vyučovaní

Príklady dobrej praxe

Zvolen, 6.2.2012

slide16

Výsledky prieskumu

 • Na začiatku
 • Po skončení projektu