slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
11.04.2008 Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation PowerPoint Presentation
Download Presentation
11.04.2008 Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

11.04.2008 Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

11.04.2008 Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation. Digital Retorik, IT Universitetet,forår 2008. PROGRAM. Lidt om analyse / Lisbeth Noget om metode /Natascha oplæg Lisbeth: politisk komm & web 2.0

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

11.04.2008 Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 11.04.2008 Dialogisk retorik, web 2.0 og politisk kommunikation Digital Retorik, IT Universitetet,forår 2008

  2. PROGRAM Lidt om analyse / Lisbeth Noget om metode /Natascha oplæg Lisbeth: politisk komm & web 2.0 øvelser: feedback på problemformulering internt i grupperne, kort oplæg til hvordan her i lokalet v/ Lisbeth 13.00

  3. PRAKTISK BLOG: Zot. Netto. Barthes. Slides. Præsentationsgrupper: send slides til Natascha Næste uge: FERIE! 25.4.: Gæsteforelæsning Susana Tosca

  4. DIGITAL RETORISK ANALYSE tilgængelighed, lagring, dynamisk tekst, link-struktur, social interaktion, brugers tilgang til og kontrol med tekst, mulighed for tilføjelse og påvirkning af tekst., website fremfor enkelt tekst, computer som værktøj, medie, social actor digital medie +/- brug af/relation mlm. verbalsprog, lyd, stillbilleder, levende billeder, grafik/figurer modalitet det retoriskeartefakt(website, DVD, mobil app. osv) retoriske virkemidler appelformer, stilistik (f.eks. verbale og visuelle figurer og troper), disposition SITUATION/RETOR strategisk kommunikationsintention der har ført til konstruktion af artefaktet, f.eks ønske om branding, persuasion Ide: Klastrup, 2008

  5. DIGITAL RETORISK ANALYSE relation mlm objekter, hvordan skaber sitet oversigt over indholdet, hvordan skabes der sammenhæng mlm sider? interfacemetafor, menutype, ikoner, knapper, sitemaps osv Kontrol/interaktivitet: Fra navigation (rækkefølge), personlig tilpasning, over manipulation af objekter på skærmen,kommunikation m afsender (i form af data, mail osv), til tilføjelser (rating, kommentarer, upload af indhold), social interaktion med andre brugere, udvidelse (af f.eks. sider og funktioner) Tid Rum Tid/rum

  6. WEB 2.0 og POLITISK KOMMUNIKATION:DIALOGISK RETORIK? Retors/den strategiske kommunikatørs udfordringer miste kontrol over komm.situationen? nødvendigt at bevæge sig uden for sit ”home turf”? hvordan ”nurse” dialog og relation? (fra afsender/taler til værtsrolle?) Teoretiske og begrebsmæssige udfordringer - nyt retorbegreb (vært? kurator?) - nyt ethos-begreb (situationens ethos, bruger-genereret ethos, kollaborativ ethos? det ”ikke-medieredes” troværdighed) Pseudo-position eller reelt greb?Monolog forklædt som dialog? Anledning til en ny form for tale? (pathosappel gennem simuleret intimsfærediskurs?)

  7. Valgkampen 2007: gennembrud for de sociale medier Kilde: Klastrup, 2008

  8. valgkamp som krise/eventkommunikation politikere skal nå klart defineret mål på begrænset tid (... med ekstra midler) ...og de har en timepacet historie at fortælle borgere særlig midlertidig interesse for emnet .... og særligt behov for at afklare egen holdning

  9. 2005: ca 52 politikere blogger= 5% af opstillede kandidater brugs af blogs i valgkampen /historisk

  10. 2005 fund “Our study showed that the political blog mixed three modes or genres of communication: political commentary, travelogue and personal diary. All blogs included personal diary writing, but 1/3 of the blogs primarily took the form of political commentary, while 2/3 of the blogs mainly took the form of travelogues. Judging from the content, a common function of the Danish political blog was to cover the election campaign from the politician’s own point of view.” kommunikere TIL, ikke MED (Klastrup & Svejgaard Pedersen: ”Blogging for Election”, 2006)

  11. 2005 fund Ud af 52 blogs, havde kun 16 (ca. 1/3) implementeret kommentar funktion, og 6 havde ingen kommentarer I slutningen af perioden manglen på kommentarfunktion skyldtes ifølge dem selv mangel på ressourcer eller mangel på kendskab til teknologien 4 blog havde mellem 44 og 850 kommentarer, det var enten blogs af kendte politikere eller gruppeblogs

  12. 2006 kun 14 (27%) af de politikere, der bloggede under valgkampen, blogger stadig

  13. Blogvæksten i DK [100 mill+ blogs worldwide] Kilde: Stefan Bøgh Andersen, Overskrift.dk

  14. Urban 22.maj 2006

  15. den danske blogosfære 2000: 8 blogs 2001: 42 blogs .... 2004: blogs bliver omtalt i de ”gamle” medier, første ”burst”? 2006: eksplosiv stigning: fra ca 6500 til 25000 feeds (heraf ca 85% blogs) på overskrift.dk 2008: overskrift.dk lister 80.000+ blogs & feeds (seneste tal: +2% af den danske befolkning blogger...)

  16. blogtjek 2007 Præferencer (type læst) Faglige: 637 Politiske: 267 Personlige: 2289 Andet: 358

  17. Blog-aktivitet for alle blogs Grafen viser antallet af blog-indlæg fra alle danske blogs i perioden 1. oktober til 6. november. Bemærk det lavere antal blog-indlæg i weekenderne. Kilde: Overskrift.dk

  18. Blog-aktivitet for politikerblogs(valgkampen som situation - persuasion?!!) Grafen viser antallet af blog-indlæg fra danske politikeres blogs (ca. 200 stk) blogs i perioden 1. oktober til 6. november. Bemærk den øgede aktivitet begyndende ved valgudskrivelsen d. 24. oktober. Kilde: Overskrift.dk

  19. ca 243 politikere bloggede (af 808 = ca 30%) professionelle blogværktøjer og kodekser næsten alle spidskandidater bloggede (lidt) aviserne bruger polbloggere (Politiken, Kristelig Dagblad, Urban, ”Stiften”, Avisen.dk) kommentarfunktion udbredt meget få gruppeblogs fund 2007

  20. A: 35 bloggereB: 38 bloggereC: 32 bloggereF: 52 bloggereK: 11 bloggereO: 6 bloggereV: 39 bloggereY: 23 bloggereØ: 8 bloggereAntal siddende kandidater, der bloggede: 70(ca 29%)Antal nyopstillede kandidater, der bloggede: 171 (ca 71%) 2007

  21. typer af blogs & indlæg valgkamps/kampagnedagbøger 21% politiske ”statements” blogs 27% politiske personlige blogs 52% [beregnet ud fra grovsortering af 238 blogs] samlet antal indlæg: ca 2326 gennemsnitligt antal indlæg pr. politiker: 9,5

  22. ”statement” blog

  23. ”statement” blog

  24. kampagnedagbog

  25. kampagnedagbog http://socialdemokraterne.dk/A-Mette%20Gjerskov-Dagen-i-dag-default.aspx?site=mettegjerskov&func=article.view&id=202835

  26. kampagnedagbog

  27. kampagnedagbog(intim) Louise Schack Elholm, Venstre ”nybagt kandidat og mor”

  28. Personlig politisk

  29. Personlig politisk (?) alle kneb tages i brug! gratis biftur– 02.11

  30. Mest aktive polbloggere

  31. Spidskandidaterne mest populære?

  32. Kommentarmønstre Samlet antal kommentarer: ca 5833 blogs m. 800-100 komm: 11 blogs m. 50-100 komm: 17 blogs m. 25-49 komm: 19 blogs m. 10-25 komm: 38 blogs m. 5-9 komm: 25 blogs m. 1-5 komm: 51 blogs m 0 komm: 54 blogs uden kommentarfunktion: ca 21 (ca 9%) (2005: ca 66%)

  33. Kommentartyper Bendt Bendtsens blog

  34. Kommentartyper

  35. kommentartyper: fan / ”min historie”

  36. ”I’m listening” ”Det er OK”

  37. Kommentar til blogindlæg fra Brian Mikkelsen, ” Hvornår vælger Ny Alliance side?”, 59 kommentarer

  38. Kommentarmønstre • kommentarer ikke nødvendigvis for at få dialog, men relationsskabelse (”hør mig/jeg er glad for du kan høre mig”) • indlæg genererer kommentarer hvis (foreløbig analyse) • kendte kandidater (på avis) • valgkampsstart • klart politisk spørgsmål/emne • metadiskussion • intern diskussion mlm uenige parter • hvis skribent kommenterer, mere aktivitet

  39. ....det er her Bakhtin kommer ind heteroglossia (mange stemmer, eller diskurser taler imod/med hinanden) romanen kendetegnet ved denne multiplicitet, dialog mellem stemmer (socio-ideologiske) – en hybrid af disse (NB! analytisk greb) stjæler også ”stemme” fra forskellige diskurstyper (genrer): videnskabelig, dagbog, episk osv sproget i sig selv er altid dialogisk, i samtale m hvad der er sagt før og vil blive sagt (intertekstualitet) politisk retorik handler i høj grad om at tale om hvad der allerede er blevet sagt (om sproget)

  40. Mine hypoteser: stadig mgl fortrolighed m. mediet hos mange trods professionalisering af teknologi stadig kommunikation til, ikke med dialog udebliver ofte pga manglende tilstedeværelse & kompetence oplevet relation mellem politikere og vælgere? frugtbart at analysere som udtryk for ”heteroglossia”: kun gennem det samlede udtryk af stemmer skabes ethos?! Blogbrug 2007

  41. YouTube + og ÷

  42. godt og bedre på YouTube ”intimssfære” irriterer? (utroværdig?) indlæg der ligner tv-TV holder ikke viral marketingsdiskurs virker lad brugerne lave dine ”valgvideoer” synlighed/”prestige” (kobling nye & gamle medier)

  43. bloggens ”intimitetsdiskurs” reproduceres i videoen http://www.youtube.com/watch?v=LU22hv7bq7Q

  44. og på ”microbloggen”...

  45. 13.11.07: 66.041 visninger

  46. 2.11. effekt af at lægge NY’s valgsang online: folk laver selv videoer til dem! Her er et eksempel på minus-siden... Ebnationens svin-sang med sangen som soundtrack

  47. Facebook ”lessons learned”?

  48. sociale netværkssites udgangspunkt i personlig profil (”egonetværk”) ”public display” af venner & netværk (artikulation) kommentar/wallfunktion privat beskedfunktion ofte komm. med folk man kender offline eller venners venner, ”weak ties” network, ikke networking boyd & Ellison: ”Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship” Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), 2007