medier og kommunikation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medier og kommunikation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medier og kommunikation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Medier og kommunikation - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Medier og kommunikation. 30. oktober 2007 Medieanalyse og billedanalyse. Program. 10-12 Runde om eksamensemner Medieanalyse 13-15 Øvelse: Enten den obligatoriske public service-opgave eller billedanalyse. Analyse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Medier og kommunikation' - ernst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
medier og kommunikation

Medier og kommunikation

30. oktober 2007

Medieanalyse og billedanalyse

program
Program
 • 10-12
  • Runde om eksamensemner
  • Medieanalyse
 • 13-15
  • Øvelse: Enten den obligatoriske public service-opgave eller billedanalyse
analyse
Analyse
 • Den vellykkede analyse identificerer det særlige ved et værk uden at tabe helheden af syne
 • Analysen afhænger af et vellykket samspil mellem
  • optik,
  • positionering og
  • perspektivering, som leder til
  • selvrefleksion
typer af tekster
Typer af tekster
 • Fortælling (fiktion/fakta)
  • En fortælling er en fremstilling af et menneskeligt (eller menneskelignende) subjekt der har et projekt (vilje, ønske, begær), og som gennemlever en kæde af kausalt sammenhængende begivenheder (Gripsrud p. 214) fra ækvilibrium via disækvilibrium til et nyt, anderledes ækvilibrium
 • Beskrivelse
  • Leksika, varedeklarationer, opskrifter, lovtekster mmm
 • Argumentation
  • Politiske taler, domsforhandlinger, læserbreve mm

Gripsrud, J. (2005). Mediekultur, mediesamfund (1. udgave). Kbh.: Hans Reitzel. ISBN: 8741224078

den hermeneutiske cirkel
Den hermeneutiske cirkel
 • Friedrich Schleiermacher (1768-1834)
 • Enkeltheder forstås i lyset af helheden og omvendt
 • Disse to niveauer kan principielt ikke adskilles og gøres til genstand for selvstændig analyse
m det mellem v rk og l ser
Mødet mellem værk og læser
 • To bevidstheder
  • forfatteren
  • læseren
 • Tre tider
  • forfatterens
  • værkets
  • læserens
forst else og tolkning
Forståelse og tolkning
 • Forfatterens og læserens forståelseshorisont skal overlappe for at teksten kan forstås
 • Læseren har ikke frit løb for alternative tolkninger af teksten
 • To typer af tekster
  • Åbne tekster: polysemiske, mange tolkningsmuligheder, eks: Finnegans Wake
  • Lukkede tekster: skematiske og uden mulighed for alternative tolkninger, eks: ugebladsføljetoner

Eco, U. (1979). The Role of the Reader. Bloomington: Indiana University Press.

Eco, U. (1990). The Limits of Interpretation. Bloomington: Indiana University Press.

ferdinand de saussure og strukturalismen
Ferdinand de Saussure og strukturalismen
 • Tegnet
  • signifiant (det betegnede)
  • signifier (det betegnende)
 • Forbindelsen er arbitrær og konventionel
 • System
  • Langue: Sproget som system
  • Paradigmatisk anskuelse
 • Anvendelse
  • Parôle: Sprogbrugen
  • Syntagmatisk anskuelse
tegnet a la saussure i

Signifier/signifant = udtryk

Tegn = helheden {

Signified/signifié = koncept

Tegnet a la Saussure I
tegnet a la saussure ii
Tegnet a la Saussure II

ko

Tegn = helheden {

tegnet a la peirce i

Tegn

Interpretant

Objekt

Tegnet a la Peirce I

Det der står i stedet for noget andet

Det mentale billede/betydningen

Fænomen/ting i virkeligheden

peirce tre forskellige tegntyper
Peirce’ Tre forskellige tegntyper
 • Ikon: et tegn der har en vis lighed med det objekt, der står for
  • fx et foto eller en figurativ tegning.
 • Index: et tegn der er direkte forbundet med objektet,
  • fx spor i sandet, som tegn på at nogen har gået der
 • Symbol: et tegn hvis relation til objektet hviler på konventioner,
  • fx at et rødt kors betyder sygehus.

Sara Mosberg Iversen, MA

strukturalistisk narratologi
Strukturalistisk narratologi
 • Aktantmodellen

Projektakse

Giver

Transportakse

Objekt

Modtager

Hjælper

Konfliktakse

Subjekt

Modstander

Gripsrud p. 225, efter Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris.

fort llertyper
Fortællertyper
 • Subjektiv fortæller (som sig selv)
 • Personlig fortæller (om sig selv)
 • Alvidende fortæller (om alt)
 • Registrerende fortæller (om det hun ser)
 • Synsvinkelbrud (om det hun logisk ikke kan se)
videnspositioner
Videnspositioner
 • Fortæller ved mere end publikum og karaktererne (forudsigelse, drilleri)
 • Fortæller og publikum ved mere end karaktererne (slapstick, tragedie)
 • Fortæller og karakterer ved mere end publikum (suspense)
genre
Genre
 • En konvention, som sammenknytter producent og publikum gennem fælles forventninger til værket (eks. genrefilm som western, krimi)
 • Udgør et semantisk/ syntaktisk system (et ”byggesæt”)
 • Genrer udvikler sig bl.a. ved stilistiske eksperimenter (film noir, Sin City), genreblanding (Blade Runner) og genrebrud (Brokeback Mountain)
julia kristevas intertekstualitetsbegreb
Julia Kristevas intertekstualitetsbegreb
 • [A] literary text is not an isolated phenomenon but is made up of a mosaic of quotations and […] any text is the ’absorption and transformation of another’
 • Skelner mellem
  • det symbolske (leksikalsk betydning)
  • det semiotiske (det fortrængte, førbevidste oplevelsesunivers)
  • det poetiske (hvor det semiotiske dukker op og forstyrrer det symbolske)

Cuddon, J. A. (1992). The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (3rd ed.). London: Penguin.

john fiskes intertekstualitetsbegreb
John Fiskes intertekstualitetsbegreb
 • Horisontal intertekstualitet (tekster, som refererer, citerer eller hentyder til andre primærtekster)
 • Vertikal intertekstualitet
  • sekundærtekster (kritik, anmeldelser, journalistik)
  • tertiære tekster (modtagernes ytringer om primær- og sekundær-teksterne)

Fiske, J. (1987). Intertextuality. In Television Culture (pp. 108-127). London: Methuen, ISBN: 0-415-03934-7.

dekonstruktion
Dekonstruktion
 • Derrida: Læsninger af læsninger, som tilsammen udgør værkets tekstur
 • Værket er virkeligheden, det afspejler eller skjuler ikke virkeligheden
 • En dekonstruktiv tilgang indebærer, at tekstens egen autoritet nedbrydes for at give plads til alternative læsninger
betydning
Betydning
 • Den denotative betydning = ordbogsbetydning
 • Den konnotative betydning = antydninger/ medbetydninger
rosens navn
Rosens navn
 • Det denotative indhold i ordet ’rose’ (bemærk navnet på den ene af de to redaktører!) ”kommer før” de konnotative betydninger
 • Man møder der imod aldrig et bogstaveligt billede i ren tilstand – der er ingen præ-eksisterende, uskyldige, simple billedlige tegn
norman bryson
Norman Bryson
 • Det diskursive (den minimale genken-delseskode)
 • Det figurale (det virkelighedsrefererende)
 • De ”overflødige” figurale træk producerer virkelighedseffekt
erwin panofsky
Erwin Panofsky
 • Præ-ikonografiske niveau
  • genkendelse på baggrund af dagligdags erfaring
 • Ikonografiske niveau
  • genkendelse på baggrund af kulturel dannelse
 • Ikonologiske niveau
  • fortolkning på baggrund af 1 og 2
w lfflin
Wölfflin
 • Individuel stil
 • Regional/national stil
 • Epokal/historisk specifik stil
riegls mods tningspar
Haptisk

Objektiv

Indre enhed

Optisk

Subjektiv

Ydre enhed

Riegls modsætningspar
w lfflins mods tningspar
Tegnerisk/ lineært

Flade

Lukket form

Flerhed

Absolut klarhed

Malerisk

Dybde

Åben form

Enhed

Relativ klarhed

Wölfflins modsætningspar
slide33
Pozzo: Den hellige Ignatius af Loyolas triumf og apoteose, loftsmaleri, Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio, ca. 1685
ibm 604 electronic calculating punch with type 521 card reader punch 1948
IBM 604 Electronic Calculating Punch with Type 521 Card Reader/Punch, 1948
 • These are electronic "fingers"... the compact and rugged pluggable units in IBM Electronic Business Machines. Their high-speed counting capacity and amazing accuracy meet the most exacting accounting and calculating requirements of business, industry, and engineering.
 • These "fingers"... backed by IBM service, research, and development... are helping to fulfill production demands with economy of time, materials, and costs.
univac you re trying to divide by zero
UNIVAC: You’re trying to divide by zero
 • Payoff: ”So don’t wait until 1957… 1958… or 1959 to cash in on the tremendous savings available to you with the Remington Rand Univac System.”
v rkanalyse opsummering
Værkanalyse, opsummering
 • Værkintern beskrivelse
 • Komposition
 • Tematik
 • Konklusion
 • Værkeksterne overvejelser
 • Samlet vurdering, metarefleksion
mulige opgavestrategier
Mulige opgavestrategier
 • Institutionsanalyse
  • juridisk
  • økonomisk
 • Indholdsanalyse
  • fiktion
  • fakta
 • Deltagerforskning (tidl. receptionsanalyse)
  • individer
  • fællesskaber
 • Historieskrivning
  • institution, f.eks. public service
  • indhold, f.eks. genre
  • deltagelse, f.eks. ungdomskultur