Bakgrunn og politisk behandling
Download
1 / 15

Bakgrunn og politisk behandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Bakgrunn og politisk behandling. Budsjettforliket i 1998: ”Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for Stortinget en vurdering av mulige prøveprosjekter av privat finansiering, bygging og drift av vegprosjekter ” St.meld. nr.46 (1999-2000) Nasjonal Transportplan 2002 – 2011:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bakgrunn og politisk behandling' - fallon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bakgrunn og politisk behandling
Bakgrunn og politisk behandling

 • Budsjettforliket i 1998:

  ”Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for Stortinget en vurdering av mulige prøveprosjekter av privat finansiering, bygging og drift av vegprosjekter ”

 • St.meld. nr.46 (1999-2000) Nasjonal Transportplan 2002 – 2011:

  ”Hovedformålet er å prøve ut om modellen kan gi økt effektivitet ved gjennomføring av denne type prosjekt,

  samtidig som det offentlige beholder kontrollen og muligheten for politiske valg.”


Norsk ops program for vegprosjekter
Norsk OPS-program for vegprosjekter

 • E 39 Klett –Bårdshaug, Sør-Trøndelag

  Kontrakt inngått, under bygging

 • E 39 Lyngdal- Flekkefjord, Vest-Agder

  Fire tilbud mottatt

  Allfarveg valgt som foretrukket tilbyder

 • E 18 Kristiansand – Grimstad, Aust-Agder

  Reguleringsplaner vedtatt 2003, innsigelse på en av disse Standardvalg, avgrensing og finansiering avklares i 2004 Prekvalifisering antas høsten 2004


Ops modellen for vegprosjekter
OPS-modellen for vegprosjekter

 • Et privat selskap får etter konkurranse ansvaret for å levere en veg i 20-30 år.

 • Før driftsperioden starter skal selskapet prosjektere, bygge og finansiere en del av vegen.

 • Vederlag gis årlig gjennom hele driftsperioden basert på kriterier for leveransens funksjon og kvalitet for trafikantene

 • Basert på Stortingsvedtaket om effektivitet og politisk kontroll

 • Inspirert av å teste ut hypotesene i New Public Management

 • Modellen utviklet i Vegdirektoratet sammen med norske og internasjonale finansielle rådgivere og ekstern juridisk bistand


Prosjektavgrensing
Prosjektavgrensing

 • Fysisk avgrensing

  • OPS-prosjekt

  • Byggedel

 • Tidsavgrensing

  • Byggeperiode + 20-30 år driftsperiode

  • SVV overtar deretter driftsansvar og ansvar for feil og mangler

 • Planprosess:

  • Etter reguleringsplan er vedtatt

 • Tredjepart

  • Trafikanter, naboer og andre myndigheter


Tradisjonell gjennomf ring
Tradisjonell gjennomføring

Prosjektledelse

Prosj.k

2

3

Funksjonsk.

Funksjonsk.

Entreprise 1

Dekkelegging

Bruvedl.


Kontraktsstruktur dbfo
Kontraktsstruktur DBFO

Vegdirektoratet

OPS-kontrakt

OPS - selskap

Eiere

Banker - låneavtale

Totalentreprise

DV- kontrakt

Entreprenør

Driftsoperatør


Identifiserte drivere for bedre effektivitet ved ops gjennomf ring
Identifiserte drivere for bedre effektivitet ved OPS - gjennomføring :

 • Offentlig sektors dyktighet i prosjektutvikling

 • Langtidskontrakter, livsløpsbetraktninger

 • ”Output” - baserte spesifikasjon, funksjonskrav

 • Risikooverføring

 • Konkurranse

 • Vederlag basert på incentiver og måling av ytelse, (funksjonskrav)

 • Privat sektors dyktighet i gjennomføring

 • Felles mål for offentlig og privat sektor


Output spesifikasjoner
”Output” - spesifikasjoner

Overordnede mål i vegprosjekter:

 • fremkommelighet, sikkerhet, estetikk, miljø og service

  Funksjons – spesifikasjoner for å ivareta målene:

 • Krav til friksjon, dekkejevnhet, synlighet av skilt, forurensingsnivå i tunneler osv.

  Tekniske standardkrav

 • Vegnormaler, Norsk Standard, EN-standarder osv.


Risiko
Risiko

 • Mål: Optimal risikooverføring til privat sektor

  • Dvs. risikoen bæres av den som best kan kontrollere og/eller bære risikoen (kostnader, finanser, politisk m.m.)

 • Identifisering og forståelse av risikoelementene på både privat og offentlig side

 • En del risiko videreføres til forsikringsmarkedet – krever utvikling av markedet


Vederlag og betalingsmekanisme
Vederlag og betalingsmekanisme

 • Ingen betaling før vegen åpner

 • Årlig vederlag i hele driftsperioden basert på fire betalingselementer:

  • Betaling for at vegen er åpen og tilgjengelig

  • Betaling for driftsstandard

  • Kompensasjon for økte utgifter ut over prognosene

  • Trafikksikkerhetsbonus


Betalingsmekanismen
Betalingsmekanismen

 • Betalingsmekanismen beregner justeringer i det avtalte årlige beløpet med trekk eller bonus ut fra det som er oppnådd.

 • Justeringenes størrelse og utforming er en avveining mellom ønsket om å knytte betaling til måloppnåelse og långiveres behov for sikkerhet. Ved prosjektfinansiering ytes lån med sikkerhet i fremtidig inntekt.

 • Basisbetaling:

  • Betaling for tilgjengelighet knyttet til at vegen er åpen

  • Betaling for driftsstandard er knyttet til at vegen holder vedlikeholdsstandarden for riksvegnettet


Kontrakt
Kontrakt

 • Vesentlig med en balansert kontrakt som dekker alle forhold

 • Nyutviklet kontrakt- ikke klipp og lim

  – basert på norsk lov og kontraktstradisjon

  • internasjonal erfaring med OPS/PPP/PFI

 • OPS-kontrakt må inneholde :

  • Nye definisjoner, grensesnitt, leveransen, beskrivelse av partenes forpliktelser, risikodeling, betalingsmekanisme, hevingsbestemmelser og oppgjørsformer ved uforutsette endringer og hendelser


Konkurranse og marked
Konkurranse og marked

 • E 39 Klett-Bårdshaug

  • Fem søkte prekvalifisering, fire prekvalifisert, tre tilbud mottatt

 • E 39 Lyngdal - Flekkefjord

  • Fem søkte prekvalifisering, fire prekvalifisert, fire tilbud mottatt

 • Entreprenører er avgjørende i byggeprosjekter, men:

  like viktig er sponsorer, banker, forsikringsselskaper, rådgivere, drift- og vedlikeholdsoperatører for å få en god løsning, et tilbud og en kontrakt


Erfaringer f r det tredje prosjektet
Erfaringer før det tredje prosjektet

 • Mener at vi har funnet en riktig hovedmodell

 • Positive tilbakemeldinger fra tilbydere, men det er dyrt å gi tilbud

 • Justering av risikodeling og betalingsmekanismen i hvert enkelt prosjekt

 • Byggetiden går ned

 • Marked og tilbydere er i utvikling

 • Utenlandske aktører kommer sammen med norske

 • Anskaffelsesprosessen er i ferd med å finne sin form

 • Tilstrekkelig konkurranse med fire som satser på å gi tilbud

 • Modellen skal evalueres fortløpende

 • Info på www.vegvesen.no , se under prosjekter og OPS