Aktiivinen arki kuntouttava ryhm toiminta
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta. Tavoite: Muistisairaan ja hänen omaishoitajansa toimintakyvyn eri osa-alueiden tukeminen. AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta. Järjestäjä : V-S Muistiyhdistys Aktiivinen Arki – projekti 2009-2013 (RAY)

Download Presentation

AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta

Tavoite:

Muistisairaan ja hänen omaishoitajansa toimintakyvyn eri osa-alueiden tukeminen


AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta

 • Järjestäjä: V-S Muistiyhdistys Aktiivinen Arki – projekti

  2009-2013 (RAY)

 • Kohderyhmä: Ryhmätoimintaan kykenevät muistisairaat ja omaishoitajat

 • Sisältö ja resurssit: 2 ohjaajaa, 1½ h kerrallaan

  • 45 min. kongnitiivista/psyykkistä/sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa

  • 45 min. liikuntaa eri teemoilla

  • Osalla kerroista omaishoitajilla ja

   sairastuneilla omat ohjelmat

   Tärkeää: Ennen ryhmätoiminnan alkua

   tehtävät kotikäynnit mahdollistavat

   asiakkaiden yksilöllisten voimavarojen ja

   elämäntarinan huomioinnin toiminnassa


Ryhmässä tavoitteena

Pitää yllä muistisairaan

 • Muistitoimintoja

 • Tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä

 • Kielellistä toimintaa ja viestintää

 • Orientoitumista ja havaintotoimintoja

 • Tarkoituksenmukaista käyttäytymistä ja sosiaalisia taitoja

 • Itsetuntoa ja pärjäämisen tunnetta

  =PSYYKKISTÄ, SOSIAALISTA JA KOGNITIIVISTA

  TOIMINTAKYKYÄ

  Käytännön keinot esim. Muistelut, keskustelut, pelit, musiikki, erilaiset kortit

  HUOM.TUNNELMA JA OSAAMISEN TUNTEEN LUOMINEN ON TÄRKEÄÄ,

  SILLÄ MUISTISAIRAS EI VÄLTTÄMÄTTÄ MUISTA RYHMÄTOIMINNAN SISÄLTÖÄ


LIIKUNNNAN TAVOITTEET

 • LIIKUNTAKYVYN JA LIIKEMALLIEN YLLÄPYSYMINEN

  -TASAPAINO

  -LIHASVOIMA, ERITYISESTI ALARAAJAT

  -NIVELLIIKKUVUUS

  -KOORDINAATIO

  -KÄVELY

 • OMAN KEHON HAHMOTTAMINEN

 • MIELIALAN PARANEMINEN

 • MUIDEN SEURA

 • ONNISTUMISEN KOKEMUKSET

 • PASSIVOITUMISEN EHKÄISY


Esimerkki yhdestä ryhmätilanteesta (1½ h):

 • Mukana 5 pariskuntaa

 • 15min. Keskustelua tästä päivästä (pvm., sää, nimipäivä, aikaisemmin tänä päivänä tapahtunutta yms.)

 • 30 min. keskustelua ikääntyneiden syömisestä (TS:n artikkelin pohjalta)

  - vanhuuden/muistisairauden vaikutukset ruokahaluun

  -proteiinit, marjat, vihannekset

  - mieli-/”inhokkiruuat” (lapsuudessa/nyt)

  - omat vahvuudet/heikkoudet ruuanlaittajana

  - kuvia vanhoista elintarvikepaketeista (Muisku-laatikosta)

 • 10 min. korttipeli musta vai punainen

 • 35 min. jumppaa pehmopallolla

  HUOM. Jokainen osa voi olla erillinen lyhyempi virikehetki


AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta

 • Tarjoaa muistisairaalle

  • Mahdollisuuden kodin ulkopuoliseen toimintaan ja ihmisten tapaamiseen hänen omilla ehdoillaan

  • Ajattelutoimintaa aktivoivaa toimintaa ja toiminnallisia harjoituksia

  • Keskustelua muistisairaalle sopivista aiheista

  • Vertaistoimintaa

  • Tietoa sairauden oireista

  • Liikuntaa (erit. tasapaino, alaraajat,

   koordinaatio)


AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta

 • Tarjoaa omaishoitajalle

  • Vertaistukea

  • Mahdollisuuden yhdessä harrastamiseen muistisairaan kanssa

  • Paikan, jossa tiedetään muistisairaan/omaishoitajan tuntemukset ja ongelmat ilman selityksiä

  • Tietoa esim. muistisairauden oireista, taudin kulusta, tukimuodoista sekä muistisairaan toimintakyvyntukemisesta

  • Liikuntamahdollisuuden

  • Kotiohjeita


Ohjaaja tarvitsee ainakin

 • Perustietoa muistisairauksista ja vaikutuksesta toimintakykyyn

 • Perustietoa ryhmäläisten elämänhistorian vaiheista

 • Kykyä ennakoida mahdollisia eteen tulevia hankaluuksia, toisaalta positiivista asennetta osallistujien kykyihin

 • Kykyä kuunnella ja luoda arvostava, rauhallinen ilmapiiri

 • Ohjaaja ei tarvitse välttämättä ”erityistaitoja”,

  vaan asennetta

 • Kykyä sietää ”epäonnistumista” ja

  ”epäjärjestystä”


AKTIIVINEN ARKI Kuntouttava ryhmätoiminta

Ryhmän haasteita ohjaajalle ja järjestäjälle:

 • Muistisairauden erityispiirteet ja toimiminen ryhmässä, osallistujien henkilökemiat

 • Kaikkien huomioiminen omalla tasollaan, tarpeeksi haastavien/helppojen harjoitteiden keksiminen

 • Omaisten ja muistisairaiden tarpeiden yhteensovittaminen

 • Tilojen ja asiakkaiden löytäminen sekä

  asiakkaiden ryhmään kulkeminen

  (yhteistyö kunnan kanssa ?)

 • Järjestäminen vaatii aluksi melko

  paljon resursseja


 • Login