Prosessien mallintaminen - PowerPoint PPT Presentation

Prosessien mallintaminen
Download
1 / 21

 • 214 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prosessien mallintaminen. 7.9.2006 Esa Paakkanen SerAPI-hanke Kuopion yliopisto. Prosessien mallintaminen. Tehdäänkö uusi vai kuvataanko vanhaa? yleensä mallinnetaan nykyistä toimintaa, mutta... jos nykyinen toiminta on todella heikkoa niin on turhaa mallintaa nykytilaa

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prosessien mallintaminen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prosessien mallintaminen

Prosessien mallintaminen

7.9.2006

Esa Paakkanen

SerAPI-hanke

Kuopion yliopisto


Prosessien mallintaminen1

Prosessien mallintaminen

Tehdäänkö uusi vai kuvataanko vanhaa?

 • yleensä mallinnetaan nykyistä toimintaa, mutta...

  • jos nykyinen toiminta on todella heikkoa niin on turhaa mallintaa nykytilaa

   • vanha malli jää turhaan yhä paremmin mieleen

 • mallinnetaan suoraan uusi, haluttu toimintatapa ja otetaan se käyttöön


Ajattelutavan muutos

Ajattelutavan muutos?

 • Toimijoiden johtamisesta prosessien johtamiseen


Organisaatiokeskeisyys vs prosessikeskeisyys

ORGANISAATIOKESKEINEN

PROSESSIKESKEINEN

AJATTELUTAPA

AJATTELUTAPA

Ongelmaihmistenasenteissa

Ongelma

(työ)prosesseissa

Arvioidaantyöntekijöitä

Arvioidaanprosessinsujuvuutta

Löytyyparempiatyöntekijöitä

Prosessiavoiparantaa

Teenomattyöni

Hoidetaan

työtyhdessä

Osaanomantyöni

Ymmärränosuuteniprosessissa

Korostetaanyksilösuoritusta

Kokotiimillävastuutyöstä

Valvotaantyöntekijöitä

Kehitetäänosaamista

Kukatekivirheen?

Mikätekivirheenmahdolliseksi?

Korjataanvirheitä

Poistetaanvirhelähteet

Asiantuntijatmääräävätlaadun

Asiakasmääräälaadun

Organisaatiokeskeisyys vs prosessikeskeisyys


Erilaisia prosessityyppej

Erilaisia prosessityyppejä

 • ”Rutiiniprosessit”

  • toistuvat melko samanlaisina

  • ennakoitavissa, mallinnettavissa

  • esim. laskun käsittely, hakemus-päätös

 • ”Asiantuntijatyön prosessit”

  • vain osa tehtävistä/ vaiheista on tiedossa tai ennakoitavissa

  • tekijät suunnittelevat prosessia sen edetessä

  • esim. suunnittelu

 • ”Kertaluonteiset prosessit”

  • kehittämistehtävät

  • projektit


Prosessinmallinnusprosessin eteneminen

Prosessinmallinnusprosessin eteneminen

 • Prosessikartta

 • Yksittäinen prosessi

 • Toimijoiden tunnistaminen

 • Prosessin osat

 • Prosessin etenemisen kuvaaminen

 • Menetelmät ja välineet

 • Palveluiden tunnistaminen


Prosessikartta

Prosessikartta

 • prosessien muodostama kokonaisuus, jossa eri prosessit kytketään toisiinsa karkealla tasolla

 • kuvaa yrityksen ja sen sidosryhmien ydinfunktiot (perustoiminnot) ja niitä läpileikkaavat ydinprosessit

 • yksinkertainen, havainnollinen graafinen kuvaus

 • tärkeä työväline toiminnan uudistamisessa

  • monet lähtötilanteen ongelmat liittyvät yleensä ydintoimintojen välisiin rajapintoihin


Sovellustaso

Sovellustaso


Prosessikartan prosessi tarkemmin

Prosessikartan prosessi tarkemmin

 • yksittäisen prosessin kulkukaavio

  • mistä toiminnoista ja informaatiosta prosessin sisältö muodostuu

  • miten eri osapuolet osallistuvat prosessiin


Yleinen hoitoprosessikuvaus satshp prosessitaso

Yleinen hoitoprosessikuvaus (SatSHP) (prosessitaso)


L keannostelu zipit

Lääkeannostelu (ZipIT)


Toimijoiden tunnistaminen

Toimijoiden tunnistaminen

 • Miltä abstraktiotasolta lähdetään tunnistamaan?

 • Arkki-määrittely:

  • Toiminnot ovat rooleja, jotka osallistuvat prosessissa eri tehtävien suorittamiseen

  • Toiminnallinen mallintaminen perustuu IHE XDS-profiiliin jonka mukaiset toimijat ovat prosessikartassa toimijoina

  • Arkki-määrittelyssä toimijoita tallennus- ja hakupalvelu, hakemistopalvelu, arkiston hallintapalvelu

 • BPMN(BPD): toimija kuvataan yhden poolin sisällä


Prosessin vaiheet

Prosessin vaiheet

 • nimeäminen

 • järjestys

 • eteneminen


Tiedonkulku

Tiedonkulku

 • prosessin vaiheiden välillä

  • BPMN: uimaradan sisällä

 • toimijoiden välillä

  • BPMN: uimaratojen välillä


Poikkeustilanteiden huomiointi

Poikkeustilanteiden huomiointi

 • päätettävä otetaanko prosessimäärittelyyn mukaan yleisimmät poikkeamat "peruspolusta"

 • joka tapauksessa määriteltävä, miten toimitaan poikkeustilanteissa (ennen käyttöönottoa...)

 • poikkeuksien kuvaus tarkemmilla prosessinkuvaustasoilla (ei yleinen prosessi)

 • poikkeuksien tunnistaminen vaiheiden välillä ja sisällä


Menetelm t

Menetelmät

 • tiedon hankinta

  • kokoukset, työpajat, haastattelut, kyselyt, järjestelmäkuvaukset ym. dokumentit, käytön havainnointi

 • kuvaus, dokumentointi ja jäsentäminen

  • sidosryhmäanalyysi, kohdealueen mallinnus (organisaatio-, prosessi-, tavoite-, rooli-, riippuvuusmallinnus), käyttötapaukset, työtoiminnan kuvausmenetelmät


V lineet

Välineet

 • tiedon hankinta

  • MS Word 2000, vaatimustenhallintatyökalut

 • kuvaus, dokumentointi ja jäsentäminen

  • UML-työkalut

  • prosessimallinnustyökalut (erikseen tai osana kehitys- tai integraatiovälineitä)

  • työnkulun ohjausjärjestelmät


Palveluiden tunnistaminen 1 2

Palveluiden tunnistaminen 1/2

Rajaus:

 • Toiminnallisesti

  • Toiminnot muodostavat loogisesti toisiinsa liittyvän kokonaisuuden.

  • Toimintokokonaisuuden toteutus voisi loogisesti tulla useista eri järjestelmistä.

 • Ajallisesti

  • kokonaisuuteen kuuluvat käsitteet muuttuvat luultavimmin yhdessä ja yhtä aikaa.

 • Suorituksen aikaisesti

  • teknisesti järkevää sijoittaa suoritettavia toimintoja samaan palveluun – pätee laskentaintensiivisien sovellustason palveluiden tunnistamisessa

 • Toimijan mukaisesti

  • hyvin erilaisia toimintoja hyvin erilaisten käyttäjien toimesta  kokonaisuuden jakaminen pienempiin osiin?


Palveluiden tunnistaminen 2 2

Palveluiden tunnistaminen 2/2

”Sopivan kokoisten” kokonaisuuksien tunnistaminen:

 • reaalisuus

  • käsitettä käyttävät ja sen ymmärtävät terveydenhuollon ammattilaiset

 • itsenäisyys

  • käsitettä käytetään ilman, että herää kysymys siitä, minkä toisen käsitteen osa se on

 • tarve

  • kokonaisuus täyttää keskeisen käyttäjätarpeen tai on helposti perusteltavissa miksi mukaan otettavat vaatimukset liittyvät toisiinsa

 • stabiilius

  • tunnistettujen kokonaisuuksien tulee olla järjestelmässä aina tai yleensä läsnä olevia käsitteitä, vaikka niiden sisältö tai toiminnallisuus muuttuisikin, ja niiden jakaminen tai yhdistäminen jälkikäteen olisi kallista tai aikaa vievää

 • yleiskäyttöisyys


Palvelujen suunnittelu vaiheet 1 2

Palvelujen suunnittelu: vaiheet (1/2)

Lähtökohtana vaatimukset ja olemassa olevat sovellukset + ratkaisut

 • tarvittavan toiminnallisuuden kartoitus (vaatimukset, prosessit)

 • palvelun rajaus ja päävaatimusten valinta

 • sisällöllisten standardien ja valmiiden mallien tutkiminen + valinta

 • osallistuvien sovellusten vastuiden määrittely

 • rajapintojen tunnistaminen ja toimintojen ryhmittely niihin


Palvelujen suunnittelu vaiheet 2 2

Palvelujen suunnittelu: vaiheet (2/2)

 • toimintokohtaisesti operaatioiden "koko" + tarvittava / käytettävissä oleva infrastruktuuri

 • vuorovaikutuksen määrittely (rajapinta + käyttäjä)

 • palvelukuvauksen määrittely (rajapinnat, toiminnot, tiedot)

 • pakollisten ja vapaaehtoisten ominaisuuksien ja sallittujen laajennusten määrittely

 • vaatimusten tarkentaminen teknisille määrittelyille ja toteutuksille

   tuloksena palvelun rajapinnan määrittely ja suuntaviivat teknisille ratkaisuille


 • Login