1 / 14

kunst

kunst. Waar ga ik het over houden. 3D kunst Beeldkunst Beroemde kunstenaars Natuurknap Rekenknap Taalknap Beeldknap muziekknap Pottenbakken De quiz. 3d kunst. Dit zijn 2 plaatje die met 3D kunst te maken hebben. Beeld kunst. Het beroemde vrijheidsbeeld. Beroemde kunstenaars.

zorion
Download Presentation

kunst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. kunst

 2. Waar ga ik het over houden • 3D kunst • Beeldkunst • Beroemde kunstenaars • Natuurknap • Rekenknap • Taalknap • Beeldknap • muziekknap • Pottenbakken • De quiz

 3. 3d kunst • Dit zijn 2 plaatje die met 3D kunst te maken hebben

 4. Beeld kunst • Het beroemde vrijheidsbeeld

 5. Beroemde kunstenaars • Vincent van Gogh, Peter de Groote, Picasso

 6. natuurknap • Kunst in de natuur

 7. rekenknap • Glas in lood is rekenknap

 8. Taalknap • kunst die iets met woorden te maken heeft.

 9. beeldknap • Beeldknap is beeldende kunst

 10. muziekknap • Muziek in kunst

 11. Abstracte kunst Iedereen ziet er wat anders in

 12. Realistische kunst • Iedereen ziet er bijna het zelfde in.

 13. De quiz • Welke 3 kunstenaars heb ik net opgenoemd? • Wat ik muziekknap? • Is het vrijheidsbeeld beeldknap of niet? • Wat is abstracte kunst • Wat is realistische kunst

 14. Dit was het zijn er nog vragen?

More Related