1 / 11

kunst

kunst. Gemaakt door mila. inhoud. 1.Kunst 5.graffiti 2.Kunstenaars 6.Hoe is graffiti ontstaan

dmitri
Download Presentation

kunst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. kunst Gemaakt door mila

 2. inhoud 1.Kunst 5.graffiti 2.Kunstenaars 6.Hoe is graffiti ontstaan 3.Kazimir Malevich 7.realistice en abstracte kunst 4.Mijn kunstwerk 8.soorten kunst

 3. kunst Kunst is iets wat je mooi en speciaal vind. Er zijn verschillende soorten kunst. Sommige dingen van kunst lijken makkelijk te maken ,maar dat is niet zo. Kunstenaars doen er lang over om een kunstwerk te maken. Soms kan je verschillende dingen in een kunstwerk zien.

 4. dit is een schilderij waar je verschillende dingen in kan zien

 5. kunstenaars Een kunstenaar is de maker Van een kunstwerk. Een kunstenaar kan een schilderij, Beeld of nog andere dingen maken.

 6. Kazimir Malevich Kazimir malevich was de eerste kunstenaar die op het idee was gekomen om simpele schilderijen te maken. Een van die schilderijen is het zwarte vierkant. Hij is geboren op 23 februari in 1878 en hij ging dood op 15 mei in 1935.

 7. Mijn kunstwerk Voor de plannex opdracht kunst heb ik op een soort van hout mijn naam in graffiti gespoten. Ik heb er ongeveer een half uur over gedaan en ik heb het op 16 november 2013 gemaakt.

 8. graffiti Graffiti zijn afbeeldingen of teksten die je vaak op straat of een andere openbare plek ziet. Om graffiti te maken heb je spuitbussen nodig waar verf in zit.

 9. Hoe is graffiti ontstaan Vroeger waren er holbewoners die verf in hun mond deden en daarna hebben ze hun hand op de muur gedaan en hebben toen de verf uit hun mond op hun hand gespuugd. Als ze hun hand dan van de muur haalden zag je hun hand. Zo is graffiti ontstaan.

 10. Realistische en abstracte kunst Abstracte kunst is kunst waar je verschillende dingen in kunt zien en realistische kunst is gewoon een ding dat je kunt zien. Dit is abstracte kunst dit is realistische kunst

 11. Soorten kunst Je hebt verschillende soorten kunst. Je hebt taalknap, muziekknap, beeldknap, rekenknap, beweegknap en natuurknap. Een schilderij heeft altijd een van die dingen.

More Related