1 / 5

Kunst!!!

Kunst!!!. Ik heb samen met mijn oma een schilderij gemaakt met veel kleuren lees meer over in deze powerpoint. wat is kunst. Iedereen vind vast wel een soort kunst mooi. Maar er smaken verschillen, want de ene vind bijvoorbeeld abstrakt mooi en de ander weer niet.

zeroun
Download Presentation

Kunst!!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kunst!!! Ik heb samen met mijn oma een schilderij gemaakt met veel kleuren lees meer over in deze powerpoint

  2. wat is kunst Iedereen vind vast wel een soort kunst mooi. Maar er smaken verschillen, want de ene vind bijvoorbeeld abstrakt mooi en de ander weer niet. Kunst kan heel veel soorten dingen aan je doorbrengen. Het kan dus heel ontroerend zijn maar ook weer niet. Vroeger waren er best veel schilders zoals Rembrandt en van gogh. Dat zij nu hele beroemde schilders

  3. Realistisch en abstract Realistisch en abstract zijn 2 verschillende soorten schilderkunsten. Realistisch is een soort kunst waarin je kan zien wat het is. En abstract is waar je niet kan zien wat het is. Ik vind realistisch wat mooier dan abstract Dat komt omdat ik niet van abstract hou. En meer van realistisch want bij realistisch kan je goed zien wat het inhoud.

  4. VincentvanGogh Vincent van Gogh was een hele goeie kunstenaar Dat zouden we nu zeggen maar toen van Gogh in 1900 leefde toen had hij zelf niet zo’n fijn leven. Hij had veel wanhoop geldzorgen en verdriet . Hij schilderde veel met streepjes en stipjes. Vincent van Gogh werd pas echt beroemd toen hij dood was. Hij had in zijn hele leven maar drie schilderijen verkocht en hij had er maar liefst 900 gemaakt.

  5. Mijn eigen schilderij Ik heb ook een eigen schilderij gemaakt dat moest voor een opdracht van Plannex. In mijn eigen schilderij heb ik vooral veel lichte kleuren gebruikt. Mijn schilderij is een realistisch kunstwerk. Eerst moest het een eekhoorn voorstellen maar later leek het meer op een vos. Het is dus een soort eekhoorn en een vos door elkaar. Ik vond het heel leuk om het te maken. Ik heb het met mijn oma gemaakt. einde

More Related