Antiikin aika: - PowerPoint PPT Presentation

antiikin aika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antiikin aika: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antiikin aika:

play fullscreen
1 / 8
Antiikin aika:
165 Views
Download Presentation
jerry-mays
Download Presentation

Antiikin aika:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Antiikin aika: • Antiikiksi kutsutaan aikaa n. 1000 eKr. – 500 jKr., eli antiikin Kreikan ja Rooman kukoistuskausia. • Miksi nämä kaksi voimakasta kulttuuri- ja talousaluetta syntyivät juuri tähän aikaan ja juuri Välimeren rannikolle?

  2. Kreikan kulttuuripiirin vaiheita: • Pimeät vuosisadat 1100 – 800 eKr. • Arkaainen aika 800 – 480 eKr. • Ateenan kukoistuskausi 480 – 431 eKr. • Peloponnesolaissodat 431 – 338 eKr. • Makedonian imperiumi 338 – 323 eKr.

  3. Foinikialaiset: • N. 1200 – 700 eKr. kukoistanut merenkulkijakansa • Suurin keskus Karthago (per. 814 eKr.) • Siirtokuntia ja tukikohtia n. 20 – 30 km. välein pitkin rannikkoa • Miksi?

  4. Antiikin Kreikan talous: • Kreikkalaiset perivät syrjäyttämiltään foinikialaisilta sekä aiemmalta minolaiselta kulttuurilta merenkulkutaidon sekä laajan satamaverkoston • Jalometallien yleistyminen (esim. Laurionin hopeakaivokset) edesauttaa talouden kehittymistä • Talous oli orjataloutta • Kreikkalaiset eivät valloittaneet pysyvästi laajoja alueita, heillä oli vain siirtokuntia ja kauppatukikohtia • Esim. useat myöhemmin roomalaiset kaupungit olivat aluksi kreikkalaisten siirtokuntia • Siirtokunnat sitoivat Välimeren rannikot yhteen, yhtenäiseksi talousalueeksi

  5. Ateena: • Alue n. 2500 km2 • Satamakaupunki Piraeus 7 km. päässä • Ateenan tori eli Agora eräs välimeren tärkeimmistä kauppapaikoista • Julkiset rakennukset hienoja, tavalliset asunnot vaatimattomia

  6. Ateena – Kaupunkivaltio • Kukoistuskautensa aikaan Ateenan väestö jakautui seuraavasti: • 35 000 – 45 000 kansalaista • (+ perheet n. 80 000 – 140 000) • 10 000 – 15 000 Metoikkia, eli vierasmaalaista kauppiasta • (+ perheet n. 25 000 – 45 000) • 80 000 – 110 000 orjaa • Yhteensä: n. 210 000 – 300 000

  7. Talous: Pohdittavaa: • Mitä tehtäviä rahalla on taloudessa? • Mitä on rahatalous? • Mikä vaikutus sen synnyllä oli (mitä ongelmia poistui)? • Millaisia riskejä jalometallirahojen käyttöön liittyy? • Mitä uusia taloudellisia ilmiöitä jalometalleihin perustuva rahatalous mahdollisti? • Miten orjien käyttöön perustuva tuotanto vaikutti talouteen ja tuotantoon?

  8. kaupankäynti: • Arkaaisella ajalla kreikkalaisten toimeentulo oliivi- ja viinikaupasta • Myöhemmin käsityötuotteet (ruukut yms.) • Myös (jalo)metallien tuotanto oli huomattavaa, 3500 t. hopeaa ja 1 500 000 t. lyijyä • Kreikkalaiset vaurastuivat myös kuljettamalla ja kauppamalla muiden tuotteita • Ateenaan tuotiin viljaa, sillä oma tuotanto ei pystynyt ruokkimaan kaikkia asukkaita.