ANTIIKIN KIRJALLISUUS - PowerPoint PPT Presentation

antiikin kirjallisuus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANTIIKIN KIRJALLISUUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANTIIKIN KIRJALLISUUS

play fullscreen
1 / 9
ANTIIKIN KIRJALLISUUS
470 Views
Download Presentation
goldy
Download Presentation

ANTIIKIN KIRJALLISUUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANTIIKIN KIRJALLISUUS ANTIIKIN AIKA n. 600 eaa. – 600 jaa. Http://www.youtube.com/watch?v=j0XbaDu93gA

  2. Antiikin kulttuuri • Länsimaisen kirjallisuuden historia alkaa Kreikasta. • Kreikkalaiseen kulttuuriin tuli vaikutteita mm. Egyptistä ja Vähä-Aasiasta. • Kulttuuri oli vapaamielistä ja suvaitsevaa. • Kreikkalainen maailmankuva oli minäkeskeinen mutta uskonnollinen  mytologia eli jumalaistarusto. • Kulttuurin kehittäjinä olivat ns. vapaat miehet. (Orjat ja vapaat käsityöläiset tekivät työn)  Rooman kulttuuri kasvoi pitkälti kreikkalaisesta perinnöstä.

  3. Antiikin kirjallisuuden perusta • Aristoteles loi Runousopissaan (n. 300 eaa.) kirjallisuudelle teoreettisen perustan: - lajit epiikan, lyriikan ja draaman; arvokkain draama (tragedia) - kirjallisuuden pitää jäljitellä ja kuvata todellisuutta mahd. selkeästi ja kirkkaasti (mimesis)

  4. Antiikin kirjallisuuden käsitteitä • tragedia: murhenäytelmä, päättyy tuhoon • komedia: huvinäytelmä, päättyy yleensä onnellisesti • farssi: liioitteleva hupailu • retoriikka: suullisen ja kirjallisen esitystaidon oppi • hybris: ylpeys, jonka valtaan joutunut ihminen uhmasi jumalia • nemesis: jumalten viha • ajan, paikan ja toiminnan ykseys: toiminta juoneltaan ehyt ja hyvin hallittu, näytelmän tapahtumat tapahtuvat lyhyessä ajassa samassa paikassa • katharsis: puhdistuminen, henkinen vapautuminen, jonka katsoja saavuttaa, kun samastuu tragedian sankariin  ohjaa katsojan näkemään, mikä on ylevää ja moraalisesti oikein.

  5. Antiikin Kreikan kirjallisuus • Kirjallisuus syntyy: - epiikka n. 700 eaa. , mm. Homeros: Ilias ja Odysseia - lyriikka n. 600 eaa., mm. Sapho: Iltatähti, häälaulu; Pindaros: lyyriset runot esim. urheilusankareiden kunniaksi - draama n. 400 eaa., mm. Aiskhylos: Oresteia; Sofokles: Kuningas Oidipus (tragedia); Euripides: Kyklooppi (tragedia); Aristofanes: Lysistrate (komedia) • Aiheita: Kohtaloaan vastaan taistelevien voimakkaiden, rohkeiden poikkeusihmisten ja inhimillisten jumalten toiminta ja kohtaamiset sekä kohtalon vaikutus; rakkaus

  6. Sapfo: Iltatähti, häälaulu Se kuuluu jumaliin se mies joka sinun kanssasi istuujoka kuulee sinun ihanan äänesi läheltä,ja sinun naurusija sinun lempesija sinun rakkautesisinunnaurusiSydän läikähtää rinnassani Kun katson sinua enmitenkäänsaa ääntä suustani (Kun näen sinut äkkiä)kieleni tärisee, tuli juoksee ihoni alla, en näe mitäänkorvissa suhisee, hiki kihoaa pintaan,paikkani vapisevat, olenkeltaisempikuin ruoho,kohta kuin kuollutMutta kaikki on kestettävä, sillä - - (suom. Saarikoski)

  7. Antiikin Rooman kirjallisuus • Rooman kirjallisuus kasvoi kreikkalaisesta perinnöstä: • Kirjailijat pyrkivät noudattamaan tradition vaatimuksia aihepiirien, muodon ja retoristen ilmaisukeinojenkin suhteen. • Kreikkalaisten mytologia mukautettiin roomalaiseen kirjallisuuteen, käytettiin kreikkalaisten lajijärjestelmää, kirjoitettiin runoutta kreikkalaisilla mitoilla • Kirjallisuuden arvo määräytyi sen mukaan, kuinka hyvin se sopi isänmaallisiin tai kasvatus- ja opetustarpeisiin • Kirjailijoita mm. Vergilius, Rooman kansallisrunoilija: Aeneis; Horatius: Ars Poetica, oodit; Ovidius: eepos Muodonmuutoksia