Antiikin kulttuuri (Antiikin aika 1000 eKr. – 500jKr. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antiikin kulttuuri (Antiikin aika 1000 eKr. – 500jKr. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antiikin kulttuuri (Antiikin aika 1000 eKr. – 500jKr.

play fullscreen
1 / 18
Antiikin kulttuuri (Antiikin aika 1000 eKr. – 500jKr.
246 Views
Download Presentation
nixie
Download Presentation

Antiikin kulttuuri (Antiikin aika 1000 eKr. – 500jKr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. • Antiikin kulttuuri (Antiikin aika 1000 eKr. – 500jKr. s.8 - 34

 2. Pohdi: Mitkä asiat yhdistävät eurooppalaisia? Mitkä asiat tekevät suomalaisista ja kreikkalaisista Eurooppalaisia? • Kreikan ja Rooman korkeakulttuurit pohja eurooppalaiselle kulttuurille: Tiede, taide, demokratia, kansalaisuuskäsite, roomalainen oikeus, kaupankäynnin muodot

 3. 1.1.Oliko antiikin Kreikassa demokratiaa? • Lue s. 12 – 16 ja vastaa kysymyksiin • Oliko antiikin Kreikassa demokratiaa? Perustele kattavasti. • Pohdi, miten suomalainen demokratia ja antiikin Kreikan demokratia eroavat toisistaan? Solonin patsas kansallismuseossa Napolissa.

 4. 1.2. Antiikin kreikan uskonto, mytologia, kirjallisuus ja tiede (s. 17 – 21, 28 - 34 ) • Pysäkkityöskentely: 1) Uskonto 2) Kirjallisuus 3) Teatteri 4) Tiede

 5. Antiikin Ateena 1 4 3 5 2

 6. Miten antiikin demokratia toimi? • KANSANKOKOUS • Kaikki yli 20-vuotiaat syntyperäiset asepalveluksen suorittaneet miehet saivat osallistua. • Kaikilla oli yhtäläinen puhe- ja äänioikeus. • Tehtävät: sääti lait, päätti sodasta ja rauhasta sekä valvoi virkamiehiä. • Vrt. Suomen eduskunnan tehtävät nykyään. • OIKEUSLAITOS • Valamiehiä oli 201–6 000. • Valamiehet valittiin arvalla vuodeksi kerrallaan. • Tuomiosta äänestettiin syyttäjän ja puolustajan puheiden perusteella ruukunsirpaleilla. • NEUVOSTO • 500 jäsentä valittiin arvalla varakkaiden kansalaisten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. • Neuvosto valmisteli ja pani toimeen kansankokouksen päätökset ja valvoi virkamiehiä. VIRKAMIEHET

 7. Antiikin Ateena 1 Akropolis-kukkula 4 3 5 2

 8. Antiikin Ateena 1 Stoa eli pylväskäytävä, jossa ateenalaiset viettivät aikaansa. 4 3 5 2

 9. Antiikin Ateena 1 Neuvoston ja kansankokouksen kokouspaikka 4 3 5 2

 10. Antiikin Ateena 1 Tuomioistuin 4 3 5 2

 11. Antiikin Ateena 1 Agora eli keskusaukio oli kaupan, hallinnon ja kulttuurin kohtaamispaikka. 4 3 5 2

 12. Arpomiskone • kr. kleroterion • Suuri osa virkamiehistä valittiin Ateenassa arpomalla. Näin pyrittiin estämään väärinkäytöksiä. • Arpomislaitteeseen sijoitettiin saviliuskat, joihin oli kirjattu valamiehiksi tarjoutuneiden nimet.

 13. Antiikin Kreikan valtiolliset järjestelmät

 14. Oliko antiikissa demokratiaa ? (Tehtävä s. 16) • Kansankokous käytti periaatteessa korkeinta valtaa. • Poliksen asioista ja tuomioista äänestettiin. • Virkamiehet sekä neuvoston ja oikeusistuinten jäsenet valittiin arvalla, mutta he olivat yleensä poliksen varakkaimpia kansalaisia. • Poliittiseen elämään saivat osallistua vain vapaat miehet. Suurimmalla osalla kansasta eli naisilla, metoikeilla ja orjilla ei ollut poliittisia oikeuksia.

 15. Antiikin ja nyky-Suomen demokratiat vertailussa

 16. LAKIEN SÄÄTÄMINEN SUOMEN DEMOKRATIA 2000-LUVULLA ATEENAN DEMOKRATIA 400-LUVULLA eKr. • Kansankokous, johon saivat osallistua kaikki yli 20-vuotiaat vapaat miespuoliset Ateenan kansalaiset = suora eli välitön demokratia. • 200-jäseninen eduskunta, jonka vaaliin saavat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset = välillinen eli edustuksellinen demokratia.

 17. LAKIENTOIMEEN- PANO SUOMEN DEMOKRATIA 2000-LUVULLA ATEENAN DEMOKRATIA 400-LUVULLA eKr. • Kansankokouksen valitsema neuvosto, jonka 500 jäsenestä 50 oli kerrallaan virassa. • Virkoihin arvotut tai valitut virkamiehet. • Eduskunnan valitsema ja sen luottamusta nauttiva hallitus, jossa on 16–18 ministeriä. • Virkoihin valitut virkamiehet.

 18. TUOMIO-VALTA SUOMEN DEMOKRATIA 2000-LUVULLA ATEENAN DEMOKRATIA 400-LUVULLA eKr. • Yli 30-vuotiaista miehistä koostuva kansantuomioistuin, jonka tuomareilla ei ollut lainopillista koulutusta. • Tuomioistuinlaitos: • oikeudenkäynneissä lainopillisen koulutuksen saaneilla tuomareilla on suurempi vaikutusmahdollisuus kuin maallikkolautamiehillä.