Download
antiikin kreikka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antiikin Kreikka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antiikin Kreikka

Antiikin Kreikka

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Antiikin Kreikka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Antiikin Kreikka

  2. koostui kaupunkivaltioista, poliksista • Ei yhtenäinen valtio • Yhdistävinä tekijöinä kulttuuri ja kauppa • Polikset erosivat hallintojärjestelmiltään • Harvainvalta oligarkia • Kansanvalta demokratia • tyrannia

  3. Ateena • 700-600 eKr. Ateenaa hallitsivat maata omistavat ylimykset – aristokratia • Kaupan laajetessa maaomistus menetti merkitystään • N. 600 eKr. valta laajeni aatelilta rikkaille kauppiaille (oligarkia) • 500-l. eaa Persia uhkasi Ateenaa – poliittista valtaa jaettiin myös tavallisille sotilaille - kansalle • Demokratia • Kleisthenes 508 eKr. • Maa jaettiin 10 fyleeseen ja 140 demokseen • Pyrkimys estää tyrannien valtaanpääsy • Hallintopaikoille pääsi arvalla • Kritiikkiä: enemmistön terroria vähemmistöä vastaan • Tehtävien hoidosta maksettiin palkkaa

  4. Ylin päätösvalta kansankokouksella • Vapaat, 20 täyttäneet miehet • Uudet lait, sota • Valitsi virkamiehet, • Ostrakismos-äänestys (maanpako) • Merkittävä virkamies strategi • Kokouksissa taitavat puhujat menestyivät • 500 neuvosto (bule) • Jokaisesta fylestä 50 edustajaa • Toimikausi vuosi, ei jatkuvuutta • Valmisteli asioita ja pani päätökset täytäntöön • Kansantuomioistuin l. heliaia • Tuomarit kansalaisia, määrä riippui rikoksesta

  5. Ateenan demokratiaa karsittiin 300-l. eaa • Katosi antiikista Aleksanteri Suuren valloitusten myötä 330-l. eaa.

  6. Sparta • Aristokraattinen oligarkia • Kylien liitto, valta kahdella suvulla • 2 kuningasta • Korkein virkamies efori l. valvoja (2 kpl) • Valvoivat kuninkaita • Vaihtuivat vuosittain • Kansankokous • Aloitevalta • Tärkein valtaelin vanhempainneuvosto gerusia • Kuninkaat + 28 yli 60-v. miestä

  7. Spartalaiset yläluokka • Perioikit l. ympärillä asuvat • Kauppiaita, maanviljelijöitä, käsityöläisiä • Mahdollistivat spartalaisten keskittymisen sotilasuraan • Helootit l. maaorjat