syst my pro zply ov n odpad v zahrani n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systémy pro zplyňování odpadů v zahraničí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systémy pro zplyňování odpadů v zahraničí

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

Systémy pro zplyňování odpadů v zahraničí - PowerPoint PPT Presentation

xarles
137 Views
Download Presentation

Systémy pro zplyňování odpadů v zahraničí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Systémy pro zplyňování odpadů v zahraničí Ing. Marek Baláš, Ing. Martin Lisý, PhD.

 2. Typy zplyňovacích zařízení – pevné lože

 3. Typy zplyňovacích zařízení – fluidní lože

 4. Porovnání typů zplyňovačů

 5. Energetické využití plynu • spalování v pecích - cementárny • spalování v ohništi • parního cyklus • organický cyklus • Stirlingův motor • plynová turbina • spalovací motor • palivový článek

 6. Porovnání technologií pro využití plynu

 7. Ranheim, Norsko Värnamo, Švédsko Varkaus, Finsko Lahti, Finsko Schwarze Pumpe, SRN Greve-in-Chianty, Italy Risalbes, Španělsko Rudersdorf, SRN Aomori, Japan Chiba, Japan Aplikace zplyňovacích generátorů

 8. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • Schwarze Pumpe • Greve-in-Chianty • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 9. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim Plant, Norsko, 2000 • Typ zplyňovače: pevný, chlazený rošt • Palivo: komunální odpad, 10 000 tun ročně • Výkon: 25 GWh ročně • Elektrická účinnost: • Celková účinnost: • Dodavatelé: Energos, Norsko • Využití plynu: • Cena: • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • Schwarze Pumpe • Greve-in-Chianty • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 10. Ranheim Värnamo Varkaus Lahti Schwarze Pumpe Greve-in-Chianty Risalbes Rudersdorf Aomori Chiba Aplikace zplyňovacích generátorů

 11. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • Sch. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Mutsu

 12. Värnamo, Švédsko Typ zplyňovače: cirkulující fluidní vrstva Výkon: 4,2 MWe (spalovací turbina), 1,8 MWe (parní turbina), 9 MWt Palivo: dřevní štěpka, RDF, sláma výkon v palivu 18 MW, Elektrická účinnost: 33 % Celková účinnost: 83 % Dodavatelé: Foster Wheeler Využití plynu: spalování na spalovací turbíně a využití zbytkového tepla pro generování páry pro parní turbinu Cena: € 25 mil Ranheim Värnamo Varkaus Lahti S. Pumpe Greve Risalbes Rudersdorf Aomori Mutsu Aplikace zplyňovacích generátorů

 13. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 14. Varkaus, Finsko, 2001 Typ zplyňovače: cirkulující fluidní vrstva Výkon: 20 MWe, 25MWt Palivo: kůra a dřevní štěpka, tříděný odpad, výkon v palivu 60 MW Elektrická účinnost: 35 % Celková účinnost: 75 % Dodavatelé: Foster Wheeler Oy Využití plynu: spoluspalování plynu s topným olejem a využití tepla pro generování páry pro parní turbinu Cena: $ 10 mil Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 15. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Mutsu

 16. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 17. Lahti, Finsko, 1997 Typ zplyňovače: cirkulující fluidní vrstva Výkon z biomasy: 20 MWe, 25MWt Palivo: kůra a dřevní štěpka, tříděný odpad Elektrická účinnost: 35 % Celková účinnost: Dodavatelé: Carbona, VTT, TKK, CERTH Využití plynu : spoluspalování s uhlím a využití tepla pro generování páry pro parní turbinu Cena: € 12 mil, dotace EU € 3 mil Ranheim Värnamo Varkaus Lahti S. Pumpe Greve Risalbes Rudersdorf Aomori Chiba Aplikace zplyňovacích generátorů

 18. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 19. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 20. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba • Schwarze Pumpe, Německo, 2000 • Typ zplyňovače: Lurgiho generátor s pevným ložem • Výkon: 75 MWe a 120 000 t syntetického metanolu ročně • Palivo: pelety z komunálního a průmyslového odpadu, biomasa, uhlí 8-14 t/h • Elektrická účinnost: • Celková účinnost: • Dodavatelé: Lurgi • Využití plynu: elektrická energie a syntetický metanol • Cena:

 21. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 22. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 23. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba • Greve-in-chianty, Italie 1997 • Typ zplyňovače: cirkulující fluidní vrstva • Palivo: peletizované RDF, 200 tun denně • Výkon: 2 x 15 MWt, 6,7 MWe • Elektrická účinnost:18-20% • Účinnost zplyňování: 85-90% • Dodavatelé: TPS Termiska • Využití plynu: parní turbína • Cena:20 mil. US

 24. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 25. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 26. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba • Ribesalbes, Španělsko • Typ zplyňovače: cirkulující fluidní vrstva • Výkon: 4,2 MWe • Palivo: plastický odpad, 25 000 t/ročně • Elektrická účinnost: • Celková účinnost: • Dodavatelé: Enerkem • Využití plynu: 6 motorů Jenbacher • Cena:

 27. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 28. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba • Rudersdorf, Německo, 1995 • Typ zplyňovače: cirkulující fluidní vrstva • Výkon: 4,2 MWe • Palivo: biomasa, RDF, městský odpad, až 15 druhů paliva, v palivu 100 MW • Elektrická účinnost: • Celková účinnost: • Dodavatelé: Lurgi • Využití plynu: palivo pro cementárenské pece • Cena:

 29. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba • Aomori, Japonsko, 2000 • Typ zplyňovače: cirkulující fluidní vrstva • Výkon: 2 s 40MW • Palivo: komunální a průmyslový odpad, odpad z nemocnic, 120 tisíc tun ročně • Elektrická účinnost: • Celková účinnost: • Dodavatelé: EBARA • Využití plynu: paroplynový cyklus • Cena:

 30. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 31. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 32. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba • Chiba, Japonsko, 2000 • Typ: pyrolyticko-zplyňovací reaktor • Výkon: 2 x 1,5 Mwe • Palivo: komunální a průmyslový odpad, 2 x 100 tisíc tun ročně • Elektrická účinnost: • Celková účinnost: • Dodavatelé: Thermoselect • Využití plynu: motory Jenbacher • Cena:

 33. Aplikace zplyňovacích generátorů • Ranheim • Värnamo • Varkaus • Lahti • S. Pumpe • Greve • Risalbes • Rudersdorf • Aomori • Chiba

 34. Aplikace zplyňovacích generátorů Další aplikace:

 35. Aplikace zplyňovacích generátorů Další aplikace:

 36. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Děkuji za pozornost Ing. Marek Baláš kontakt: balas.m@fme.vutbr.cz http://oei.fme.vutbr.cz/