Download
sprawozdanie z dzia alno ci zespo u szk w janowcu ko cielnym rok 2007 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008

186 Views Download Presentation
Download Presentation

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM ROK 2007/2008

 2. UCZNIOWIE Ilość uczniów w szkole podstawowej : Rok 2007/2008 – 199 Ilość uczniów w gimnazjum : Rok 2007/2008 – 138

 3. KADRA PEDAGOGICZNA Ilość nauczycieli w roku 2007/2008 ogółem – 29 W tym: Ilość nauczycieli z tytułem magistra- 27 Ilość nauczycieli z tytułem licencjata- 2 W tym: Ilość nauczycieli dyplomowanych- 13 Ilość nauczycieli mianowanych- 10 Ilość nauczycieli kontraktowych- 2 Ilość nauczycieli stażystów- 4

 4. DOWOŻENIE Ilość uczniów dowożonych w szkole podstawowej: Rok 2007/2008 – 164 (82%) Ilość uczniów dowożonych w gimnazjum: Rok 2007/2008 – 106 (77%)

 5. DOŻYWIANIE Ilość uczniów dożywianych w szkole podstawowej: Rok 2007/2008 – 146 (73%) Ilość uczniów dożywianych w gimnazjum: Rok 2007/2008 – 81 (59%)

 6. ZADANIA PRIORYTETOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W JANOWCU KOŚCIELNYM W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 • Kontynuacja działań mających na celu wdrażanie programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” • Przeprowadzenie badań porównawczych nt. frekwencji uczęszczania uczniów na zajęcia szkolne w latach 2004-2008 pod kątem spełniania obowiązku szkolnego. • Wykorzystanie technologii informacyjnej jako czynnika podwyższającego efektywność nauczania. • Poprawa skuteczności nauczania pod kątem wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży, przygotowujących do aktywnego włączenia się w społeczeństwo informatyczne i posługiwania się współczesną techniką.

 7. ANALIZA ROCZNEJ FREKWENCJI W 2007-2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 8. ANALIZA ROCZNEJ FREKWENCJI W 2007-2008 W GIMNAZJUM

 9. ANALIZA ŚREDNIEJ ROCZNEJ FREKWENCJI W LATACH 2004-2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 10. ANALIZA ŚREDNIEJ ROCZNEJ FREKWENCJI W LATACH 2004-2008 W GIMNAZJUM

 11. DZIAŁANIA SZKOŁY MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA • Organizacja w ramach godzin do dyspozycji dyrektora zajęć wspomagających (fakultetów) w klasach VI i III gimnazjum przeznaczonych na przygotowanie uczniów do egzaminu. • Prowadzenie dodatkowych zajęć przez nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych ( w ramach nieodpłatnej pracy) dla wszystkich chętnych uczniów mających problemy w nauce lub pragnących utrwalić swoje umiejętności. • Realizacja projektów edukacyjnych, w trakcie których przy pomocy nowoczesnych metod pracy uczestnicy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności.

 12. DZIAŁANIA SZKOŁY MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA 4. Organizacja szkolnych konkursów wiedzy. 5. Organizacja uczestnictwa uczniów w konkursach wyższych szczebli : rejonowych, powiatowych itp. 6. Organizacja szkolnych pokazów i prezentacji. 7. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, który wykorzystywany jest na lekcjach i zajęciach szkolnych (np. tablica interaktywna, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy itp.)

 13. ŚREDNIA OCEN W ROKU 2007/2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 14. ŚREDNIA OCEN W ROKU 2007/2008 W GIMNAZJUM

 15. PORÓWNANIE ŚREDNIEJ OCEN ZA I i II SEMESTR W ROKU 2007/2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 16. PORÓWNANIE ŚREDNIEJ OCEN ZA I i II SEMESTR W ROKU 2007/2008 W GIMNAZJUM

 17. ANALIZA PORÓWNAWCZA ŚREDNICH OCEN ROCZNYCH I WYNIKÓW EGZAMINÓW W ROKU 2007/2008

 18. SPRAWDZIAN 2008ANALIZA PORÓWNAWCZA W STOSUNKU DO WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 19. EGZAMINY GIMNAZJUM 2008ANALIZA PORÓWNAWCZA W STOSUNKU DO WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 20. SPRAWDZIAN - ANALIZA

 21. SPRAWDZIAN - ANALIZA

 22. EGZAMIN – CZ.HUMANISTYCZNA

 23. EGZAMIN – CZ.HUMANISTYCZNA

 24. EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR

 25. EGZAMIN – CZ.MAT-PRZYR

 26. EGZAMINY -WSKAŹNIK

 27. PRÓBNE EGZAMINY Przygotowaniu uczniów do egzaminów oraz sprawdzeniu ich umiejętności służy organizacja co roku egzaminów próbnych.

 28. Podniesieniu efektywności nauczania służy organizacja w szkole szereguprojektów,konkursów, imprez kulturalnych i wycieczek edukacyjnych

 29. RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA Od września 2007 r. realizowany był, w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa, projekt „Gdy Ci smutno lub się nudzisz web-Janowiec Cię rozbudzi”. Zorganizowane zostały między innymi szkolenia komputerowe dla młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy…

 30. RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA ….zajęcia teatralne Inter-Teatr i taneczne Gim-Dance.

 31. RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA Odbywały się również zajęcia Klubu Młodych Odkrywców podczas których uczestnicy poszerzali swoją wiedzę z chemii poprzez doświadczenia i eksperymenty. Młodzi odkrywcy przeprowadzili również warsztaty dla swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych w Janowcu i Waśniewie.

 32. RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA W sekcji filmowej młodzież uczyła się nagrywania i montażu filmów… … a grupa Młodego Omnibusa nauczyła się m.in. tworzyć interaktywne quizy wiedzy.

 33. INTERAKTYWNE QUIZY OPRACOWANE PRZEZ GRUPĘ MŁODEGO OMNIBUSA W trakcie warsztatów powstały między innymi następujące quizy:

 34. RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA Efektem realizacji projektu jest utworzenie portalu internetowego Web-Janowiec promującego gminę, na którym sukcesywnie publikowane są filmy, zdjęcia oraz inne prace młodzieży. (www.zsjanowiec.org.pl)

 35. WIRTUALNY PRZEWODNIK PO ZABYTKACH POBOŻA Promocji gminy służy również utworzony w ramach projektu Wirtualny przewodnik po zabytkach Poboża.

 36. PROJEKT COMENIUS Rok 2007/2008 to również ostatni rok realizacji w naszej szkole projektu „Ruszmy nasze szkoły do przodu” w ramach międzynarodowego programu Comenius. Nauczyciele uczestniczyli w dwóch wyjazdach roboczych do Wielkiej Brytanii i Rumunii. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w video-konferencjach z partnerami z Portugalii zorganizowanymi pod opieką P.Szczepkowskiego.

 37. ORGANIZACJA KONKURSÓW 14 kwietnia 2008r. o godz.8.30 w Szkole Podstawowej odbył się konkurs czytelniczy dla kl.V pt. "Z nitką Ariadny po wieniec laurowy". Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja literatury mitologicznej, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, zaznajomienie z mitami Jana Parandowskiego. Następnie czwórka zwycięzców pojechała na konkurs z wiedzy mitologicznej do Janowa. Uczniów przygotowywała pani Iwona Chmielewska

 38. ORGANIZACJA KONKURSÓW 23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w tym dniu o godz. 11.15 w Szkole Podstawowej odbył się konkurs czytelniczy dla klas czwartych pt."Witajcie w Akademii Pana Kleksa". Celem konkursu było kształtowanie czytelniczych zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów. Konkurs przeprowadziły: Wiesława Górna, Anna Szczepkowska, Agnieszka Piotrkowska

 39. ORGANIZACJA KONKURSÓW 29 maja w szkole podstawowej odbył się Dzień Kultury Europejskiej. Uczniowie klas szóstych pod opieką Piotra Szczepkowskiego, przygotowali przedstawienie w języku angielskim pt. Freda’s fashion show”. Następnie odbył się konkurs wiedzy historycznej „1 z 10-ciu” oraz ogłoszono wyniki konkursu plastycznego. Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Sylwia Szczepkowska.

 40. DZIEŃ WIOSNY 2008 W GIMNAZJUM Dzień Wiosny rozpoczęty został od podsumowania projektu „Rzeczpospolita Internetowa”. Następnie zaprezentowały się dziewczęta z kółka tanecznego GIM- DANCE, którego koordynatorem była Pani Ela Zielińska. Swoimi predyspozycjami tanecznymi pochwaliły się również dziewczęta z klasy I b. Zorganizowane zostały też rozgrywki klasowe w piłkę nożną. Organizatorem Dnia Wiosny była Judyta Wrzeszczyńska.

 41. DZIEŃ OWOCA W roku 2008 w szkole podstawowej w ramach realizacji programu profilaktyki uczniowie, pod kierunkiem Sylwii Szczepkowskiej i Anety Lejk zorganizowali Dzień Owoca. Uczestnicy obejrzeli przygotowaną przez uczniów klasy VI prezentację multimedialną na temat wartości odżywczych owoców i warzyw, a następnie zespoły z poszczególnych klas układały z owoców kompozycje plakatowe. Rozstrzygnięto również konkurs rysunkowy na temat "Warzywa i owoce są na 5"

 42. DZIEŃ ZIEMI 2008 W GIMNAZJUM 29 kwietnia w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym odbył się apel z okazji „Obchodów Dnia Ziemi”. Uczniowie klasy I b i II a gimnazjum pod opieką Pani Judyty Wrzeszczyńskiej i Krystyny Szulczak przygotowali krótki montaż, którym przybliżyli swoim rówieśnikom jak ważną rolę w naszym życiu ogrywa przyroda, jak możemy ją chronić i zapobiegać wszelkim anomaliom klimatycznym

 43. ŚWIĘTO ZIEMI 2008 Jak co roku również w szkole podstawowej uczniowie razem z wychowawcami przygotowali obchody Święta Ziemi. Były montaże słowno-muzyczne o tematyce ekologicznej oraz konkurs pysznych wiosennych sałatek przygotowanych przez rodziców.

 44. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ montaż słowno-muzyczny przygotowany został przez uczniów klasy Ib gimnazjum pod opieką wychowawczyni Judyty Wrzeszczyńskiej.

 45. DZIEŃ PATRONA W październiku, w trakcie Dni Papieskich w Zespole Szkół zorganizowany został Dzień Patrona. Wystawkę poświęconą patronowi szkoły w gimnazjum wykonały Anna Szczepkowska i Agnieszka Piotrkowska. Gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej przygotowani przez nauczycieli katechetów: Agnieszkę Piotrkowską, Justynę Jabłonowską oraz ks.Marka Kotapkę, zaprezentowali montaż poetycki na temat życia i działalności Jana Pawła II. Uroczystość uświetniły gościnne występy chóru z Zespołu Szkół w Szkotowie.

 46. PREZENTACJE Z OKAZJI ŚWIĄT NARODOWYCH W naszej szkole nie zapominamy o ważnych świętach narodowych.Jak co roku w listopadzie, odbyła się w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, uroczystość na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku montaż poetycko-muzyczny przygotowany został przez uczniów szkoły podstawowej pracujących pod opieką Iwony Chmielewskiej, Sylwii Szczepkowskiej i Wiesławy Górnej. Scenografią zajęła się Alicja Kutryb. W maju uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi przygotowali, pod kierunkiem Iwony Chmielewskiej i Wiesławy Górnej, uczniowie szkoły podstawowej.

 47. JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W grudniu mieliśmy możliwość obejrzenia Jasełek. Tym razem w szkole podstawowej przedstawienie przygotowały pod opieką Marianny Zakrzewskiej i Anny Szczepkowskiej, maluchy z oddziału przedszkolnego….

 48. JASEŁKA 2007 W GIMNAZJUM …..a w gimnazjum młodzież pod opieką ks. Marka Kotapki.

 49. SZKOLNA WIGILIA 2007 W ostatni dzień przed feriami świątecznymi zorganizowane zostały pod opieką wychowawców wigilie klasowe.

 50. ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA 2008 Dnia 2 kwietnia odbyła się uroczystość poświęcona trzeciej rocznicy śmierci Ojca Świętego. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką pani Judyty Wrzeszczyńskiej, Agnieszki Piotrkowskiej i ks. Marka przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym przybliżyli swoim kolegom i koleżankom postać patrona szkoły.