1 / 27

activis.pl

www.activis.pl. Charakterystyka firmy. Activis Polska prowadzi dzia ł alno ść w nast ę puj ą cych dziedzinach: projektowanie i produkcja urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz systemów automatyki przemysłowej, serwisowanie urządzeń telekomunikacyjnych,

carys
Download Presentation

activis.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www.activis.pl Charakterystyka firmy Activis Polska prowadzi działalność w następujących dziedzinach: projektowanie i produkcja urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz systemów automatyki przemysłowej, serwisowanie urządzeń telekomunikacyjnych, realizacja projektów sprzętu i oprogramowania na zlecenie prowadzenie specjalistycznych badań i analiz z zakresu Internetu,telekomunikacji oraz teleinformatyki.

 2. www.activis.pl Referencje Sieci resortowe : Około 4000 urządzeń pracujących w sieciach wojskowych Obiekty policji w Warszawie, Gdańsku, Legionowie i inne Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Gdańsku

 3. www.activis.pl Referencje – c.d. Operatorzy telekomunikacyjni: Telekomunikacja Polska S.A. Netia S.A. Dialog S.A. INEA S.A. Petrotel S.A. Płock Tartel / HaloNET IPtell Emitel TP Telefony Opalenickie S.A. Telefony Podlaskie S.A.

 4. www.activis.pl Referencje – c.d. Uczelnie,instytucje i urzędy publiczne: Uniwersytet Medyczny w Łodzi , Politechnika Poznańska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WSZ w Koninie Urząd Komunikacji Elektronicznej Ministerstwo Infrastruktury Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Urząd Miasta w Grudziądzu Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie Szpital Powiatowy Jarocin, ZOZ Modlin Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi

 5. www.activis.pl Referencje – c.d. Podmioty biznesowe: Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. PERN Apator Toruń Centrum Informatyki Tychy Inter Groclin Auto Winuel S.A. e-Kancelaria Bank Spółdzielczy w Witkowie Atrem S.A. NYK Logistic Polska inni

 6. VDmaster System oparty na bramach medialnych VDmaster umożliwia: • integrację różnych rodzajów sieci (IP, PSTN, GSM) • stworzenie systemu centrali rozproszonej z uwzględnieniem usług oferowanych przez centralę lokalną • wprowadzenie znacznych oszczędności • optymalizację wykorzystywanej struktury sieciowej

 7. PSTN/ ISDN GSM VoIP VDMASTER LAN .. tel. analogowe tel. IP VDmastercentrala IP PABX • urządzenia VDmaster to typowe centrale PABX integrujące różne sieci, zarówno tradycyjne jak i IP • możliwość dołączenia tradycyjnych aparatów analogowych i faksów • wykorzystanie sieci LAN i możliwość dołączania telefonów i bramek VoIP • wykorzystanie sieci IP i transmisji VoIP bazującej na własnych zasobach • wykorzystanie wbudowanych bramek GSM również do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS • współpraca z tradycyjnymi operatorami telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem łączy analogowych i cyfrowych ISDN

 8. PSTN/ISDN GSM VoIP VDMASTER LAN PBX tel. IP VDmasterrozbudowa tradycyjnego systemu o funkcje VoIP • zastosowanie systemu nie wpływa na sposób wybierania numerów, a jego wykorzystanie możliwe jest we wszystkich konfiguracjach sieci • wykorzystanie kanałów GSM oraz optymalne rozkładanie ruchu na poszczególnych abonamentach • wykorzystanie sieci IP i transmisji VoIP bazującej na własnych zasobach • szybka i tania rozbudowa infrastruktury z wykorzystaniem telefonów IP • pełne wykorzystanie infrastruktury i możliwość jej optymalizacji … • system na podstawie danych o sieci automatycznie wybiera najtańszą drogę połączenia

 9. Obecny operator publiczny operator publiczny VoIP LAN VDmaster PRA VDmasterBRA VDmasterBRA VDmasterIMIX GSM GSM OBIEKT 2 OBIEKT 1 OBIEKT 4 Centrala D Centrala A Centrala B 400 tel. OBIEKT 3 Centrala C 30 tel. 100 tel. 100 tel. VDmasterpropozycja wdrożenia FXS1 FXS4 PRA BRA 1 …. BRA 5 BRA 1 …. BRA 6 • 22 12 34 500 - 599 • 22 12 34 600 - 899 • 22 12 34 200 - 250 • 22 12 34 300 - 350 • 22 12 34 100 - 199 • 22 12 34 400 - 403

 10. GSM ISDN VoIP PBX … VoiceLink Biuro Sprzedaż

 11. Rodzina VDmaster Korzyści z zastosowania systemu VDmaster: • darmowe rozmowy wewnątrz firmy / instytucji, • tanie rozmowy do sieci komórkowych oraz zamiejscowe, • automatyczne wybieranie najtańszej drogi połączeniowej, • dodatkowe usługi (przenoszenie rozmów, grupy PABX itp.), • billing, • możliwość rozbudowy centrali abonenckiej • zachowanie bezpieczeństwa w sieci.

 12. Rodzina VDmaster Argumenty przemawiające za zastosowaniem systemu VDmaster: • stabilność systemu, • znikoma awaryjność z uwagi na zastosowane rozwiązania, • optymalność w sensie potrzeb odbiorców, • bezpieczeństwo, • elastyczność w konfigurowaniu i w zasadzie brak ograniczeń, • modułowość, • stały rozwój – możliwość dostosowania do potrzeb klienta, • referencje, • cena.

 13. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – urząd przed wdrożeniem

 14. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – urząd po wdrożeniu

 15. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – UG Deszczno

 16. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia - Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 17. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Projekt wdrożenia – Inter Groclin Auto

 18. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – Dialog – SECO-Warwick

 19. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 20. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – stan początkowy

 21. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – etap 1

 22. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – NPN Warszawa

 23. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – e-Kancelaria

 24. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – Apator Toruń

 25. www.activis.pl System łączności korporacyjnej Przykład wdrożenia – KWB Konin S.A.

 26. ul. Marcelińska 92/94 60-324 Poznań tel. 61 44 82 200 fax 61 44 82 249 www.activis.pl www.netmaster.pl www.vdmaster.pl

More Related