Download
1 / 12

Język polski – nie określa się poziomu Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on

Język polski – nie określa się poziomu Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym. Język polski – na poziomie podstawowym Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym Matematyka – na poziomie podstawowym.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Język polski – nie określa się poziomu Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym' - webb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Język polski

– nie określa się poziomu

Język obcy nowożytny

– na poziomie podstawowym

Język polski

– na poziomie podstawowym

Język obcy nowożytny

– na poziomie podstawowym

Matematyka

– na poziomie podstawowym

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.


Absolwent wybiera od jednego do sześciu przedmiotów

a) języka obcego nowożytnego

– na poziomie rozszerzonym, jeśli język

zdawany był w części obowiązkowej na

poziomie podstawowym

- na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

w pozostałych przypadkach

a) matematyki, języka polskiego,

języka obcego nowożytnego

– na poziomie rozszerzonym

b) biologii, chemii, filozofii, fizyki

i astronomii, geografii, historii,

historii sztuki, historii muzyki,

informatyki, języka łacińskiego

i kult. antycznej, języka obcego

nowożytnego (drugiego), WOS-u,

wiedzy o tańcu, języka mn. narod.,

języka regionalnego

- na poziomiepodstawowym

lubrozszerzonym


Struktura egzaminu
Struktura egzaminu

Przedmioty obowiązkowezdawane na poziomie podstawowym

Część ustna

Język polski

Język obcy

nowożytny

Część pisemna

Język polski

Matematyka

Język obcy

nowożytny

Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym

albo na poziomie rozszerzonym w części ustnej jak i pisemnej

Wybrany

przedmiot

Wybrany

przedmiot

Wybrany

przedmiot

Wybrany

przedmiot

Wybrany

przedmiot

Wybrany

przedmiot

4


Obowi zkowa matura z matematyki
Obowiązkowa matura z matematyki

zdawana na poziomie podstawowym

treści sprawdzane na maturze według podstawy programowej zawartej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007

czas trwania egzaminu – 170 minut


Matura z matematyki jako przedmiot dodatkowy
Matura z matematyki jako przedmiot dodatkowy

zdawana na poziomie rozszerzonym

treści sprawdzane na maturze według podstawy programowej zawartej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007

czas trwania egzaminu – 180 minut


Informator
Informator

o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku zawiera:

najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

opis struktury i formy egzaminu

wymagania egzaminacyjne

szczegółowy opis standardów wymagań egzaminacyjnych wraz z zadaniami ilustrującymi poszczególne standardy

dwa przykładowe arkusze z matematyki na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami

artykuł dotyczący oceniania zadań otwartych wraz z dwoma przykładowymi schematami punktowania

zbiór przykładowych zadań maturalnych wraz z odpowiedziam

Informator dostępny jest na stronie internetowej www.cke.edu.pl


Opis arkusza dla poziomu podstawowego
Opis arkusza dla poziomu podstawowego

Trzy grupy zadań:

I grupa: 20-30 zadań zamkniętych (ZZ), w których wśród czterech odpowiedzi dokładnie jedna jest poprawna(każde zadanie punktowane w skali 0-1)

II grupa: 5-10 zadań krótkiej odpowiedzi (KO) (każde zadanie punktowane w skali 0-2)

III grupa: 3-5 zadań rozszerzonej odpowiedzi (RO) (po 0-4, 0-5 lub 0-6 punktów za każde zadanie).

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.


Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego
Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego

III grupa: 9-12 zadań rozszerzonej odpowiedzi (RO) (po 0-4, 0-5 lub 0-6 punktów za każde zadanie).

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.


Harmonogram prac związanych z wprowadzeniem obowiązkowej matury z matematyki

  • testowanie zadań

  • pilotaż arkuszy na poziomie podstawowym

  • standaryzacja arkuszy

  • matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym (jesień 2009) sprawdzana przez egzaminatorów

  • matura próbna z matematyki (marzec 2010)


Wa ne adresy internetowe
Ważne adresy internetowe!!!

www.oke.lomza.com

www.cke.edu.plad