polski sektor bankowy krzysztof pietraszkiewicz prezes zwi zku bank w polskich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 88

Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich. Warszawa, 22 październik 2008 r. K orzystanie os ób prywatnych z usług bankowych i ubankowienie gospodarstw domowych. %. Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich' - bessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polski sektor bankowy krzysztof pietraszkiewicz prezes zwi zku bank w polskich

Polski Sektor BankowyKrzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków Polskich

Warszawa, 22 październik 2008 r.

slide2

Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych

i ubankowienie gospodarstw domowych

%

Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne)

Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne)

2007 Dane wstępne

NSP’1988NSP’2002

Liczba mieszkańców w wieku 15+ 28268,8 31288,4

Liczba gospodarstw domowych 11970,4 13337,0

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84

slide3

Fundusze własne sektora bankowego

w latach 1993-2008 (w mln zł.)

- Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi

Źródło: KNF, dane. 2008

slide4

Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN)

- Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów

Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN

Źródło: NBP

slide5

Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN)

- To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora.

Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków

Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN

Źródło: BFG

slide6

Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008

-Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów

-Problemy z oczyszczaniem sektora

Mln zł

Źródło: KNF, 2008

aktywa do pkb w 2006
Aktywa do PKB w 2006

Źródło: EBC

aktywa sektora bankowego w por wnaniu do aktyw w sp ek matek polskich bank w
Aktywa sektora bankowego w porównaniu do aktywów „spółek matek” polskich banków

MLD zł

Źródło: KNF

slide11

LICZBA BANKÓW W POLSCE

Banki komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych

11

Źródło: NBP

slide13

Liczba placówek bankowych

Źródło: KNF. 2008

slide15

Liczba osób zatrudnionych w bankach

 • Kadra dobrze wykształcona
 • Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

Źródło: KNF, 2008

slide16

Depozyty sektora niefinansowego w mln zł

Źródło: KNF, stan na 2008

kredyty mieszkaniowe
Kredyty mieszkaniowe

*Z danych na sierpień 2008 roku portfel kredytów hipotecznych wzrósł do162,5 mld zł.

slide20

Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (w tys. sztuk)

Źródło: NBP

slide23

Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2006 r.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

slide24

Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2006 r.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

slide25

Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów)

na milion mieszkańców w 2006 r.

Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

slide26

Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2006 r.

Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

slide27

Liczba transakcji kartami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r.

Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

slide28

Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca w 2006 r.

Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

slide29

Liczba poleceń zapłaty na 1 mieszkańca w 2006 r.

Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

slide30

Liczba transakcji bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r.

Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

slide31

Udział gotówki w M1 2006 r.

%

* Średnia EU nie obejmuje Wielkiej Brytanii (brak dostępnych danych).

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

system p atniczy i obr t bezgot wkowy
System płatniczy i Obrót bezgotówkowy
 • System płatniczy- zbiór podmiotów, instrumentów , procedur, mechanizmów, systemów płatności umożliwiających obieg pieniądza….
  • Umożliwia funkcjonowanie gospodarki
 • Obrót bezgotówkowy- rozliczenia pieniężne bez użycia gotówki
  • Jest kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki
obr t bezgot wkowy
Obrót bezgotówkowy

Szybki, Wygodny,

Tani, Bezpieczny

Efektywny, Elastyczny

Przynosi korzyści całemu społeczeństwu

system p atniczy
System płatniczy

Polski system płatniczy jest szybki,

nowoczesny, efektywny, pan-europejski

(SEPA), a jednak….

NADAL wykorzystanie bezgotówkowych

instrumentów płatniczych w Polsce daleko

odbiega od średniej UE…

obr t bezgot wkowy tak
Obrót bezgotówkowy- TAK !
 • Gotówka nie „stanieje”, a obrót bezgotówkowy- TAK:
  • Konkurencja
  • Spadające ceny technologii, telekomunikacji,….
 • Gotówka nie będzie bezpieczniejsza, a obrót bezgotówkowy- TAK:
  • EMV, PIN, biometria, ….
 • Gotówka nie będzie ani wygodniejsza, ani bardziej trendy, a obrót bezgotówkowy- TAK:
  • Internet, Gadu- Gadu, Skype, portale społecznościowe,bankowość mobilna, Mikropłatności, NFC, …
  • Karty płatnicze o różnych kształtach i wzorach, aplikacje płatności bezstykowych w breloczkach, zegarkach, ….
partnerstwo strategiczne
Partnerstwo strategiczne

Strategia

rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

 • banki,
 • firmy infrastrukturalne,
 • samorządy i administracja publiczna
europa te walczy z got wk
Europa też walczy z gotówką…
 • 22 mld EUR rocznie- koszty i straty z tytułu obiegu gotówki dla 9 największych państw UE
 • Ok. 1/3 wydanych banknotów- głównie nominały 500 i 200 EUR- pozostaje poza obiegiem
 • Jednolity Obszar Płatności w Euro oraz Dyrektywa o Usługach Płatniczych- integracja pan-europejskiego systemu płatniczego i harmonizacja regulacji dot. usług płatniczych
 • Dialog z KE i EBC nt. możliwych form wspierania obrotu bezgotówkowego
sepa i psd
SEPA i PSD
 • Program budowy wspólnego, otwartego, konkurencyjnego i efektywnego rynku europejskiego
 • Pełna elektronizacja i automatyzacja płatności w EUR:
  • Interoperacyjność
  • Pełen zasięg w SEPA
  • Wystandaryzowane instrumenty
 • Harmonizacja prawna
slide39

Kongres Gospodarki Elektronicznej

Cele:

-Kongres ma na celu wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk

-Dostarczenie wiedzy o znaczeniu gospodarki elektronicznej dla rozwoju kraju, firm i obywateli

-Sprzyjanie rozwojowi nowoczesnych technologii, bezpieczeństwie

gospodarki elektronicznej

-Przedstawienie rekomendacji dotyczącej regulacji, standardów i dobrych praktyk

w kierunku e gospodarki
W kierunku e-Gospodarki

Obrót bezgotówkowy + e- Administracja

=

Nowoczesne Państwo

 • Przykłady:
  • Elektroniczny dostęp do rejestrów i urzędów
  • SEKAP, ePUAP, …
  • Karty miejskie (Poznań, Wrocław, …)
  • Kartyświadczeniowe
samorz dy najbli ej obywatela
Samorządy- najbliżej obywatela
 • W ramach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności współpracujemy z samorządami lokalnymi, które są jednym z najbardziej istotnym elementów popularyzacji obrotu bezgotówkowego
 • Samorządy lokalne są otwarte na innowacje- wdrażają elektroniczne instrumenty płatnicze, ponieważ widzą ogromne, wymierne i niewymierne, korzyści
 • Współpraca sektora bankowego z samorządami jest niezbędnym warunkiem rozwoju obrotu bezgotówkowego; może być też kluczem do problemu „nieubankowienia”
w stron samorz d w
W stronę Samorządów
 • Samorządy potrzebują wsparcia także od strony legislacyjnej:
  • Przepisy umożliwiające wypłatę świadczeń w formie bezgotówkowej (np. Ust. o świadczeniach rodzinnych)
  • Przepisy regulujące kontakt z właściwymi organami podatkowymi w formie elektronicznej oraz regulowanie zobowiązań podatkowych, jak również zwrotu podatku jedynie w formie bezgotówkowej (Ordynacja podatkowa)
  • Likwidacja obowiązku przyjmowania wpłat gotówkowych w kasach urzędów
  • Zastąpienie regulowanych gotówkowo opłat skarbowych itp. instrumentami elektronicznymi
podsumowuj c
Podsumowując…
 • Technologia jest narzędziem, które już posiadamy
 • Innowacje wdrażane w życie stają się praktyką
 • W tych dziedzinach możemy zapożyczać, iść za trendami wykreowanymi gdzieś indziej…
 • Dla pełnego sukcesu potrzebne jest jeszcze to COŚ…

STRATEGIA

kapita po yczkowy liczba i warto po yczek na 31 12 2007 r oraz ich dynamika
Kapitał pożyczkowy, liczba i wartość pożyczek na 31.12.2007 r. oraz ich dynamika

Źródło: PSFP

slide47

ŚRODKI UE NA LATA 2007-2013 Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro

 • Ceny z 2004 r.
 • Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)
slide48

ŚRODKI UE NA LATA 2007-2013

 • Środki UE są wdrażane za pomocą 26 programów i ok. 600 działań !. Programy są uruchamiane sukcesywnie. Rozpoczęcie naborów wniosków w ramach większości programów operacyjnych NSRO 2007-2013 miało bezpośredni wpływ na wzrost liczby i wartości wniosków beneficjentów.
 • Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. nabory wniosków rozpoczęto już dla wszystkich ramowych, krajowych i 16 regionalnych programów.
 • W ramach krajowych programów operacyjnych NSRO uruchomiono ok. 30% wszystkich działań przewidzianych do realizacji. W ramach NSRO 2007-2013 do realizacji w ramach wszystkich Programów Operacyjnych przewidziano ogółem 533 działania.
slide49

Programy operacyjne 2004 – 2006Rola banków

 • Banki komercyjne i spółdzielcze
  • Kredyty (w tym pomostowe), obligacje, leasing
  • Instrumenty zabezpieczające: np. gwarancje bankowe, poręczenia
  • Działania 2.3, 2.2.1 SPO WKP – specjalna, pozytywna rola banków
  • Rachunki bankowe, akredytywy
  • Eksperci bankowi (udział w panelach ekspertów, komisjach oceny, komitetach monitorujących i sterujących)
  • Akcja promocyjno-informacyjna nt. funduszy unijnych
  • Utworzenie FPU i udział we wdrażaniu
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Operator budżetowych środków na prefinansowanie,
  • Obsługa Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU),
  • Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
 • Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i kapitału zalążkowego (SPO WKP,PO,RPO)
slide50

Programy operacyjne 2007 – 2015Rola banków

 • Polski sektor bankowy reprezentowany jest profesjonalnie i skutecznie przez Związek Banków Polskich i uczestniczy we wszystkich etapach programowania nowej perspektywy finansowej.
 • Rząd uwzględnił wiele z postulatów środowiska bankowego na dotychczasowym etapie programowaniu nowej perspektywy finansowej. Gorzej z samorządem regionalnym. Prace programowe prowadzone z udziałem wielu instytucji i środowisk nadal trwają.
 • Udział banków w procesie absorpcji zależy w dużej mierze także od nich samych. W tej sferze, jak w wielu innych obszarach gospodarki, obowiązują bowiem zasady konkurencji
slide51

Programy operacyjne 2007 – 2015 Rola banków: - instytucja otoczenia beneficjenta

 • niektóre koszty usług bankowych jako koszty kwalifikowane
 • informacja i promocja absorpcji do środowisk beneficjentów
 • 3) doradztwo dla beneficjentów
 • 4) finansowanie beneficjentówi projektów (głównie inwestycyjnych)
 • 5) ułatwienia i udział w ocenie finansowej projektów: ocena bankowa elementem oceny projektów (np. PO IG, PO IŚ, RPO);
 • 6) udział przedstawicieli sektora w panelach
 • ekspertów
 • 7) Fundusz Kredytu Technologicznego- nowe, szersze otwarcie na wniosek ZBP,
 • 8) FPU- nowe, szersze otwarcie na wniosek ZBP,
slide52

Programy 2007 – 2015Rola banków:- bank beneficjentem

1) unowocześnienie polskiego sektora bankowości spółdzielczej

(źródła: m.in.: PO IG – priorytet IV, V, VI, VIII, RPO –

podejście zróżnicowane regionalnie)

2) podnoszenie kwalifikacji pracowników (PO KL – priorytet II, VIII)

3) wsparcie w akcji promocyjno-informacyjnej prowadzonej w sieci

banków spółdzielczych (szczególnie na terenach wiejskich)

(PO PT i PT w PO) – prace trwają;

4) banki które otrzymają zlecenie na ocenę finansową projektów /nie finansowanych z udziałem kredytu/ – wynagrodzenie z PT

5) banki jako pośrednicy finansowi EFI w JEREMIE (RPO)

6) banki beneficjentami Programu ramowego UE na rzecz

konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP 2007-2013).

podmioty polityki rozwoju

Programy operacyjne 2007 – 2013Rola banków:- partner społeczno-gospodarczy rządu

Podmioty polityki rozwoju
 • Partnerem dla rządu jest Izba a nie poszczególne banki. Podstawy prawne: tzw. rozporządzenie ogólne 1083/2006 ws. absorpcji 2007-2013, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (a poprzednio ustawa o NPR), ustawa o izbach gospodarczych, zarządzenia i wytyczne IZ, IP, IW ws. komitetów monitorujących i paneli ekspertów
 • 2) Polskie banki są od wielu latprofesjonalniereprezentowanew procesie absorpcji środków UE przez Związek Banków Polskich. Obserwuje się i ceni intensywne zaangażowanie izby także na wszystkich polach budowanego nowego systemu absorpcji środków UE.
 • 3) ZBP jest także uczestnikiem Komitetów Monitorujących 2007-2013 oraz forów ewaluacyjnych
 • 4) ZBP jako partner społeczno-gospodarczy może ubiegać się o dofinansowanie działań informacyjno- promocyjnych, szkoleniowych oraz na usługi proinnowacyjne
 • 5) ZBP będzie pełnił rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla CIP 2007-2013.
fundusz por cze unijnych bgk banki komercyjne
FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH BGK + BANKI KOMERCYJNE
 • Stan Funduszu: na dzień 31.12.2007 r.:989 072,380tys. zł.

Operator: BGK + współpraca z bankami komercyjn.

Cel:wspieranie podmiotów realizujących w Polsce projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, ale od 2006r. także projekty inne, rokujące powodzenie.

Główne warunki:

 • Poręczenie/gwarancja/regwarancja do 80% wartości kredytu/przedsięwzięcia/kontraktu
 • Max. równowartość w złotych 5 mln euro
 • Podstawowe zabezpieczenie – weksel własny
slide55

Program ramowy na rzecz

konkurencyjności i innowacji

2007-2013 (CIP)

„Instrumenty finansowe dla MŚP”

Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP”przy

Związku Banków Polskich

g wne problemy zagro enia
GŁÓWNE PROBLEMY/ZAGROŻENIA
 • Brak jednolitych procedur= w tych samych sprawach różnorodność nieuzasadnionych rozwiązań, widoczny brak koordynacji programów i narzędzi
 • Powtarzanie przez administrację realizującą nowe programy starych błędów: (np. zmiany reguł dostępu do środków „w trakcie gry”, awarie generatorów, niespójne lub opóźnione interpretacje przepisów wdrożeniowych, brak konsultowania rozwiązań wdrożeniowych z partnerami społeczno-gospodarczymi);
 • Niedoszacowanie projektów= głównie problem rosnących cen materiałów i robocizny. Na wszystkie projekty środków nie wystarczy. Więcej- nie wystarczy ich nawet na te które już są przyjmowane do realizacji- v. casus projektów infrastrukturalnych;
 • Niedostosowanie prawa polskiego do norm UE (np. problemy z prawem ochrony środowiska)
g wne problemy zagro enia1
GŁÓWNE PROBLEMY/ZAGROŻENIA
 • Nieuzasadnione systemowe blokowanie beneficjentom ze strony niektórych instytucji publicznych ułatwień w dostępie do finansowania zewnętrznego: (np. poprzez zakazy zabezpieczeń /cesji wierzytelności/, oceny projektów /promesy/).
 • 5. Opóźnienia w uruchamianiu środków nowego okresu programowania (skutki- wiele projektów nie będzie można już zrealizować; preferowanie projektów „szybkich” ale nie do zawsze najlepszych; np. aprecjacja złotego= mniej środków niż planowano);
 • 6. Rotacja kadr w administracji odpowiedzialnej za absorpcję;
 • Dyskusyjne przygotowanie innych uczestników „otoczenia beneficjenta” – np. firm konsultingowych i szkoleniowych;
 • 7. Traktowanie banków przez niektóre agendy rządowe nie jak sojusznika, lecz jak konkurenta (np. NFOS, ARiMR, RIF);
 • 8. Stereotypowe postrzeganie banków – także banków spółdzielczych przez wielu urzędników i jako podmiotów niewłaściwych do wsparcia publicznego;
zagro enia pozaabsorpcyjne
ZAGROŻENIA „POZAABSORPCYJNE”

Spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stóp procentowych;

Zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego; malejąca płynność sektora;

Nowe, surowsze wymogi kapitałowe i ostrożnościowe dla banków;

Brak zmian podatkowych pożądanych dla rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce;

Powolny wzrost od 2007r. wartości należności poniżej standardu;

W 2007r. wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego wyższa niż należności od tego sektora;

Ewentualne konflikty polityczne, rotacja kadr, przygotowanie administracji

rekomendacje administracja
REKOMENDACJE - ADMINISTRACJA

REALNY DIALOG SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO:

- profesjonalizm i konsekwencja i w programowaniu i w działaniu;

- wiedza ekonomiczna i język komunikacji;

- konsultacje rozwiązań na uczciwych warunkach;

- zaufanie;

UŁATWIANIE BENEFICJENTOM DOSTĘPU DO KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO

ODSTĘPOWANIE OD INSTRUMENTÓW BEZWROTNYCH NA RZECZ INSTRUMENTÓW ODNAWIALNYCH, ZWROTNYCH

ROZWÓJ PPP

slide60

CZY BANKOM WARTO ZAUFAĆ ?

CZY BANKI

SIĘ SPRAWDZIŁY ?

ocena us ug bank w tam gdzie w czono je w system absorpcji rodk w ue
OCENA USŁUG BANKÓW TAM GDZIE WŁĄCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI ŚRODKÓW UE

Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO- WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali.

Źródlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.

61

slide62

POTRZEBA DORADCY

„NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”

PKD

ADPARP

FIRMY DORADCZE

BANKI

RIF

PARP

Źródło: Raport końcowy „Poziom absorpcji przez MŚP środków SPO WKP 2004-2006”, WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007.

62

slide63

BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO „ROLNYM” 2004-2006- wnioskujący o wsparcie UE rolnicy otrzymywali kredyty

Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym „Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4” przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007

slide64

BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NAJLEPIEJ W SPO WKP 2004-2006ponieważ stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania tych projektów.

64

Źródło: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP

slide65

BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP 2004-2006WYNIKI PODDZIAŁANIA 2.2.1. SPO WKP. NAJWAŻNIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r)W KTÓREJ WŁĄCZONO BANKI

65

Źródło: Opracowanie własne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r.

slide66

CZY BANKI SPRAWDZĄ SIĘ TAKŻE W 2007-2013 ?

 • Banki biorą udział w procesach finansowania projektów 2007-2013 z udziałem środków UE.
 • Głównymi programami w których postawiono na innowacyjność: PO IG, 16 RPO – Banki uczestniczą w obsłudze beneficjentów.
 • PO IG: pierwsze rundy aplikacyjne dla przedsiębiorców:
 • dz. 1.4-4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • dz.4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • dz.4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • BANKI WSPÓŁFINANSUJĄ PONAD 50% PROJEKTÓW !
 • INNE PROGRAMY: nabory wniosków powoli są uruchamiane; w wielu nadal problemy z ułatwianiem beneficjentom dostępu do finansowania ze strony administracji wdrażającej ; na razie brak danych nt. % zaangażowania banków;
slide67

Systemy Wymiany Informacji

infrastruktura/zasoby

 • Do najważniejszych elementów infrastruktury bankowej w zakresie rozwoju systemów wymiany informacji, systemu płatniczego, nowych kanałów dostępu i dystrybucji usług finansowych, ich niezawodności i bezpieczeństwa zalicza się:
  • Biuro Informacji Kredytowej SA
  • InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA
  • Krajową Izbę Rozliczeniową SA
  • Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich
  • Centrum Informacji Gospodarczej
slide68

Systemy Wymiany Informacji

zasoby i potencjał Banków

Związek Banków Polskich

 • Systemy Wczesnego Ostrzegania - 3 mln informacji o charakterze ostrzegawczym
 • System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomości - ponad 440 tys. transakcji

Biuro Informacji Kredytowej

55 mln rachunków bankowych 22,5 mln osób

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej

2,2 mln informacji o zaległych zobowiązaniach

slide69

Systemy ZBP

 • wczesne ostrzeganie w systemie płatniczo-rozliczeniowym i kredytowym, ograniczanie ryzyka wyłudzeń i oszustw
 • AKCEPTANCI
 • BANKOWY REJESTR
 • DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
 • POJAZDY
 • POSIADACZE
 • nowe
   • System o Zagrożeniach z Obszaru Ryzyka Operacyjnego (ZORO)
   • System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach (SWOZ)
slide70

AKCEPTANCI

 • Przeznaczony dla Agentów Rozliczeniowych
 • Przeciwdziała oszustwom i nadużyciom dokonywanym w punktach akceptujących transakcje dokonywane kartami płatniczymi
 • Identyfikuje nierzetelnych przedsiębiorców, akceptantów kart płatniczych, u których:
  • dokonano płatności skradzionymi kartami,
  • zarejestrowano nieuprawnione przekazanie informacji o karcie
  • przeprowadzono transakcje pomimo braku autoryzacji
slide71

podstawowe narzędzie wykorzystywane w pierwszej fazie oceny ryzyka

 • dostępny dla podmiotów spoza sektora bankowego poprzez InfoMonitor

1 073 038

71

slide72

Ogólnokrajowy system anty-oszukańczy (ponad 147 tys. zastrzeżeń nowych dokumentów tożsamości w 2008 r.)

 • Ponad 1 mld zapytań rocznie
 • 22 tys. placówek uczestniczących w Systemie
 • Pozwala uniknąć strat w wysokości kilkudziesięciu mln zł rocznie (transakcje oszukańcze, pranie pieniędzy, próby nieuprawnionego przewłaszczenia środków pieniężnych)
 • Przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności identyfikują osoby na podstawie dokumentów tożsamości

72

slide74

System POJAZDY

 • Eliminowanie z rynku skradzionych pojazdów i ograniczanie ryzyka związanego z ich obrotem
 • Podstawowe narzędzie do oceny i bieżącego monitorowania ryzyka związanego z pojazdem jako przedmiotem transakcji
 • Baza danych - zbiór identyfikujący ponad 700tys. pojazdów mechanicznych i ich elementów składowych zarejestrowanych przez Policję jako skradzione
 • Zakres danych obejmuje w szczególności: numery identyfikacyjne pojazdu, marki i typy pojazdów, numery silników, numery rejestracyjne, numery kart pojazdów
slide75

zbiór informacji niedostępnych w innych systemach wymiany informacji dotyczących osób lub przedsiębiorstw, które w szczególności:

 • posługują się kradzionymi kartami
 • nie spłacają zadłużenia powstałego w wyniku użycia karty
 • często przekraczają dopuszczalny limit
 • Dlaczego warto korzystać ?
planowane nowe wdro enia w bankach
Planowane, nowe wdrożenia w Bankach

System ZORO (Zdarzenia z Obszaru Ryzyka Operacyjnego)

  • informacje o stratach finansowych i potencjalnych z obszaru ryzyka operacyjnego
  • modelowanie ryzyka operacyjnego
  • analiza scenariuszowa, jakościowa i ilościowa
  • budowanie wzorców (benchmark’ów) w oparciu o miary sektorowe

System SWOZ (System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach)‏

 • informacje o próbach i przestępstwach w obrocie finansowym
 • schematy oszustw na szkodę Banków
 • opisy zdarzeń niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa Banków
 • Informacje służące do ujawnienia międzynarodowego terroryzmu

System „Podmoduł-F” – faza uzgodnień; wyodrębnienie z Systemu BR

 • informacje o fikcyjnych podmiotach (f-ma „krzak”) lub osobach („słup”)
 • informacje o przedkładających fałszywe dokumenty lub składających nieprawdziwe oświadczenia
system amron spos b na wype nianie przez banki wymog w regulacji nadzorczych
System AMRON sposób na wypełnianie przez Banki wymogów regulacji nadzorczych:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości
 • Rekomendacja F
 • Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
 • Nowa Umowa Kapitałowa
system amron
System AMRON

Uczestnicy - 26 banków, których łączny udział w rynku kredytowania hipotecznego przekracza 90 %

Ponad 2400 pracowników banków dysponuje imiennymi certyfikatami dostępu do AMRON

Zasoby danych w bazie AMRON to już ponad 440 tys.

Banki pobierają miesięcznie ok. 45 tys. raportów A i B

Przejście na nową wersję

– styczeń 2009

slide80

Akcjonariusze:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Millennium SA

Bank Pekao SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Zachodni WBK SA

BRE Bank SA

ING Bank Śląski SA

Kredyt Bank SA

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

PKO Bank Polska SA

Narodowy Bank Polski

Związek Banków Polskich

KIR S.A. – firma infrastrukturalna do obsługi systemu płatniczego w Polsce. Sprawnie i bezpiecznie realizuje międzybankowe, bezgotówkowe transakcje płatnicze.

W 2007 r. KIR S.A. rozliczyła ponad 1 mld transakcji płatniczych. Jest jedną z największych izb rozliczeniowych w Europie

 • D z i a ł a l n o ś ć
 • Prowadzenie systemów rozliczeniowych ELIXIR oraz EuroELIXIR zawierających mechanizm obliczenia wzajemnych należności i zobowiązań oraz gwarancji rozrachunku
 • Standaryzacja w zakresie transakcji płatniczych
 • Prowadzenie usług odczytu optycznego – zamiana papierowych dokumentów na postać plików elektronicznych z automatycznym rozpoznawaniem zapisanych informacji
 • Świadczenie usług podpisu elektronicznego
 • Prowadzenie Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków (EBPP) - transfer faktur, rachunków lub informacji o płatnościach w postaci dokumentów elektronicznych
 • Prowadzenie systemu rozliczeń transakcji internetowych PayByNet
slide84

Budowanie zaufania na rynku usług finansowych

 • Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do Klientów Banków
 • Upowszechnianie wiedzy nt. potrzeby ograniczania ryzyka w biznesie
 • Poprawa płynności finansowej Klientów Banków i ich kontrahentów
zaufanie na rynku us ug finansowych
Zaufanie na rynku usług finansowych
 • Jakość prawa, pewność działania systemów bezpieczeństwa
 • Jakość praktyk regulacyjnych i nadzorczych
 • Kwalifikacje i profesjonalizm kadr
 • System ochrony depozytów
 • Stopień rozwoju i poziom ratingów wewnętrznych
 • Jakość ratingów zewnętrznych, audytu, rzeczoznawców
 • Przestrzeganie zasad dobrej praktyki
 • Systemy wymiany informacji gospodarczej ich rzetelność, potrzeba współpracy rejestrów publicznych i prywatnych
 • Reguły i jakość ładu korporacyjnego oraz stopień ich przyswajania

N B P

Pakiet zaufania i pakiet stabilności

finansowej

MinisterstwoFinansów

Z B P

slide86

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICHjako solidny partner społeczno-gospodarczy Rządu i Samorządów1. status2. zakres kompetencji3. formy współpracy 4. doświadczenia – w tym bestpractice5. wnioski i rekomendacje

najwa niejsze wydarzenia
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
 • Forum Bankowe - Marzec
 • Kongres Gospodarki Elektronicznej – Maj
 • Konferencja Bankowości Spółdzielczej „Falenty” - Wrzesień
 • Kongres Zarządzania Ryzykiem - Październik
 • Kongres Podatkowy
 • Kongres Finansowania Nieruchomości – Listopad