dostosowywanie kierunk w kszta cenia i szkole do potrzeb rynku pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

„Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy” - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Zielona Góra, 18 kwietnia 2013. „Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy”. Doświadczenia w kształtowaniu siatki szkół i kierunków kształcenia na poziomie powiatu na przykładzie Powiatu Nowosolskiego. Prowadzący Józef Suszyński Starosta Nowosolski.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy”' - talon-pena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Doświadczenia w kształtowaniu siatki szkół i kierunków kształcenia na poziomie powiatu na przykładzie Powiatu Nowosolskiego

Prowadzący

Józef Suszyński Starosta Nowosolski

slide14

Dostosowywanie kierunków i jakości kształcenia do wymagań zmieniającego się rynku pracy

 • Ograniczanie naboru do liceum ogólnokształcącego poprzez wprowadzenie limitu punktów oraz zmniejszenia ilości oddziałów.
 • II. Stopniowe wygaszanie liceów profilowanych, jako szkół o małej skuteczności edukacyjnej.
slide15

III. Wywoływanie nowych zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego, dostosowanych do rozwijającego się rynku pracy.

ZSP1/CKZiU „Elektryk”

2004 rok – technik mechatronik (szkoła policealna)

2005 rok – technik informatyk, technik teleinformatyk

2012 rok – technik organizacji reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

slide16

ZSP2 (Nitki)

2011 rok – technik usług fryzjerskich

2013 rok – technik inżynierii środowiska i melioracji

ZSP3 (Odlewniak)

2007 rok – technik budownictwa

2013 rok - technik renowacji elementów architektury

ZSP4 (Spożywczak)

2004 rok – technik logistyk

2008 rok – technik obsługi turystycznej

2010 rok – technik spedytor, technik hotelarstwa

2011 rok – technik organizacji usług gastronomicznych

slide17

ZSP5 (Kożuchów)

2006 rok – technik informatyk, technik spedytor (SP dla dorosłych), technik logistyk

2010 rok – technik spedytor

2013 – technik organizacji reklamy, technik cyfrowych

procesów graficznych

slide18

IV. Powiązania między szkołami a firmami, instytucjami oraz uczelniami w zakresie kształcenia zawodowego.

 • CKZiU „Elektryk” współpraca w zakresie realizacji innowacji, praktyk zawodowych oraz wybranych modułów
 • GEDIA Poland Sp. z o.o.
 • Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
 •  IGLOTECHNIK Sp. z o.o.
 • Gedia Poland Assembly Sp. z o.o.
 • MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp.j.
 • Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o. o.
 • XTECH
slide19

IV. Powiązania między szkołami a firmami, instytucjami oraz uczelniami w zakresie kształcenia zawodowego.

 • "Jux" Zakład Handlowo-Usługowy Jan Uruski
 • Kom-Kas Computer Service
 • ALSEN SEMPER
 • F.H.U. "Kompix Komputery" Grzegorz Jasiński
 • "Trikom" Daniel Kołtun, Maciej Kruk, Michał Pietrzak spółka
 • jawna
 • Data-Serwis. Sklep komputerowy. Kawa E.
 • Urzędy administracji publicznej
 • Interior
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
slide20

ZSP2 (Nitki)

 • W zakresie kształcenia młodocianych pracowników szkoła współpracuje z firmami i organizacjami:
 • „Kwiatex”
 • „Piekarnia Grębowicz” Danuta Bojko
 • „Auto-komplex” Łukasz Szarama
 • Piekarnia „Rogal”
 • „Import-export Fredex” Alfred Gąsior
 • Cukiernia Urbański
 • Cech Rzemiosł Różnych
 • W ramach nowego kierunku – Technik Inżynierii Środowiska
 • i Melioracji nawiązana została współpraca z:
 • Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej
 • Wydziałem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
slide21

ZSP3 (Odlewniak)

 • Współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji treści programowych z zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i specjalizacji:
 • GEDIA POLAND Nowa Sól
 • NOPRD Napędy
 • Firma ICRC
 • Współpraca przy realizacji zajęć z przysposobienia pożarniczego w latach 2013 – 2017
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nowa Sól
slide22

ZSP4 (Spożywczak)

 • Współpraca w zakresie realizacji treści programowych w zawodach:
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
slide23

ZSP5 (Kożuchów)

 • W zakresie kształcenia młodocianych pracowników:
 • EXPORT – IMPORT, LeszekWalczak, Kożuchów
 • Zakład Mechaniki Pojazdowej, Cz. Kortz, Kożuchów,
 • „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kożuchowie
 • Auto-Naprawa, Rzepczyński, Kożuchów
 • Sklep Wielobranżowy R. B. Dytko, Kożuchów
 • Restauracja „Pod Lipami”, Kożuchów
 • Zakład Stolarski, S. Zuzuła, Kożuchów
 • Fryzjer Męski, J. Cichowicz, Kożuchów
 • Zakład Remontowo – Budowlany, Radzichowski, Kożuchów
 • Cukiernia „Śnieżka”, Kożuchów
slide24

ZSP5 (Kożuchów)

 • W zakresie praktyki uczniowskie w technikach informatycznym i ekonomicznym:
 • Urząd Gminy Nowa Sól
 • Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
 • „EDEN KOMPUTERY” Kożuchów
 • Zakład Handlowo – Usługowy JUX w Nowej Soli
 • Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie
 • Bank Zachodni WBK oddział w Kożuchowie
slide25

ZSP5 (Kożuchów)

 • „ZASET” Kożuchów
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Kożuchów
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „ARMPOL” Sulejówek
 • „Data-Serwis” Racula
 • Urząd Skarbowy w Nowej Soli
 • GEDIA POLAND Sp. z o.o. Nowa Sól
slide26

V. Wykorzystywanie dobrych praktyk partnerów zagranicznych w zakresie kształcenia zawodowego

 • Wizyty studyjne władz powiatu, dyrektorów, nauczycieli w szkołach, centrach kształcenia, instytucjach szkoleniowych Niemiec, Czech, Włoch, Ukrainy itp.
  • rok 2003 – konferencja poświęcona modelom kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech z udziałem dyrektorów szkół powiatu nowosolskiego oraz niemieckich centrów kształcenia zawodowego
  • lata 2010, 2011, 2012 - konferencje oraz wizyty robocze w Polsce i Niemczech z udziałem przedstawicieli Wasser- undSchifffahrtsamtOst oraz władzami województwa, powiatu i miasta w zakresie współpracy w zakresie kształcenia elektryków, mechatroników, ekonomistów, budowniczych wałów przy wykorzystaniu niemieckich i polskich doświadczeń oraz bazy
slide27

Dogłębna analiza funkcjonowania oświaty zawodowej w Niemczech na przykładzie OSZ Palmnicken w Fürstenwalde – doświadczenia wykorzystano przy tworzeniu CKZiU „Elektryk”.

  • lata 2011, 2012 - spotkania robocze przedstawicieli władz powiatu oraz dyrektorów szkół z dyrekcją OSZ PalmnickenFürstenwalde, partnerzy niemieccy przedstawili słabe i mocne strony funkcjonowania centrów w Niemczech
  • rok 2013 - spotkanie robocze przedstawicieli władz powiatu oraz dyrektora CKZiU „Elektryk” z przedstawicielami władz oświatowych województwa Iwano-Frankowskiego
slide28

Wykorzystywanie niemieckiej bazy w kształceniu zawodowym, realizacja praktyk i projektów zagranicznych

  • rok 2002-2004 – realizacja przez ZSP1/CKZiU „Elektryk” projektu technicznego ”Budowa elektronicznego regulatora temperatury”
  • lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 - praktyki zawodowe techników elektroników oraz mechatroników z ZSP1/CKZiU „Elektryk” w OSZ Palmnicken oraz WSA Fürstenwalde w ramach programu Leonardo da Vinci,
slide30

2011 - realizacja projektu: ”Wymiana doświadczeń polsko-niemieckich w kształceniu mechatroników” z ZSP1/CKZiU „Elektryk” w OSZ Palmnicken oraz WSA Fürstenwalde w ramach Funduszu Małych Projektóww Euroregionie  "Sprewa-Nysa-Bóbr" dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.

slide31

2011 - projekt „Zawód z pasją – mój zawód", to staż zawodowy uczniów ZSP3 w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w Przyzakładowym Centrum Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą.

slide32

2012 - realizacja praktyk w zawodach technik ekonomista, technik elektryk oraz technik mechatronik w WSA Berlin w ramach współpracy ponadnarodowej projektu "Wiedza z "Elektryka" - mój sukces zawodowy"realizowanego przez Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli (CKZiU „Elektryk”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 9.2)

slide37

VII. Rozwój kształcenia ustawicznego w formach szkolnych oraz pozaszkolnych, włączając w to jak najszerszą liczbę osób

 • realizacja projektów unijnych w zakresie kształcenia osób dorosłych przez PCE
 • realizacja projektu „Nowe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość mieszkańców powiatu nowosolskiego" realizowany w latach 2011-2013 przez PCE a następnie przez ZSP3 w Nowej Soli(podniesienie kwalifikacji z zakresu jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, systemów zarządzania jakością)
 • oferta kształcenia dorosłych w formach szkolnych w CKZiU „Elektryk”, ZSP2, ZSP3, ZSP5, ZSP6 (licea, technika, szkoły policealne)
slide38

VII. Rozwój kształcenia ustawicznego w formach szkolnych oraz pozaszkolnych, włączając w to jak najszerszą liczbę osób

 • realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU „Elektryk” (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, Prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie produkcji rolniczej)
 • oferta 23 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2013/2014 w CKZiU „Elektryk”, ZSP3, ZSP4, ZSP5) dostosowanych do lokalnego rynku pracy
slide39

VIII. Wspomaganie doskonalenia nauczycieli, również poprzez praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach.

 • IX. Promocja kształcenia zawodowego
 • realizacja programów i projektów promujących kształcenie zawodowe
 • spotkania przedstawicieli szkół zawodowych z gimnazjalistami i rodzicami
 • organizacja powiatowych targów edukacyjnych
 • artykuły w prasie lokalnej
 • organizacja wizyt gimnazjalistów w zakładach pracy
 • organizacja dni otwartych szkoły
 • organizacja imprez promujących nauki techniczne wśród dzieci i młodzieży np. „Dzień eksperymentatora” z udziałem uczelni, pracodawców, szkół
slide41

Inwestycje ukierunkowane na obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości funkcjonowania szkół i placówek

slide42

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie – została wykonana w 2004.

slide43

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Nowej Soli – została wykonana w latach 2004-2005.

slide44

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (obecnie CKZiU „Elektryk”) w Nowej Soli – zadanie zostało wykonane w latach 2005-2006.

slide45

Termomodernizacja i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowej Soli przy ulicy Arciszewskiego – wykonanie 2006 – 2007.

slide46

Inwestycje ukierunkowane na obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości funkcjonowania szkół i placówek

slide47

Rozbudowa hali sportowej przy ZSP nr 1 ELEKTRYK (obecnie CKZiU „Elektryk”) w Nowej Soli – wykonanie 2010 - 2011 r.

slide49

Termomodernizacja Powiatowego Centrum Edukacji w Nowej Soli (obecnie CKZiU „Elektryk”) na potrzeby szkolnictwa zawodowego – wykonanie 2007 – 2011 r.

slide51

II. Ścisłe zasady dotyczące zatrudniania pracowników administracji i obsługi.

III. Określone liczebności nowo otwieranych klas dla młodzieży i dorosłych

IV. Dokładna analiza przygotowania szkół w zakresie bazy i kadry w przypadku tworzenia nowych zawodów

V. Dyscyplina finansowa szkół i placówek oświatowych

slide53

Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 

 • 10 maja 1996 – założenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli (akt założycielski Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze)
 • realizowano od roku 1994 w ramach polsko-niemieckiego projektu ministerstw edukacji,
 • finansowano ze środków krajowych
 • w założeniach miało powstać 15 centrów o zasięgu regionalnym
 • CKP w Nowej Soi powstało jako jedno z pierwszych
 • w pierwszym roku funkcjonowania obsłużyło około 1200 uczniów w zawodach: mechanicznych, elektrycznych, budowlanych
 • również jako jedno z pierwszych wdrażało kształcenie w zawodzie mechatronik
slide54

Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 

1 styczeń 1999 – przejęcie przez Powiat Nowosolski szkół i placówek

1 wrzesień 2002 – przekształcenie Zespołów Szkół w Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych (uchwała Rady Powiatu z dnia 20 lutego 2002 roku)

1 wrzesień 2004 - powołanie Powiatowego Centrum Edukacji w wyniku połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 lutego 2004 roku)

slide56

Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 

1 wrzesień 2009 – rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Siedlisku oraz likwidacja szkół i internatu wchodzących w jego skład (uchwała Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2009 roku)

1 wrzesień 2009 - przejęcie przez Powiat kształcenia młodzieży Środowiskowego Hufca Pracy w Gimnazjum dla Dorosłych (przejęcie od Gminy Miejskiej Nowa Sól), Gimnazjum weszło w struktury Powiatowego Centrum Edukacji

- organizacja zajęć w godzinach przedpołudniowych

- efektywniejsze zagospodarowanie pomieszczeń w PCE

- subwencja oświatowa pokryje całoroczne koszty działalności gimnazjum

slide58

Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 

31 sierpień 2012 – rozwiązanie Powiatowego Centrum Edukacji (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 9 lutego 2012 roku)

31 sierpień 2012 – rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 17 lutego 2012 roku)

1 wrzesień 2012 – połączenie szkół i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012 roku).

1 wrzesień 2012 – przeniesienie kształcenia młodzieży Środowiskowego Hufca Pracy w Gimnazjum dla Dorosłych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli

slide60

Chronologia podejmowanych działań w zakresie reorganizacji sieci szkół: 

31 sierpień 2013 – rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Nowym Miasteczku i likwidacja szkół i internatu wchodzących w skład zespołu (uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013 r.)

slide62

Sieć szkół Powiatu Nowosolskiego, prowadzących kształcenie zawodowe

od 01 września 2013

slide63

Liceum Ogólnokształcące Nowa Sól

Liceum Ogólnokształcące

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

slide64

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” Nowa Sól

Liceum Ogólnokształcące

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Technikum

slide65

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” Nowa Sól

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Szkoła Policealna dla Dorosłych

w tym:

slide66

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2

Nowa Sól

Technikum

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników – klasy wielozawodowe

slide67

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2

Nowa Sól

Szkoła Policealna dla Dorosłych

w tym:

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

slide68

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr3

Nowa Sól

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

w tym:

Gimnazjum: dla Dorosłych

slide69

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr4

Nowa Sól

Technikum

w tym:

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

slide70

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr5

Kożuchów

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników– klasy wielozawodowe

slide71

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr5

Kożuchów

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych

w tym:

slide72

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

slide73

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli

Typ szkoły,

kierunek kształcenia

Dział opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym oraz dzieckiem specjalnej troski

Dział opieki nad dzieckiem w młodszym wieku szkolnym

Dział opieki nad dzieckiem w starszym wieku szkolnym

Dział logopedyczny

Dział poradnictwa zawodowego