bezpiecze stwo i higiena pracy w rolnictwie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BEZPIECZE Ń STWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
BEZPIECZE Ń STWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

BEZPIECZE Ń STWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

BEZPIECZE Ń STWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE. PAKIET EDUKACYJNY DLA M Ł ODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWO PRZYJ Ę TYCH DO UNII EUROPEJ SKIEJ . J.Lech Jugowar IBMER Oddział Poznań. Cel szkolenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BEZPIECZE Ń STWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bezpiecze stwo i higiena pracy w rolnictwie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE

PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWOPRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

J.Lech JugowarIBMER Oddział Poznań

cel szkolenia
Cel szkolenia
 • Pomoc młodym rolnikom w nabyciu umiejętności rozwijania strategii zachowywania zdrowia i bezpieczeństwapodczas pracy
 • Spowodowanie, aby młodzi rolnicy traktowali poważnie problem bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
 • Umożliwienie młodym rolnikom samodzielnego przeprowadzenia oceny i zarządzania zagrożeniami i ryzykiem.
 • Dostarczenie rolnikom wsparcia/pomocy w rozwijaniu postępu
 • Uczynienie pracy w gospodarstwie bardziej pociągającą
zakres modu u szkoleniowego
Zakres modułu szkoleniowego

Pokazanie młodemu rolnikowi/rolniczce jak:

 • zidentyfikować ryzyko i niebezpieczeństwo w jego/jej gospodarstwie
 • ocenić poszczególne ryzyka i niebezpieczeństwa w celu uszeregowania ich podług ważności
 • opracować plan działania mający na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem
 • przeprowadzić przegląd i modyfikację, kiedy jest konieczna ocena istniejących zagrożeń
p rzegl d prezentacji
Przegląd prezentacji
 • Wprowadzenie
 • Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa
 • Wybór wyposażenia i maszyn
 • Wybór strategii oprysków i czyszczenia opryskiwaczy
 • Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
 • Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
 • Unikanie wypadków podczas normalnej działalności w gospodarstwie
wprowadzenie
Wprowadzenie
 • Kontekst
 • Wypadki w gospodarstwie
 • Zagrożenia zdrowia w gospodarstwie
 • Nie potrafisz być zbyt ostrożny
 • Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie
slide6

Kontekst

 • Praca w gospodarstwie rolnym jest niebezpieczna
 • Rolnicy są zagrożeni chorobami zawodowymi takimi jak pylicapłuc, artretyzm, utrata słuchu i nowotwór skóry
 • Są narażeni na wypadki związane z niewłaściwym użyciem substancji chemicznych i niewłaściwą obsługą maszyn.
 • Ryzyko to przypisane jest również do rodziny rolnika, jego sąsiadów i innych ludzi przebywających w okolicy w celach rekreacyjnych.
 • Wieś stała się atrakcyjna dla ludzi z miasta, którzy nie znają zagrożeń
 • Teren gospodarstwa rolnego jest zawsze atrakcyjny dla dzieci, które podczas przebywania na jego obszarze nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa
 • Trzeba sobie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań głupców, ale możemy dużo zrobić, aby ochronić siebie i swoich bliskich
slide7

Wypadki w gospodarstwie

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i chorioby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

slide8

Wypadki w gospodarstwie

->

->

->

->

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i chorioby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

slide9

Wypadki w gospodarstwie

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

slide10

Wypadki w gospodarstwie

->

->

->

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

slide11

Wypadki w gospodarstwie

Na takiej nawierzchni podłoża wielu rolników upadając doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu

Taka drabina może być niebezpieczna przy każdej pracy

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

slide12

Wypadki w gospodarstwie

W bałaganie o upadek narzędzia i spowodowanie urazu nie trudno

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

zagro enia zdrowia
Zagrożenia zdrowia
 • kontakt z pestycydami i aerozolami powstającymi podczasoprysków
 • wdychanie pyłu pochodzenia roślinnegoi mineralnego (pylica płuc)
 • wdychania toksycznych gazów
 • zwiększona zapadalność na raka skóry
 • kontuzje stawów i wiązadeł
 • Utrata słuchu
 • „SyndromToksycznego Organicznego Kurzu”
 • Kontakt z E coli 0157 (biegunki, uszkodzenie nerek,zgon)
nie potrafisz zachowa nadmiernej ostro no ci
Nie potrafisz zachować nadmiernej ostrożności
 • Znaczenie ostrożności podczas wykonywaniarutynowych czynności w gospodarstwie i myślenie onastępstwach wykonywanej czynności.
 • Wdychanie substancji toksycznych i przenikanie ich przez skórę
 • Kontuzje i zranienia
zapewnij dzieciom bezpiecze stwo w gospodarstwie
Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

zapewnij dzieciom bezpiecze stwo w gospodarstwie1
Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie

Pochwycenie ręki przez nieosłonięty wałek przekazu mocy

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

zapewnij dzieciom bezpiecze stwo w gospodarstwie2
Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie

Uraz na pile tarczowej

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

zapewnij dzieciom bezpiecze stwo w gospodarstwie3
Zapewnij dzieciom bezpieczeństwo w gospodarstwie

Pomoc osobie zatrutej środkami ochrony roślin

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

bezpieczne prowadzenie gospodarstwa
Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa

Jak zacząć ?

Sprawdź, czy dysponujesz:

 • spisem typowych zagrożeń związanych z: uprawami, obsługą maszyn i urządzeń, stosowaniem nawozów i chemikaliów oraz wykonywaną na fermie pracą,
 • systemem rejestracji wypadków(kontuzji, zranień), systemem rejestracji wypadków, których konsekwencji uniknąłeś o „mały włos” oraz systemem identyfikacji zagrożeń, z którymi się spotkałeś, w związku z wykonywana pracą,
 • instrukcjami bezpieczeństwa prac w gospodarstwie rolnym,
 • systemem szkolenia i nadzoru dla nowych i młodych pracowników,
 • odzieżąi wyposażeniem ochronnym,
bezpieczne prowadzenie gospodarstwa1
Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa

Jak zacząć ? (c.d.)

 • systemem szkoleń praktycznych przy wprowadzeniu do gospodarstwa nowego wyposażenia lub nowej produkcji,
 • systemem wymiany doświadczeń na temat bezpieczeństwa pracy pomiędzy pracodawcą, dostawcami sprzętu i pracownikami
 • łatwo dostępnymi informacjami na temat bezpieczeństwa związanego z urządzeniami mechanicznymi, innego wyposażenia fermy oraz substancjami niebezpiecznymi,
 • przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i zdrowia.
bezpieczne prowadzenie gospodarstwa2
Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa

Dyskutuj z innymi

Rozeznaj zagrożenia

Jak zauważyć zagrożenie ?

Obserwując - patrz, słuchaj, wąchaj, dotykaj – kieruj się zdrowym rozsądkiem, wiedzą i doświadczeniem.

Jak kontynuować ?

Karty katalogowe wyrobu

Przeglądy zagrożeń

Dzieci i osoby

Grupy dyskusyjne

Audit bezpieczeństwa

Informacje

Analiza

Instrukcje obsługi.

Regulacje prawne

bezpieczne prowadzenie gospodarstwa3
Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa
 • Oszacuj ryzyko
 • Określ prawdopodobieństwo wystąpienia dotkliwej szkody
 • przeanalizuj każdy możliwy skutek wypadku i zanotuj najgorszy
 • Wprowadź zmiany
 • Usuń zagrożenie u źródła – np. pozbądź się danego urządzenia lub materiału (substancji).
 • Zastąp je mniej niebezpiecznym (urządzeniem lub materiałem
 • Odizoluj niebezpieczny proces, urządzenie lub materiał od ludzi
 • Wprowadź zabezpieczenia mechaniczne takie jak np. osłony
 • Zastosuj procedury bezpiecznej pracy, szkolenie i dozór w celu ograniczenia ryzyka
 • Jeżeli powyższe działania nie są wystarczające lub wykonalne – zapewnij indywidualne środki ochronne.
 • Wprowadź w życie kontrole w ustalonym przez ciebie zakresie.
 • Kontrola zmian
wyb r wyposa enia i maszyn
Wybór wyposażenia i maszyn
 • Zasady ogólne
 • Użytkowanie ciągników
 • Użytkowanie traktorków
 • Utrzymanie ciągników
wyb r wyposa enia i maszyn1
Wybór wyposażenia i maszyn
 • Wskazówki, których realizacja zwiększy bezpieczeństwotraktorzysty i osób postronnych:
 • Czytaj i stosuj się do procedur bezpieczeństwa zawartych w fabrycznej instrukcji obsługi.
 • Wyposaż ciągnik w zatwierdzonego typu kabinę lub ramębezpieczeństwa oraz pasy bezpieczeństwa, i używaj ich
 • Aby zmniejszyć zagrożenie bólem kręgosłupa stosuj siedziskotraktorzysty z podparciami bocznymi i podparciem tylnim.
 • Używaj ochronników słuchu i pamiętaj, że nie wszystkiekabiny traktorów są dźwiękoszczelne.

Użytkowanie ciągników

wyb r wyposa enia i maszyn2
Wybór wyposażenia i maszyn
 • c.d.
 • Wskazówki, których realizacja zwiększy bezpieczeństwotraktorzysty i osób postronnych:
 • Utrzymuj dzieci z dala od ciągników i innych maszyn.
 • Wyjmuj kluczyki ze stacyjki ciągnika, kiedy go nie używasz
 • Miej aktualny plan przeglądów i napraw ciągnika.
 • Ureguluj położenie siedziska w taki sposób aby dostęp doelementów sterowniczych ciągnika był wygodny i bezpieczny
 • Utrzymuj wszystkie osłony zabezpieczające na swoichmiejscach, także osłonę startera silnika
 • Uruchamiaj silnik siedząc tylko na miejscu kierowcy.

Użytkowanie ciągników

wyb r wyposa enia i maszyn3
Wybór wyposażenia i maszyn
 • Nigdy nie przewoź pasażerów

Użytkowanie ciągników

Wg opracowania KRUS z kwietnia 2005 „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników...” http://www.krus.gov.pl/pliki_do_pobrania/wypadki1.pdf

wyb r wyposa enia i maszyn4
Wybór wyposażenia i maszyn

Większość uszkodzeń ciała będących skutkiem wypadków z traktorkami wynika z braku treningu i doświadczenia, szybkości, nierównego albo nieznanego terenu, przeszkód na drodze, pagórków, przewożenia pasażera lub wadliwie rozlokowanego ładunku, nieodpowiedniej odzieży ochronnej i niebezpiecznej jazdy. Znacząco bardziej zagrożeni są młodzi ludzie pomiędzy 10 a 24 rokiem życia.

Użytkowanie traktorków

wyb r wyposa enia i maszyn5
Wybór wyposażenia i maszyn
 • Rozeznaj zagrożenia
 • Oszacuj zagrożenia
 • Wprowadź zmiany

Przeglądy i naprawy ciągników

Gdy podnosisz ciągnik

Klocki i kliny

Gdy wymieniasz koła

wyb r wyposa enia i maszyn6
Wybór wyposażenia i maszyn

Osłony części maszyn w ruchu

Pilarki tarczowe do drewna bez zabezpieczeń są nadal przyczyną wielu urazów podczas gospodarczej obróbki drewna

Wał przegubowo-teleskopowy z uszkodzoną osłoną był przyczyną tragedii w gospodarstwie rolnym

wyb r wyposa enia i maszyn7
Wybór wyposażenia i maszyn
 • Rozeznaj zagrożenia
 • Oszacuj zagrożenia
 • Wprowadź zmiany

Bezpieczeństwo w warsztacie

 • Narzędzia i wyposażenie
 • Drabiny i kozły
 • Elektryczność
 • Spawanie
wyb r wyposa enia i maszyn8
Wybór wyposażenia i maszyn

Bezpieczeństwo w warsztacie

wyb r wyposa enia i maszyn9
Wybór wyposażenia i maszyn

Bezpieczna praca

z elektrycznością

 • Rozeznaj zagrożenia
 • Oszacuj zagrożenia
 • Wprowadź zmiany
 • przewody uziemiające
 • zewnętrzne przewody energetyczne
 • bezpieczniki i wyłączniki róznicowo-prądowe
 • elektronarzędzia
 • sprzęt spawalniczy
wyb r wyposa enia i maszyn10
Wybór wyposażenia i maszyn
 • Rozeznaj zagrożenia
 • Oszacuj zagrożenia
 • Wprowadź zmiany

Bezpieczna praca podczas spawania, cięcia, szlifowania

 • Łuk elektryczny
 • Gazy spawalnicze
 • Opary a eksplozja
 • Ciepło
 • Porażenie prądem elektrycznym
wyb r strategii oprysk w i czyszczenia sprz tu
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
 • Podstawy
 • Substancje chemiczne w gospodarstwie: przechowywanie i usuwanie
 • Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami
wyb r strategii oprysk w i czyszczenia sprz tu1
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu

Substancje chemiczne w gospodarstwie: przechowywanie i usuwanie

 • Rozeznaj zagrożenia
 • Oszacuj zagrożenia
 • Wprowadź zmiany
 • Magazyn chemikaliów
 • Usuwanie
 • Transport
 • Ochrona środowiska
wyb r strategii oprysk w i czyszczenia sprz tu2
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
 • Rozeznaj zagrożenia
 • Oszacuj zagrożenia
 • Wprowadź zmiany

Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami

 • Pestycydy mogą przedostawać się do ciała przez:
 • wchłanianie przez skórę, a szczególnie przezoczy,
 • wdychanie oparów i kurzu,
 • przypadkowe przełknięcie podczas jedzenia, picia lub palenia.
wyb r strategii oprysk w i czyszczenia sprz tu3
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu

Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami

 • Opryski
 • Czyszczenie
 • Środki zabezpieczające
 • Informacje o pestycydach
 • ekwipunek pierwszej pomocy
 • „komórka” lub radiotelefon
 • przeszkolony członek rodziny
 • antidotum
 • okresowe badania lekarskie

Przestań natychmiast pracować i poszukaj pomocy medycznej jeżeli wystąpią u ciebie, nawet w niewielkim nasileniu, drgawki mięśniowe, zaburzenia widzenia, ślinotok albo trudności w oddychaniu

wyb r strategii oprysk w i czyszczenia sprz tu4
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu

Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami

 • Kontakt przez skórę: Umyj się używając wody z mydłem i spłucz czystą wodą. Zmień zabrudzoną odzież i poszukaj pomocy lekarskiej.
 • Kontakt przez oczy: Płucz otwarte oczy pod bieżącą wodą przez 15 minut. Poszukaj pomocy lekarskiej.
 • Połknięcie:jeżeli masz trudności w uzyskaniu fachowej pomocy wykorzystaj Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej, tel.:(0 42) 631 47 24, (0 42) 631 47 25, e-mail: kotwica@imp.lodz.pll
wyb r strategii oprysk w i czyszczenia sprz tu5
Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
 • Do zadań Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej (KCIT) mieszczącego się w Łodzi należy, m.innymi:
 • udzielanie telefonicznych konsultacji toksykologicznych pracownikom służby zdrowia, służbom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, ratownictwem chemicznym oraz osobom prywatnym
 • Komputerowa baza danych tworzona w Centrum zawiera,m.innymi:

- karty związków chemicznych (w tym leków), zawierające, m.innymi,działanie toksyczne i objawy zatrucia, pomoc przedlekarska i postępowanie lekarskie w ostrych zatruciach u dorosłych i dzieci,

 • - karty preparatów chemicznych.

Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami

wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
 • Warunki początkowe
 • Zasadnicze kierunki bezpiecznego działania na fermach bydła mlecznego
 • Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze bydła
 • Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze owiec
 • Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy strzyżeniu owiec
wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t1
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt
 • Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy jeździe na koniu
 • Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy utrzymaniu świń
 • Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa dla zmniejszenia zagrożenia chorobami odzwierzęcymi
 • Bezpieczne stosowanie lekarstw dla zwierząt i środków odrobaczywiających
wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t2
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt

Zasadnicze kierunki bezpiecznego działania na fermach bydła mlecznego

 • Rozeznaj zagrożenia
 • Oszacuj zagrożenia
 • Wprowadź zmiany

Poszukaj zagrożeń związanych z: elektrycznością, poślizgnięciem się i upadkiem, szkoleniem i kontrolą nowych i młodych pracowników, zachowaniami zwierząt, osłonami urządzeń, podnoszeniem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów

wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t3
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt

Zasadnicze kierunki bezpiecznego działania na fermach bydła mlecznego

Wprowadź zmiany

 • Oświetlenie podczas doju
 • Powierzchnie betonowe
 • Projekt dojarni minimalizujący wysiłek fizyczny
 • Osłony części urządzeń w ruchu
 • Wyłącznik bezpieczeństwa
 • Wyłącznik różnicowo-prądowy.
 • Skrzynki elektryczne o odpowiednim IP.
 • Wytrzymałość mocowania rurociągów mlecznych.
 • System wentylacyjny
 • Woda nie przydatna do spożycia przez ludzi
 • Zawory wody gorącej niedostępne dla dzieci
wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t4
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze bydła

 • Rozeznaj zagrożenia
 • Oszacuj zagrożenia
 • Wprowadź zmiany
 • Urządzenia i stanowiska
 • Bydło
 • Zagrody dla bydła
 • Kopanie i bodzenie
 • Stado bydła
 • Higiena
wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t5
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze bydła

wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t6
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt

Zasadnicze kryteria bezpieczeństwa przy obsłudze świń

Obsługujący świnie ulegają zagrożeniom zależnym od wielkości, siły i temperamentu zwierząt. Wielkość szkód może zależeć od doświadczenia osobistego, uwzględnienia elementów bezpieczeństwa przy urządzeniu kojców, przejść i obejścia oraz zarządzania lekami i substancjami chemicznymi. Hałas w chlewni może osiągać takie poziomy, że pożądane jest stosowanie ochroników słuchu.

wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t7
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt

Ogólne zasady unikania zagrożenia chorobami odzwierzęcymi

 • Rozpoznaj zagrożenia
 • Dokonuj przeglądu zwierząt podczas ich obsługiwania, z punktu widzenia występowania symptomów choroby,
 • Bądź świadom jakie mogą być przyczyny zarażenia.
 • Sprawdź dostępność i stosowanie środków odkażających
 • Sprawdź sposób przenoszenia i pozbywania się materiałów zakażonych
 • Sprawdź, czy psy w gospodarstwie mogą jeść odpadki z uboju gospodarczego lub mięso dzikich zwierząt
wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t8
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt

Ogólne zasady unikania zagrożenia chorobami odzwierzęcymi

 • Leptospiroza (krętkowica)
 • Gorączka Q
 • Zakażenie bąblowcem (Hydatid disease)
 • Orf (niesztownica lub ektyma)
wyb r strategii utrzymania i leczenia zwierz t9
Wybór strategii utrzymania i leczenia zwierząt

Bezpieczne stosowanie lekarstw dla zwierząt

 • Podawanie lekarstw w paszy
 • Podawanie lekarstw w zastrzykach
 • Zapobieganie złamaniom igły
 • Nowe technologie i produkty
 • Łatwo wykrywalne igły do zastrzyków
 • Aparaty do zastrzyków
 • Protokołu złamanych igieł do zastrzyków
wyb r strategii nawo enia i uprawy ziemi
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
 • Podstawowe zasady
 • Wytyczne obowiązujące w Wielkiej Brytanii dotyczące zarządzania nawozami naturalnymi w gospodarstwie rolnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 • Bezpieczne przechowywanie i stosowanie bezwodnego amoniaku
wyb r strategii nawo enia i uprawy ziemi1
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi
 • Bezpieczne magazynowanie i stosowanie saletry amonowej
 • Bezpieczne przechowywanie i stosowanie nawozów bazujących na moczniku
 • Utrzymanie sprzętu: aplikatory nawozu
wyb r strategii nawo enia i uprawy ziemi2
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi

Nawozy naturalnymi a bezpieczeństwo żywności

!

Nawozy naturalne mogą zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze (np. E.coli O157, Salmonella, Listeria, Campylobacter, Cryptosporidium and Giardia), które mogą powodować choroby rozprzestrzeniające się drogą pokarmową.

Metoda i termin aplikacji nawozu do gleby mogą mieć wpływ na długość czasu przeżycia czynników chorobotwórczych w ziemi oraz na prawdopodobieństwo ich przejścia do żywności.

!

wyb r strategii nawo enia i uprawy ziemi3
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi

Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności

 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych
 • Nawożenie pola przed siewem
 • Nawożenie pola podczas wzrostu roślin
 • Wyciek z obornika składowanego na polu
 • Wyciek z płyty gnojowej albo przelew ze zbiornika na gnojowicę
 • Przeniesienia przez zanieczyszczone narzędzia i środki transportu.
 • Przeniesienie zanieczyszczenia przez wiatr lubprzeniesienia w postaci aerozolu
 • Zanieczyszczenie gruntu lub wody nawadniającej przez inwentarz lub gnojowicę.
 • Kontakt z inwentarzem mającym dostęp do upraw
wyb r strategii nawo enia i uprawy ziemi4
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi

Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności

Co niszczy drobnoustroje chorobotwórcze?

 • temperatura
 • promieniowanie słoneczne
 • pH
 • schnięcie
 • czas
wyb r strategii nawo enia i uprawy ziemi5
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi

Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności

Podsumowanie

 • Powinieneś rozważnie wybierać miejsca składowania obornika tak, aby zminimalizować ryzyko pośredniego skażenia przez spływ zanieczyszczeń po powierzchni gleby
 • Nie powinieneś zawozić ziemi „świeżym” obornikiem lub gnojowicą w okresie 6 miesięcy przed zbiorem.
 • Nie powinieneś stosować „przerobionego” obornika w okresie 2 miesięcy przed zbiorem
 • Powinieneś zapewnić co najmniej 4-ro miesięczny okres czasu pomiędzy przebywaniem zwierząt na polu a zbiorem.
wyb r strategii nawo enia i uprawy ziemi6
Wybór strategii nawożenia i uprawy ziemi

Bezpieczne magazynowanie i stosowanie saletry amonowej

Saletra amonowa ulega stopieniu w temperaturze 170oC i rozkłada się w temperaturze powyżej 210oC. Saletra amonowa nie jest łatwopalna, ale jako utleniacz podsyca palenie się innych materiałów, nawet bez dostępu powietrza.

Saletra amonowa nie wybucha pod wpływem wstrząsów i tarcia przy normalnych pracach przeładunkowych itp., ale może detonować pod wpływem ciepła pod zamknięciem albo na skutek gwałtownego wstrząsu. Na przykład podczas pożaru mogą powstać skupiska stopionej saletry i jeżeli stopiona masa zostanie zamknięta (w kanałach, rurach, instalacjach lub urządzeniach) to może eksplodować, szczególnie jeżeli została zanieczyszczona.

unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie
 • Rak skóry
 • Stres cieplny
 • Unikanie wypadków przez dzieci
 • Unikanie wypadków podczas ręcznego podnoszenia i przeładunku
 • Skutki długotrwałego oddziaływania hałasu w gospodarstwie
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie1
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie
 • Bezpieczna praca przy silosach
 • Niebezpieczeństwo przy pracach z belami siana
 • Ochrona osobista podczas walki z pożarem
 • Skutki długotrwałej wibracji całego ciała
 • Napowietrzne linie energetyczne
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie2
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Rak skóry

 • Krótkookresowe oddziaływanie słońca
 • Zaczerwienienie skóry --> bąble--> opuchlizna --> łuszczenie się naskórka.
 • Uczulenie na światło – ostra reakcja skóry na promieniowanie UV towarzysząca zażywaniu niektórych leków, stosowaniu maści, kremów i związków chemicznych, kończąca się oparzeniem słonecznym i uszkodzeniem skóry.
 • Odsłoneczne zapalenie spojówek lub rogówek oczu - owrzodzone, czerwone i obrzmiałe oczy, wrażliwe na silne światło.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie3
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Rak skóry

 • Długotrwałe oddziaływanie słońca
 • skóra przedwcześnie podstarzała - pomarszczona, wysuszona, z dużą ilością pigmentu, miejscami widoczną siatką drobnych naczyń krwionośnych.
 • Zaćma
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie4
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Rak skóry

 • Symptomy ostrzegawcze
 • odbiegający od zwykłego wygląd skóry, nie znikający w ciągu 4 tygodni,
 • ranka, wrzód lub łuszczący się skrawek skóry,
 • biała plamka na wargach, która nie znika,
 • pieprzyk szybko powiększający się,
 • pieprzyk, który zmienia kształt i kolor,
 • pieprzyk, który krwawi lub powoduje powtarzające sięswędzenie.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie5
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie
 • Ogrodzenia
 • Dla małych dzieci - posiadaj skuteczne ogrodzenie wokół budynku i podwórza.
 • Ogradzaj szamba, doły, zbiorniki z wodą – zwłaszcza jeżeli znajdują się blisko domu
 • Utrzymuj w dobrym stanie ogrodzenia wybiegów zwierząt i podwórza aby zabezpieczyć małe dzieci od zwierząt, środków transportu, maszyn i ruchu drogowego.
 • Posiadaj bezpieczne miejsca, poza obszarami ogrodzonymi, gdzie dzieci mogą się bawić.

Unikanie wypadków przez dzieci

unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie6
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Unikanie wypadków przez dzieci

 • Warsztat
 • Wyposaż swoje gospodarstwo w furtki, drzwi i system ich blokowania aby uniemożliwić dostęp małych dzieci do warsztatu i niebezpiecznych obszarów magazynowych.
 • Ustal zasady bezpieczeństwa dla starszych dzieci które w związku z pracą w gospodarstwie mogą znaleźć się w tych miejscach.
 • Utrzymuj wyposażenie warsztatu w takim stanie, aby nie występowały zagrożenia dla dzieci związane z elektrycznością, elektronarzędziami, pożarem, zatruciem, poślizgnięciem się, upadkiem i innymi niebezpieczeństwami.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie7
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Unikanie wypadków przez dzieci

 • Drabiny
 • Przechowuj drabiny tak, aby nie było możliwe wchodzenie dzieci na dachy, silosy, drzewa i inne niebezpieczne, położone wysoko miejsca.
 • Zapewnij takie zabezpieczenie drabin na stałe przymocowanych do silosów, zbiorników, itp., aby uniemożliwić dzieciom wspinanie się na nie.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie8
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Unikanie wypadków przez dzieci

 • Silosy, magazyny ziarna
 • Utrzymuj magazyny ziarna, silosy, przenośniki i wozy transportowe odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dla dzieci.
 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się w magazynie ziarna.
 • Zapewnij aby wejścia na drabiny były zabezpieczone i nieosiągalne przez dzieci.
 • Przyjmij zasadę niedopuszczania dzieci do miejsc przeładunku i składowania ziarna, chyba, że przebywają one tam pod stałym nadzorem.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie9
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Unikanie wypadków przez dzieci

 • Pestycydy
 • Przechowuj pestycydy w taki sposób, aby były one niedostępne dla dzieci.
 • Miejsce przeznaczone do mieszania pestycydów i mycia sprzętu powinno być tak odgrodzone, aby uniemożliwić dostęp do niego dzieci.
 • Nie wpuszczaj dzieci do sadu, w którym przeprowadzono opryski.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie10
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Unikanie wypadków przez dzieci

 • Maszyny i wyposażenie
 • Zabezpiecz ciągniki, ciężarówki i inne maszyny natychmiast po pracy i nie pozwól dzieciom na dostęp do nich.
 • Urządzenia elektryczne i narzędzia powinny zostać wyłączone i odłączone od prądu po ich użyciu i trzymane w miejscu niedostępnym dla młodszych dzieci.
 • Trzymaj broń palną, amunicję i materiały wybuchowe zamknięte i poza zasięgiem dzieci.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie11
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Unikanie wypadków przez dzieci

 • Ochrona przed zwierzętami
 • Wypracuj metody postępowania, w celu ochrony dzieci przed atakiem lub pokąsaniem przez psy.
 • Zadbaj o to, aby małe dzieci nie miały możliwości wędrowania po zagrodzie z żywym inwentarzem.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie12
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Bezpieczna praca przy silosach

 • Postępowanie w nagłych wypadkach
 • Jeżeli wpadniesz do ziarna nie panikuj - ziarno będzie otaczać cię ciasno. Osłoń twoją twarz i klatkę piersiową rękoma i odzieżą tak, aby wytworzyła się przestrzeń umożliwiająca oddychanie.
 • Plan twojego wydobycia się. Zawsze miej osobę która obserwuje ciebie z zewnątrz. Obserwator powinien mieć jednoznaczną instrukcję co ma zrobić w nagłym wypadku. Pierwsza instrukcja brzmi: "Nie wchodź za mną do wnętrza silosu".
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie13
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Bezpieczna praca przy silosach

 • Postępowanie w nagłych wypadkach c.d.
 • Jeżeli tylko jedna osoba jest w pogotowiu i nie może tobie pomóc bez wejścia do wnętrza, musi zapewnić sobie pomoc innych. Wtedy ktoś może wejść, używając aparatu tlenowego i zabierając z sobą linę bezpieczeństwa. Dalej jedna lub więcej osób znajdujących się na zewnątrz może pomóc wyciągnąć ciebie.
 • Jeżeli ktoś inny wpadnie do ziarna zmagazynowanego w silosie, opróżnij silos otwierając wszystkie boczne wyloty i następnie wycinając otwory w stożku lub ścianach dookoła podstawy używając elektronarzędzi.
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie15
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Napowietrzne linie energetyczne

 • SYTUACJA KRYZYSOWA - JEŻELI WYSTĄPI WYPADEK
 • Nigdy nie dotykaj napowietrznej linii energetycznej - nawet, jeśli została zerwana przez maszynę lub spadła. Nigdy nie zakładaj, że w linii nie ma napięcia.
 • Kiedy maszyna jest w kontakcie z linią napowietrzną, porażenie prądem elektrycznym jest możliwe jeśli ktoś dotyka zarówno maszynę i ziemię. Pozostań w maszynie i jeżeli możesz - obniż podniesione części pozostające w kontakcie z linią, lub wycofaj maszynę .
unikanie wypadk w podczas normalnej pracy w gospodarstwie16
Unikanie wypadków podczas normalnej pracy w gospodarstwie

Napowietrzne linie energetyczne

 • SYTUACJA KRYZYSOWA - JEŻELI WYSTĄPI WYPADEK c.d.
 • Jeśli musisz wydostać się z maszyny w celu wezwania pomocy albo z powodu pożaru - wyskocz jak najdalej, o ile możesz, bez dotykania drutów albo maszyny, utrzymując pionową postawę ciała.
 • Wezwij zakład energetyczny do wyłączenia prądu w linii. Nawet jeżeli wydaje się, że w linii nie ma napięcia, nie dotykaj jej - automatyka linii może ponownie załączyć zasilanie.
dzi kuj za uwag1

Dziękuję za uwagę…

Materiały dotyczące wszystkich modułów pakietu edukacyjnego są dostępne na stronie internetowej www.ibmer.poznan.pl