budowa i rola uk adu nerwowego l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budowa i rola układu nerwowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budowa i rola układu nerwowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Budowa i rola układu nerwowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 1360 Views
 • Uploaded on

Budowa i rola układu nerwowego. Przygotował: Michał Szydłowski. BUDOWA. Neuron. Pojęcie neuronu- podstawowym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa z odchodzącymi od niej wypustkami, zwana neuronem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budowa i rola układu nerwowego' - reba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budowa i rola uk adu nerwowego

Budowa i rola układu nerwowego

Przygotował:

Michał Szydłowski

neuron
Neuron
 • Pojęcie neuronu- podstawowym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa z odchodzącymi od niej wypustkami, zwana neuronem.
 • Budowa-Neuron składa się z bańkowatego ciała komórkowego z jądrem oraz odchodzących od ciała licznych wypustek. Wypustki te tworzą drzewkowate rozgałęzienia zwane dendrytami.

Budowa neuronu, połączenia i synapsa

informacje og lne
Informacje ogólne

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym oraz integrację narządów wewnętrznych.

o rodkowy uk ad nerwowy
Ośrodkowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) obejmuje mózgowie (mózg, pień mózgu i móżdżek) oraz rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodowego i zapewnia prawidłową reakcję organizmu na te bodźce. Największą część mózgu stanowią półkule mózgu, które dzieli się na cztery płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny.

(1) - mózg,(2) - Ośrodkowy układ nerwowy,(3) - rdzeń kręgowy.

slide7
Mózg

Mózg to mięsień odpowiedzialny za m.in. myślenie i pracę organizmu. Jest bardzo ważny w układzie nerwowym, ponieważ odchodzi od niego mnóstwo nerwów. Otoczony jest trzema oponami mózgowymi- opona twarda mózgowia (dura mater encephali), pajęczynówka mózgowia (arachnoidea encephali) i opona miękka mózgowia (pia mater encephali).

nerwy wychodz ce z m zgu
Nerwy wychodzące z mózgu
  • I –nerw węchowy
 •      II - nerw wzrokowy
 •      III - nerw okoruchowy
 •      IV - nerw bloczkowy
 •      V - nerw trójdzielny
 •      VI - nerw odwodzący
 •      VII - nerw twarzowy
 •      VIII - nerw przedsionkowo-ślimakowy
 •      IX - nerw językowo-gardłowy
 •      X - nerw błędny
 •      XI - nerw dodatkowy
 •      XII - nerw podjęzykowy
m d ek
Móżdżek

- Móżdżek, położony jest w dole czaszki, pod płatami potylicznymi mózgu. Składa się on z dwóch półkul i części środkowej –robaka. Przekrój podłużny przez robaka móżdżku daje charakterystyczny obraz, tzw. drzewo życia. Zewnętrzną część móżdżku pokrywa istota szara (kora móżdżku). W skład móżdżku wchodzi również most Varola. Tworzą go głównie włókna nerwowe (łączą rdzeń z mózgiem i ośrodkami podkorowymi, a także innymi częściami układu nerwowego) i jądra nerwów czaszkowych. Łączy on śródmózgowie i korę mózgową z móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym. Móżdżek sprawuje kontrole nad mięśniami szkieletowymi i odpowiada za koordynację ruchową.

rdze kr gowy informacje
Rdzeń kręgowy-informacje
 • Oprócz mózgowia do ośrodkowego układu nerwowego należy także rdzeń kręgowy. Znajduje się on poza czaszką w kanale kręgowym kręgosłupa. Ma wydłużony walcowaty kształt z wrzecionowatymi poszerzeniami (zgrubieniami) w okolicy szyjnej i lędźwiowej.
 • Długość rdzenia kręgowego wynosi ok. 45 cm. Jest, tak jak mózg, otoczony trzema oponami. Także i tutaj pomiędzy oponą twardą i podpajeczą znajduje się przestrzeń wypełniona płynem rdzeniowo-mózgowym. W okolicy lędźwiowej ta przestrzeń jest dość łatwo dostępna; można się do niej dostać cienką igłą i pobrać nieco płynu do badania.
 • Rdzeń kręgowy ma budowę segmentową. Wyróżnia się w nim 31 par odcinków, tzw. neuromerów: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny, z którymi łączy się 31 par nerwów rdzeniowych - szyjnych, piersiowych, lędźwiowych, krzyżowych i guzicznego.
nerw rdzeniowy
Nerw rdzeniowy
 • Nerw rdzeniowy (nervus spinalis)- nerw odchodzący od rdzenia kręgowego, opuszcza go przez otwory międzykręgowe, które są utworzone przez wcięcie kręgowe dolne i górne.

Korzenie i gałęzie nerwu rdzeniowego

obwodowy uk ad nerwowy
Obwodowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy tworzą korzenie rdzeniowe i nerwy obwodowe. Układ ten zabezpiecza odbiór doznań czuciowych oraz przewodzi pobudzenia z ośrodków nerwowych (rdzeń, mózg) do narządów wykonawczych (mięśni, gruczołów dokrewnych). Nerwy obwodowe zbudowane są z włókien nerwowych ruchowych, czuciowych i autonomicznych. Włókna ruchowe i autonomiczne przewodzą pobudzenia do narządów wykonawczych (mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego). Włókna czuciowe są dendrytami i przewodzą pobudzenia do ośrodków nerwowych.

Mózgowie podział anatomicznyi ważniejsze obszaryczynnościowe.I-mózg, II-móżdżek, III-pień mózgu,A-płat czołowy, B-płat ciemieniowy,C-płat skroniowy, D-płat potyliczny.1-mowa, 2-ruchy dowolne, 3-czucie bólui dotyku, 4-widzenie, 5-słuch

slide14

Rola układu

nerwowego

rola uk adu nerwowego
Rola układu nerwowego

Układ nerwowy człowieka (łac. systema nervosum) – to układ integrujący działalność organizmu, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację oraz sterujący czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów.

tw rcy
Twórcy  :

Czołówka

Michał Szydłowski

Wykonanie

Michał Szydłowski

Reżyseria

Michał Szydłowski

Materiały

Krzysztof Szydłowski

Pomoc i konsultacja techniczna

Krzysztof Szydłowski

Katarzyna Szydłowska

Źródła

www.wikipedia.pl

www.eszkola.pl

www.resmedica.pl

www.anatomia.webd.pl

www.zdrowie.med.pl