Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wycieczka do Sandomierza PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wycieczka do Sandomierza

Wycieczka do Sandomierza

82 Views Download Presentation
Download Presentation

Wycieczka do Sandomierza

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wycieczka do Sandomierza 23 czerwca – 8.00

  2. Historia Sandomierza • Sandomierz miasto i gmina miejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, położona nad rzeką Wisłą na siedmiu wzgórzach (stąd miasto nazywane jest czasem „małym Rzymem”), na granicy Wyżyny Sandomierskiej. Przemysłowa część miasta, zwana Nadbrzeziem, leży na prawym brzegu Wisły, w Kotlinie Sandomierskiej, graniczy z Tarnobrzegiem. Historycznie położony jest w Małopolsce, główne miasto dawnej ziemi sandomierskiej. Następnie województwa sandomierskiego. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

  3. Miasto wielu kościołów • W Sandomierzu jest 9 kościołów, z czego 6 zabytkowych. Najstarszy kościół, św. Jakuba pochodzi z 1226 roku. • Najmłodszy kościół z zabytkowych, to kościół św. Józefa wybudowany w 17 wieku w podziemiach którego spoczywają zmumifikowane zwłoki Teresy Izabelii Morsztynównej 1680-1698, który odwiedziliśmy.

  4. Brama Opatowska • Brama Opatowska – gotyckabrama wjazdowa z 2 poł. XIV w. w Sandomierzu. Zbudowana z fundacji Kazimierza Wielkiego jako część murów obronnych miasta. • Zdjęcia zabytków i naszych uczniów :

  5. Kościoły, które odwiedziliśmy : • Bazylika katedralna • Kościół św. Jakuba • Kościół św. Józefa • Kościół św. Ducha • Kościół św. Pawła • Kościół św. Michała

  6. Zbrojownia w Sandomierzu • Zbrojownia rycerska w Sandomierzu - to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc Sandomierza. Tuż przy rynku swoją siedzibę ma Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. W zbrojowni w Sandomierzu można zobaczyć, a co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz, kuszę, halabardę. Dziewczyny mogą na chwilę poczuć się jak renesansowe czy barokowe księżniczki. W każdym miejscu zbrojowni rycerskiej można sobie robić zdjęcia po to, aby mieć niesamowitą pamiątkę.

  7. Rynek Sandomierzu

  8. Rejs statkiem

  9. Powrót do Skorzeszyc • Około godziny 16.30 wróciliśmy do szkoły.

  10. Dziękuję z uwagę ! • Prezentację przygotowal • Krystian Dybka • Źródło: • Własne