1 / 8

Wycieczka do Kielc

Wycieczka do Kielc. Dawid Krępecki i Krystian Procnal kl. VB. Krzemionki Opatowskie. Wrażenia:

Download Presentation

Wycieczka do Kielc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Wycieczka do Kielc Dawid Krępecki i Krystian Procnal kl. VB

  2. Krzemionki Opatowskie Wrażenia: W Krzemionkach Opatowskich było bardzo ciekawie. Mieliśmy możliwość obejrzenia bardzo ciekawych rzeczy i wziąć udział w wielu doświadczeniach. Ja, Miłosz i Łukasz poszliśmy z IV B ponieważ były jeszcze miejsca i nauczyciele wybrali nas, abyśmy z nimi poszli, ale i tak byliśmy chętni. INFORMACJE NAUKOWE: Na zdjęciu widoczny jest krzemień pasiasty występuje na świecie tylko w jednym jedynym miejscu, to krzemień, który jest rzadszy od diamentu – najdroższego kamienia świata.

  3. Droga na Łysą Górę Wrażenia: Ja, Krystian i Siostra Emmanuela byliśmy na samym końcu wycieczki. Krystian był tak zmęczony, że chciał położyć się na XIV stacji Drogi Krzyżowej. Kiedy już dostaliśmy się na górę weszliśmy całą grupą do klasztoru. Po jakimś czasie zakonnik wyciągnął relikwię Świętego Krzyża i pozwolił nam ją ucałować W miejscu dawnego kultu pogańskiego usytuowano zespół klasztorny Benedyktynów. Według Długosza obiekt powstał w 1006 r. Od średniowiecza miejsce było ośrodkiem kultu związanegoz przechowywaniem tu relikwii Krzyża Świętego, stąd nazwa "Święty Krzyż".

  4. Przed Jaskinią Raj

  5. WRAŻENIA: Kiedy doszliśmy musieliśmy poczekać, ponieważ przed nami weszła inna grupa wycieczkowiczów. Gdy już weszliśmy pan przewodnik opowiadał nam o historii jaskini, były tam Pająki Jaskiniowe, których bardzo bała się Kaja, cały czas ją straszyłem, że ma jednego na głowie. INFORMACJE NAUKOWE: Jaskinia Raj położona w Górach Świętokrzyskich jest uważana za najpiękniejszą jaskinię w Polsce. Jest ona również jedną z największych atrakcji turystycznych regionu Gór Świętokrzyskich. Jej nazwa - Raj jest przeciwieństwem znajdującej się w pobliżu wcześniej odkrytej, ubogiej jaskini, zwanej Piekło. Bogactwo i uroda jaskini polega na tym, że znajdują się w niej nacieki skalne o różnorodnych, niezwykłych kształtach. Zwisające ze stropu sople to stalaktyty, natomiast sople wyrastające z dna ku górze to stalagmity.

  6. Ruiny Zamku Krzyżtopór

  7. WRAŻENIA: Na ruinach było genialnie ponieważ biegaliśmy po lochach zamku, który ma bardzo ciekawą historię INFORMACJE NAUKOWE: Dobra Iwaniska w skład, których wchodził Ujazd, należały pierwotnie (to jest już w XII w.) do klasztoru cystersów w Jędrzejowie. W XV w. włości te stały się własnością Oleśnickich. Dalsze losy Ujazdu wiążą się już z rodem Ossolińskich. Na początku XVII w. dobra te trafiły na krótko w ręce Jana Zbigniewa Ossolińskiego pana na Ossolinie, który w 1587 r. przekazał ten majątek synowi Krzysztofowiw prezencie ślubnym. Krzysztof zrezygnował na rzecz majątku Iwaniska z dóbr mieleckich, które przeszły w ręce jego starszego brata Maksymiliana. Tym samym Iwaniska wraz z Ujazdem stały się w 1619 r. własnością Krzysztofa Ossolińskiego.

  8. Źródła Wikipedia GOOGLE Zdjęcia robiła nasza wychowawczyni Małgorzata Konarzewska

More Related