1 / 3

Wycieczka do Meksyku

Wycieczka do Meksyku. Dojazd do Warszawy i Wylot samolotem do Mexico City. Godzina 7.30, 7.12.2009 zbiórka prze sklepem w Plesewie Godzina 8.00, 7.12.2009 wyjazd samochodem na dworzec PKP w Grudziądzu Godzina 9.00, 7.12.2009 pociąg do Warszawy z przesiadką w Toruniu o godzinie 10.45

chinue
Download Presentation

Wycieczka do Meksyku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Wycieczka do Meksyku

  2. Dojazd do Warszawy i Wylot samolotem do Mexico City • Godzina 7.30, 7.12.2009 zbiórka prze sklepem w Plesewie • Godzina 8.00, 7.12.2009 wyjazd samochodem na dworzec PKP w Grudziądzu • Godzina 9.00, 7.12.2009 pociąg do Warszawy z przesiadką w Toruniu o godzinie 10.45 • Godzina 15.00, 7.12.2009 odprawa na samolot do Mexico City z przesiadką w Amsterdamie • Godzina 17.10, 7.12.2009 wylot do Amsterdamu, lądowanie o 19.30 • Godzina 14.40, 8.12.2009 wylot samolotu z Amsterdamu do Mexico City, lądowanie o godzinie 19.40 czasu lokalnego

  3. Zakwaterowanie • Przez 3 dni będziemy mieszkać w cztero gwiazdkowym hotelu Tierra y Cielo San Cristobal w Mexico City z pełny wyżywieniem • Hotel ten jest położony w środkowej części miasta • W naszej opcji będzie dostępna hotelowa sauna, basen, sala kinowa i kasyno • Następne 11 dni będziemy zakwaterowani w cztero gwiazdkowym hotelu Hotel Grand Hotel Acapulco z pełnym wyżywieniem • Jest on położony 10 km od centrum, przy hotelu znajduje się piaszczysta plaża

More Related