Download
ko o naukowe przereklamowani n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wycieczka do Radia katowice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wycieczka do Radia katowice

Wycieczka do Radia katowice

180 Views Download Presentation
Download Presentation

Wycieczka do Radia katowice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Koło naukowe „PRzereklamowani” Wycieczka do Radia katowice

  2. Dnia 28.02.2014 odbyła się zorganizowana w ramach koła naukowego „PRzereklamowani” wycieczka do Radia Katowice. Przewodnikiem po Radiu był redaktor Jacek Filus, Szef Anteny Polskiego Radia Katowice,

  3. Członkowie koła naukowego przed wejściem do budynku Radia Katowice

  4. Jacek Filus, Szef Anteny Polskiego Radia Katowice,

  5. Członkowie koła naukowego wraz z przewodnikiem w nowo zmodernizowanym w Studiu Koncertowym Radia Katowice

  6. Grupa wraz z przewodnikiem i pilotem dźwieku w pokoju, gdzie odbywa się kontrola dxwięku.

  7. Studio z którego nadawane są audyzje na żywo

  8. Koniec