1 / 21

wycieczka do Lwowa

wycieczka do Lwowa. Przydatne słowa:. zwiedzać - zwiedzić. Przydatne słowa:. jeść - zjeść. Przydatne słowa:. słuchać - posłuchać. Przydatne słowa:. widzieć - zobaczyć. Przydatne słowa:. fotografować - sfotografować. Przydatne słowa:. pić - wypić. Przydatne słowa:. Iść / chodzić

tory
Download Presentation

wycieczka do Lwowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. wycieczka do Lwowa

 2. Przydatne słowa: • zwiedzać - zwiedzić

 3. Przydatne słowa: • jeść - zjeść

 4. Przydatne słowa: • słuchać - posłuchać

 5. Przydatne słowa: • widzieć - zobaczyć

 6. Przydatne słowa: • fotografować - sfotografować

 7. Przydatne słowa: • pić - wypić

 8. Przydatne słowa: • Iść / chodzić - pójść

 9. Przydatne słowa: • oglądać - obejrzeć

 10. Przydatne słowa: • wchodzić - wejść

 11. Lwów

 12. Miejsca, które warto zobaczyć: Stare Miasto / Rynek

 13. Miejsca, które warto zobaczyć: Cmentarz Łyczakowski

 14. Miejsca, które warto zobaczyć: Cmentarz Orląt Lwowskich

 15. Miejsca, które warto zobaczyć: tradycyjne kawiarnie

 16. Miejsca, które warto zobaczyć: bazary

 17. Miejsca, które warto zobaczyć: Opera Lwowska

 18. Miejsca, które warto zobaczyć: Katedra Lwowska

 19. Miejsca, które warto zobaczyć: Centrum

 20. W najbliższy weekend jadę ze znajomymi do Lwowa. Co będziemy tam robić? Proszę połączyć nazwę miejsca z wybranym czasownikiem, a następnie zbudować zdania w czasie przyszłym dokonanym lub niedokonanym. • Stare miasto /Rynek • Cmentarz Łyczakowski • Cmentarz Orląt Lwowskich • Tradycyjne kawiarnie i bazary • Opera Lwowska • Uniwersytet • Katedra Lwowska • Centrum • zwiedzać/zwiedzić • jeść/zjeść • słuchać/posłuchać • widzieć/zobaczyć • fotografować/sfotografować • pić/wypić • iść/chodzić/pójść • oglądać/obejrzeć • wchodzić/wejść

 21. Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się w prezentacji są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą. Zdjęcia Lwowa – fot. Anna Jarosz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

More Related