1 / 17

Wycieczka do Krakowa

Wycieczka do Krakowa. Cześć jestem Lajkonik i oprowadzę Was trochę po Krakowie. Wykonali : Mateusz Musialik Paweł Pawlik. Wawel. Zamek Królewski. Pierwszym punktem naszej wycieczki jest Zamek Królewski potocznie zwany Wawelem.

dannon
Download Presentation

Wycieczka do Krakowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Wycieczka do Krakowa Cześć jestem Lajkoniki oprowadzę Was trochę po Krakowie. Wykonali :Mateusz MusialikPaweł Pawlik

 2. Wawel

 3. Zamek Królewski Pierwszym punktem naszej wycieczki jest Zamek Królewski potocznie zwany Wawelem. Królewski zamek posiada 71 wystawnych sal.Został zbudowany w XII w. Był siedzibą wielu królów Polski. Spoczywają tu np. Józef Piłsudski oraz Lech Kaczyński z Żoną

 4. Wzgórze Wawelskie Wawel jest położony na Wzgórzu Wawelskim i teraz krótko o nim. Wzgórze Wawelskie jest to wapienna skała jurajska, dominująca w panoramie Krakowa uformowała się około 150 milionów lat temu . Wczesnośredniowieczne legendy mówią o zamieszkującym wawelską jaskinię strasznym smoku, o jego pogromcy Kraku i córce tegoż Wandzie.

 5. Ogrody Królewskie na Wawelu Kolejną ciekawą rzeczą na Wawelu są ogrody królewskie. Ogrody Królewskie jest to trasa turystyczna otwarta w 2005 roku po renowacji. Ogrody te powstały w XIV wieku Lecz podczas potopu szwedzkiego zostały zniszczone.

 6. Skarbiec korony i zbrojownia Ekspozycja na parterze w północno-wschodnim narożniku zamku ideowo nawiązuje do mieszczącej się tu niegdyś historycznej instytucji – Skarbca Koronnego, widomego znaku suwerenności Królestwa Polskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od w. XIV w Skarbcu przechowywano insygnia władzy królewskiej.

 7. Smocza Jama Smocza Jama jest jedną z ciekawszych atrakcji na Wzgórzu Wawelskim Smocza Jama jest jaskinią w zachodnim zboczu wawelskiego wzgórza, owiana legendą. Najstarszą wersję legendy o smoku wawelskim, związaną z mitycznym początkiem Krakowa, znajdujemy w Kronice Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, z przełomu XII i XIII wieku.

 8. Mapa budynków na Wawelu

 9. Kościół Mariacki Bardzo ciekawym zabytkiem w Krakowie jest Kościół Mariacki Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwany także kościołem Mariackim – jeden z największych i najważniejszych, po Katedrze Wawelskiej, kościołów Krakowa, od 1962 posiadający tytuł bazyliki mniejszej. Należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. Jest kościołem gotyckim.

 10. Sukiennice Sukiennice są zbudowane niedaleko Kościoła Mariackiego Sukiennice podlegały przez wieki wielu przemianom i ich obecny kształt w niczym nie przypomina dawnych sukiennic. Już w roku 1257 książę Bolesław Wstydliwy przy lokacji Krakowa zobowiązał się postawić kramy sukienne. Stanowiły one podwójny rząd kramów kamiennych, tworzących jakby uliczkę pośrodku Rynku. Sukiennice w tej postaci przetrwały do połowy XIV stulecia.

 11. DzwonZygmunta

 12. Bicie Dzwonu Zygmunta Dzwon Zygmunta bije w najważniejsze święta i uroczystości kościelne i narodowe. Rocznie takich okazji jest około 30, a są to między innymi Nowy Rok, Wielkanoc, Dzień Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie. Prócz tego dzwon bije w chwilach ważnych dla Krakowa i Polski.

 13. Historia Dzwonu Zygmunta Ten spiżowy klosz został odlany w Krakowie w 1520 roku przez Ludwisarza z Norymbergii – Hansa Behema i zawieszony na specjalnie do tego celu nadbudowanej starej wieży obronnej Zamku Królewskiego na Wzgórzu Wawelskim. Pierwszy raz dźwięk Dzwonu Zygmunt krakowianie usłyszeli 13 lipca 1521.

 14. Fundator Dzwonu Zygmunta Fundatorem dzwonu był król Zygmunt I Stary, w zamyśle którego „nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na chwałę domu Jagiellonów i Królestwa Polskiego miał dzwonić”. W czasach niewoli urósł do rangi jednego z najważniejszych symboli narodowych.

 15. Serce Dzwonu Oryginalne, pierwsze serce dzwonu wykuto z żelaza. Ma 218,5 cm długości, a waży 323 kg. Pierwszy raz uderzyło w klosz Zygmunta 13 lipca 1521 roku. Służyło 479 lat. Uszkodzone serce zostało zastąpione nowym, które bije od 14 kwietnia 2001 roku.

 16. Dane techniczne Dzwonu Zygmunta Wymiary: A. Średnica klosza – 242cm B. Wysokość klosza z koroną – 241cm C. Całkowita wysokość dzwonu- 460cm D. Rozpiętość jarzma dębowego –308cm E. Długość serca – 220cm Ciężary: klosz z brązu – 9.650kg dębowe jarzmo z okuciami – 2.160kg serce z pasem – 365kg pozostałe elementy – 425kg całkowity ciężar dzwonu -12.600kg

 17. KONIEC Myślę że podobała wam się podróż przez Kraków. Mam nadzieje że się jeszcze kiedyś zobaczymy. Żegnajcie !

More Related