Download
wycieczka do wambierzyc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wycieczka do Wambierzyc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wycieczka do Wambierzyc

Wycieczka do Wambierzyc

103 Views Download Presentation
Download Presentation

Wycieczka do Wambierzyc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wycieczka do Wambierzyc Dominik Kisiel

 2. Wyjechaliśmy autobusem spod kościoła w Stroniu Śląskim 22.05.2012 r. o godz. 8.00

 3. Zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin…

 4. … która jest Patronką Ziemi Kłodzkiej.

 5. Bazylika stoi na wzgórzu, gdzie w XII wieku umieszczono figurkę Matki Boskiej.

 6.  W XVIII wieku powstała świątynia wybudowana przez hrabiego Franciszka Antoniego von Goetzen, która przetrwała do dziś.

 7. W centrum ołtarza znajduje się rzeźba Madonny z Dzieciątkiem adorowana przez dwa anioły.

 8. W bazylice jest wiele wspaniałych rzeźb …

 9. … pięć ołtarzy …

 10. … piękne malowidła …

 11. … oraz bogato zdobiona ambona.

 12. W bazylice ksiądz Ryszard odprawił dla nas mszę.

 13. Najbardziej podobała mi się ruchoma szopka.

 14. Później zwiedziliśmy Skansen.

 15. Było tam dużo sprzętów rolniczych …

 16. … i mini zoo.

 17. Na koniec było ognisko.

 18. Nie zdążyliśmy zwiedzić kaplicy czaszek.

 19. Może następnym razem się uda.

 20. KONIEC