personalistika n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Personalistika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Personalistika - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Personalistika. Zákonník práce – 311/2001 Z.z . a jeho novely. Zákony na internete. Jednotný automatizovaný systém právnych informácií – JASPI - jaspi.justice.gov.sk Zbierka zákonov - www.zbierka.sk. Pracovné pomery Zákonník práce 311/2001 Z.z. Pracovná zmluva - §42

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Personalistika' - geoff


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
personalistika

Personalistika

Zákonník práce – 311/2001 Z.z. a jeho novely

z kony na internete
Zákony na internete

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií – JASPI - jaspi.justice.gov.sk

Zbierka zákonov - www.zbierka.sk

pracovn pomery z konn k pr ce 311 2001 z z
Pracovné pomeryZákonník práce 311/2001 Z.z
 • Pracovná zmluva - §42
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Dohoda o vykonaní práce - §226... rozsah práce nie viac ako 350 hodín v kalendárnom roku
  • Dohoda o brigádnickej práci študentov - §227 ... práca nesmie prekročiť v priemere ½ týždenného pracovného času
  • Dohoda o pracovnej činnosti - §228a... najviac 10 hod. týždenne
slide4

Sociálna poisťovňa -povinnosti zamestnávateľa:

 • zaregistrovať zamestnávateľa do 8 dní – tlačivo Registračný list zamestnávateľa
 • prihlásiť/odhlásiť zamestnanca do 8 dní po uzavretí/ukončení pracovného pomeru – tlačivo Registračný list FO
 • zasielať mesačné výkazy poistného – tlačivo Mesačný výkaz poistného a príspevkov + príloha, zaplatiť poistné
slide6

Zdravotná poisťovňa -povinnosti zamestnávateľa:

 • prihlásiť sa ako platiteľ ZP
 • prihlásiť/odhlásiť zamestnanca do 8 dní po uzavretí/ukončení pracovného pomeru
 • zasielať mesačné výkazy, zaplatiť poistné
slide7

Dohoda o brigádnickej práci študenta – výška odvodov do SP

 • len žiaci strednej školy
 • len študenti denného štúdia vysokej školy do 26 rokov veku

Výnimka:

 • limit 68 eur pre študentov do 18 rokov
 • limit 159 eur pre študentov nad 18 rokov
slide8

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti – výška odvodov do SP a ZP

 • pravidelný príjem, zamestnanec nie je starobný/ invalidný/ výsluhový dôchodca
 • nepravidelný príjem, zamestnanec nie je starobný/ invalidný/ výsluhový dôchodca
 • poberateľ starobného /výsluhového dôchodku
v po et mzdy
Výpočet mzdy
 • hrubá mzda zamestnanca
 • odvody do poisťovní: ZP zamestnanec (4%), SP zamestnanec (9,4%)
 • odpočítateľná položka na daňovníka = 316,94 € (ak zamestnanec podpíše vyhlásenie o uplatnení odpočítateľnej položky)
 • základ dane= hrubá mzda- odvod do ZP –odvod do SP – odpočítateľná položka na daňovníka
 • daň z príjmu = 19% zo základu dane
 • čistá mzda= hrubá mzda- odvody do poisťovní – daň z príjmu
 • daňový bonus (na nezaopatrené deti)
 • cena práce= hrubá mzda zamestnanca + odvody do poisťovní za zamestnávateľa ( 10% ZP, 25,2% SP)
ad